Energie prestatie vergoeding

Duurzaamheid en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor vastgoedpartijen. Bouwers en verhuurders vinden elkaar in hun wens om nieuwbouw, maar ook bestaande bouw, zo energiezuinig  mogelijk te maken. Wat zijn de juridische omstandigheden? VBTM adviseert.

Kosten Nul-op-de-Meter huurwoning terugverdienen

Het hoogste doel daarbij is de zogenaamde Nul-op-de-Meter woning, een woning die zo energiezuinig is dat deze per saldo (bijna) net zoveel energie opwekt als verbruikt. Het realiseren van dergelijke woningen is natuurlijk deels een technisch verhaal, waarbij zaken als warmteterugwinning en zonnepanelen gecombineerd worden met optimale isolatie. Daarnaast is het een financieel verhaal: het realiseren van een dergelijke woning vergt de nodige kosten, waarbij de vraag is hoe je die terug verdient, zeker als je die woning als (sociale) huurwoning wil verhuren.

Energieprestatievergoeding (EPV) met garanties

De Tweede Kamer heeft reeds in januari 2016 ingestemd met een wetvoorstel dat het mogelijk maakt om een zogenoemde Energieprestatievergoeding tussen huurder en verhuurder overeen te komen. Dat is een vergoeding náást de kale huur en de servicekosten. 

De gedachte hierachter is dat deze mogelijkheid het voor verhuurders rendabel moet maken om woningen zó energiezuinig te maken dat zij als Nul-op-de-Meter kwalificeren.  De huurder zou geen nadeel ondervinden want tegenover deze nieuwe kostenpost staat een evenredige of grotere verlaging van zijn kosten voor nutsvoorzieningen. De crux zit hem hier echter in de garanties die de verhuurder aan de huurder dient te verstrekken omtrent de prestaties van de woning.

at-energieprestatieverg-shutterstock-265465406.jpg

De Eerste Kamer zal op 17 mei 2016 stemmen over het wetsvoorstel en een ingediende motie over het verplicht stellen van een woonlastenwaarborg.

Wie draagt de risico’s? Wat wordt overeengekomen?

Dit maakt het uiteindelijk een juridische vraag. Wie kan wat garanderen, en wie draagt de risico’s als de gegarandeerde waarden in de praktijk niet gehaald worden? Dat vraagt om het goed in kaart brengen van deze risico’s en zorgvuldig contracteren. Zowel in de bouwfase als in de verhuurfase.

VBTM is bij uitstek de partij die u hierover kan adviseren. Met specialistische kennis van zowel het bouwrecht als het huurrecht kunnen wij u op alle onderdelen bijstaan. Neem contact op.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
VBTM adviseert vier Groningse woningcorporaties over outsourcing met Geothermie

...

30 november 2015

Masterclass EPV: nog enkele plaatsen beschikbaar

De belangstelling voor de Masterclass EPV die door Atriensis en VBTM Advocaten wordt georganiseerd is overweldigend!...

7 april 2016

De energieprestatievergoeding (EPV) nader beschouwd

Zoals in deze special al aan de orde is gekomen, wordt onder een nul-op-de-meter woning (NOM-woning) verstaan een woning die onder andere door middel van zeer g...

19 mei 2016

Duurzaamheid met zonnepanelen: wat is er mogelijk?

Veel corporaties vragen zich af op welke wijze zij met zonnepanelen hun duurzaamheidsambities kunnen realiseren. In deze weblog geven wij u een overzicht van de...

17 mei 2017

Einde salderen in zicht, wat gebeurt er na 2023?

Salderen blijft mogelijk tot het jaar 2023, dat is het goede nieuws. Maar wat gebeurt er daarna? In een recente brief vindt Minister Kamp het salderen een niet ...

26 juli 2017

Investeren in duurzaamheid zonder geld

Onlangs heeft het WSW berekend dat de corporaties niet over voldoende geld beschikken om te voldoen aan de duurzaamheidseisen na het jaar 2021. Er zijn echter n...

9 februari 2018