Energie prestatie vergoeding

Duurzaamheid en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor vastgoedpartijen. Bouwers en verhuurders vinden elkaar in hun wens om nieuwbouw, maar ook bestaande bouw, zo energiezuinig  mogelijk te maken.

Kosten Nul-op-de-Meter huurwoning terugverdienen

Het hoogste doel daarbij is de zogenaamde Nul-op-de-Meter woning, een woning die zo energiezuinig is dat deze per saldo (bijna) net zoveel energie opwekt als verbruikt. Het realiseren van zo'n woning is natuurlijk deels een technisch verhaal, waarbij zaken als warmteterugwinning en zonnepanelen gecombineerd worden met optimale isolatie. Daarnaast is het een financieel verhaal: het vergt de nodige kosten, waarbij de vraag is hoe je die terug verdient, zeker als je die woning als (sociale) huurwoning wil verhuren.

Energieprestatievergoeding (EPV) met garanties

Op 1 september 2016 is de EPV in het Burgerlijk Wetboek geïntroduceerd. Sindsdien mag een verhuurder naast de huurprijs en de servicekosten ook een energieprestatievergoeding aan huurders in rekening brengen. In het Besluit energieprestatievergoeding huur is uitgewerkt in welke gevallen en onder welke voorwaarden een EPV kan worden overeengekomen. Ook is daarin (en in de Regeling energieprestatievergoeding huur) uitgewerkt welk bedrag aan de huurder in rekening mag worden gebracht. 

at-energieprestatieverg-shutterstock-265465406.jpg

Wie draagt de risico’s? Wat wordt overeengekomen?

De gedachte achter de EPV is dat deze mogelijkheid het voor verhuurders rendabel moet maken om woningen zó energiezuinig te maken dat zij als Nul-op-de-Meter kwalificeren.  De huurder zou geen nadeel mogen ondervinden want tegenover deze nieuwe kostenpost staat een evenredige of grotere verlaging van zijn kosten voor nutsvoorzieningen. De crux zit hem hier echter in de garanties die de verhuurder aan de huurder dient te verstrekken omtrent de prestaties van de woning.

Dit maakt het uiteindelijk een juridische vraag. Wie kan wat garanderen, en wie draagt de risico’s als de gegarandeerde waarden in de praktijk niet gehaald worden? Dat vraagt om het goed in kaart brengen van deze risico’s en zorgvuldig contracteren. Zowel in de bouwfase als in de verhuurfase.

VBTM is bij uitstek de partij die u hierover kan adviseren. Met specialistische kennis van zowel het bouwrecht als het huurrecht kunnen wij u op alle onderdelen bijstaan. Neem contact op.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten