Gedragsaanwijzing

De civielrechtelijke gedragsaanwijzing kan een oplossing zijn voor uiteenlopende overlastzaken en andersoortige problemen met huurders. Niet te verwarren met de publiekrechtelijke gedragsaanwijzing. De publieke gedragsaanwijzing in de wet Aanpak Woonoverlast geeft de burgemeester de bevoegdheid een gedragsaanwijzing op te leggen als in of vanuit een huur- of koopwoning ernstige hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. De civielrechtelijke gedragsaanwijzing daarentegen is een al bestaande wettelijke mogelijkheid in een nieuw jasje. Hierbij kan een verhuurder op vrijwillige basis of via een rechterlijke procedure een huurder een gedragsaanwijzing (laten) opleggen. Bijvoorbeeld:

  • een verbod (op straffe van een dwangsom) om je auto in de voortuin te parkeren
  • een gebod om een valse hond weg te doen
  • een gebod om geen geluidsoverlast te veroorzaken
  • een toegangsverbod
  • een verplichting om mee te werken met de hulpverlening.

Een einde aan overlast maken

De huurrechtspecialisten van VBTM hebben veel ervaring met het adviseren en procederen over de civielrechtelijke gedragsaanwijzing.

at-gedragsaanwijzing-shutterstock-346235939.jpg

Denk hierbij aan zaken over overlast door huisdieren, agressie tegen omwonenden en/of corporatiemedewerkers, vervuilde tuinen, vervuiling van de woning en woonomgeving etc. Door het voeren van een procedure, waarin een gebod of verbod wordt gevorderd op straffe van een dwangsom of ontbinding, helpen onze huurrechtspecialisten u een einde te  maken aan de (overlast)gevende situatie. Ook bij het weigeren van medewerking aan een renovatie- of groot onderhoudsproject kan een gedragsaanwijzing de oplossing zijn. Voor vragen, neem contact op met één van de huurrechtspecialisten van VBTM.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Een gedragsaanwijzing: nuttig of nutteloos?

In welke gevallen is het zinvol om een gedragsaanwijzing te vorderen?  In dit artikel bespreek ik een tweetal uitspraken, waarin een gedragsaanwijzing gevo...

14 februari 2018

Gemeentelijke gedragsaanwijzing bij woonoverlast

Met ingang van 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Dat besluit is op 27 maart jl. bekendgemaakt. De wetgever introduceert met deze wet voo...

4 april 2017

VBTM Advocaten in Aedes Magazine!

...

30 maart 2016

Een Hoarder als huurder

...

22 december 2014

De mogelijkheden van de ’’gedragsaanwijzing’’

...

13 november 2014