Energie prestatie vergoeding

Duurzaamheid en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor vastgoedpartijen. Bouwers en verhuurders vinden elkaar in hun wens om nieuwbouw, maar ook bestaande bouw, zo energiezuinig  mogelijk te maken.

Kosten Nul-op-de-Meter huurwoning terugverdienen

Het hoogste doel daarbij is de zogenaamde Nul-op-de-Meter woning, een woning die zo energiezuinig is dat deze per saldo (bijna) net zoveel energie opwekt als verbruikt. Het realiseren van zo'n woning is natuurlijk deels een technisch verhaal, waarbij zaken als warmteterugwinning en zonnepanelen gecombineerd worden met optimale isolatie. Daarnaast is het een financieel verhaal: het vergt de nodige kosten, waarbij de vraag is hoe je die terug verdient, zeker als je die woning als (sociale) huurwoning wil verhuren.

Energieprestatievergoeding (EPV) met garanties

Op 1 september 2016 is de EPV in het Burgerlijk Wetboek geïntroduceerd. Sindsdien mag een verhuurder naast de huurprijs en de servicekosten ook een energieprestatievergoeding aan huurders in rekening brengen. In het Besluit energieprestatievergoeding huur is uitgewerkt in welke gevallen en onder welke voorwaarden een EPV kan worden overeengekomen. Ook is daarin (en in de Regeling energieprestatievergoeding huur) uitgewerkt welk bedrag aan de huurder in rekening mag worden gebracht. 

at-energieprestatieverg-shutterstock-265465406.jpg

Wie draagt de risico’s? Wat wordt overeengekomen?

De gedachte achter de EPV is dat deze mogelijkheid het voor verhuurders rendabel moet maken om woningen zó energiezuinig te maken dat zij als Nul-op-de-Meter kwalificeren.  De huurder zou geen nadeel mogen ondervinden want tegenover deze nieuwe kostenpost staat een evenredige of grotere verlaging van zijn kosten voor nutsvoorzieningen. De crux zit hem hier echter in de garanties die de verhuurder aan de huurder dient te verstrekken omtrent de prestaties van de woning.

Dit maakt het uiteindelijk een juridische vraag. Wie kan wat garanderen, en wie draagt de risico’s als de gegarandeerde waarden in de praktijk niet gehaald worden? Dat vraagt om het goed in kaart brengen van deze risico’s en zorgvuldig contracteren. Zowel in de bouwfase als in de verhuurfase.

VBTM is bij uitstek de partij die u hierover kan adviseren. Met specialistische kennis van zowel het bouwrecht als het huurrecht kunnen wij u op alle onderdelen bijstaan. Neem contact op.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Investeren in duurzaamheid zonder geld

Onlangs heeft het WSW berekend dat de corporaties niet over voldoende geld beschikken om te voldoen aan de duurzaamheidseisen na het jaar 2021. Er zijn echter n...

9 februari 2018

Einde salderen in zicht, wat gebeurt er na 2023?

Salderen blijft mogelijk tot het jaar 2023, dat is het goede nieuws. Maar wat gebeurt er daarna? In een recente brief vindt Minister Kamp het salderen een niet ...

26 juli 2017

Duurzaamheid met zonnepanelen: wat is er mogelijk?

Veel corporaties vragen zich af op welke wijze zij met zonnepanelen hun duurzaamheidsambities kunnen realiseren. In deze weblog geven wij u een overzicht van de...

17 mei 2017

De energieprestatievergoeding (EPV) nader beschouwd

Zoals in deze special al aan de orde is gekomen, wordt onder een nul-op-de-meter woning (NOM-woning) verstaan een woning die onder andere door middel van zeer g...

19 mei 2016

Masterclass EPV: nog enkele plaatsen beschikbaar

De belangstelling voor de Masterclass EPV die door Atriensis en VBTM Advocaten wordt georganiseerd is overweldigend!...

7 april 2016

VBTM adviseert vier Groningse woningcorporaties over outsourcing met Geothermie

...

30 november 2015