Outsourcing warmtelevering

Veel corporaties  hebben collectieve verwarmingsinstallaties, zoals blokverwarming of   WKO-installaties. De invoering van de Warmtewet heeft nadelige effecten op de  exploitatie hiervan. Corporaties vragen zich af of zij de exploitatie van deze  installaties moeten voortzetten of juist kunnen uitbesteden aan een  marktpartij.  VBTM heeft inmiddels veel ervaring  opgedaan met projecten waarbij conventionele en duurzame  verwarmingsinstallaties via outsourcing zijn ondergebracht bij een marktpartij.

Outsourcing warmtelevering, wat kost het en wat levert het op?

De vraag hoeveel outsourcing van warmtelevering een corporatie kost of oplevert is afhankelijk van een aantal factoren.

De exploitant kijkt eerst naar de inkomsten van de installatie, die afhankelijk zijn van het verbruik door de huurders en het in rekening te brengen tarief. Worden de maximumtarieven van de Warmtewet gevolgd of dient aan de huurders een korting te worden verleend?

Daarnaast is beantwoording van deze vraag afhankelijk van de verplichtingen en risico’s die bij de exploitant worden gelegd. Dient de exploitant te investeren in een verouderde installatie of verwerft de exploitant een nieuwe goed renderende installatie die weinig onderhoud behoeft?

In een selectieproces worden marktpartijen in de gelegenheid gesteld hierover na te denken en uiteindelijk hun beste bod op tafel te leggen. Uiteraard dient de selectieprocedure te worden gevoerd volgens vooraf zorgvuldig vastgelegde proce­dures. 

at-outsouring-warmtelevering-shutterstock-267048518.jpg

VBTM kan een dergelijke procedure voor u begeleiden.

Exploitatierecht: exploitant verantwoordelijk

Wanneer gekozen wordt voor het outsourcen van een verwarmingsinstallatie kan een marktpartij een exploitatierecht worden verleend op de installatie. Dit betekent dat alle inkomsten ontvangen uit de installatie en alle kosten gemoeid met de installatie voor rekening komen van de marktpartij.

Wanneer omvangrijke investeringen in de installatie nodig zijn, wordt het exploitatierecht meestal voor een periode van 20 tot 30 jaar verleend, al naar gelang de verwachte levensduur van de installatie na de investeringen. Uitgangspunt is dat de exploitant verantwoordelijk is voor de investeringen en het onderhoud aan de installatie.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten