Overlast

Sommige huurders veroorzaken overlast in hun woonomgeving. De aard van de overlast kan verschillen. Denk hierbij aan:

  • Geluidsoverlast;
  • Vervuiling van de woning;
  • Verwaarlozing van de tuin;
  • Verzamelwoede (hoarders);
  • Gevaarlijke situaties:
  • Bedreiging/intimidatie;
  • Overlast door huisdieren;
  • Drugsoverlast;
  • Hennep;
  • Andere vormen van huurdersoverlast

De huurrechtspecialisten van VBTM Advocaten hebben ruime ervaring in het aanpakken en beëindigen van deze en andere vormen van overlast.

Hennep of drugs in een huurwoning. Wat nu?

Het aantreffen van hennep of drugs in een huurwoning is voor de meeste verhuurders reden om direct maatregelen te treffen om tot beëindiging van de huurovereenkomst te komen. Onze huurrechtsspecialisten zijn bij uitstek geschikt om u te adviseren, een procedure te voeren of in sommige gevallen de huurovereenkomst buitengerechtelijk (dus zonder tussenkomst van een rechter) te ontbinden. Zij hebben up-to-date kennis over de rechterlijke uitspraken op dit gebied en veel praktijkervaring, o.a. door het geven van cursussen aan verhuurders.

Geluidsoverlast, vervuiling, overlast huisdieren in huurwoningen

Ook de aanpak van andere vormen van overlast zoals geluidsoverlast, vervuiling en overlast van huisdieren is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van onze huurrechtspecialisten.

at-overlast-shutterstock-202729882.jpg

Als het aanschrijven van de huurder, gesprekken en bemoeienissen van hulpverlening en politie niet leiden tot beëindiging van de overlast, volgt een procedure. De rechter kan worden gevraagd de huurder een gedragsaanwijzing op te leggen of om de huurovereenkomst van de huurder te ontbinden en het gehuurde te ontruimen. In overleg met u wordt een plan van aanpak vastgesteld en uitgevoerd. Heeft u vragen? De huurrechtspecialisten van VBTM staan voor u klaar. Contact.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Laagfrequent geluid: een gebrek?

In de media lees je met enige regelmaat over laagfrequent geluid. Sommige mensen zouden enorm veel last ondervinden van lage brom- of zoemtonen, veelal door app...

18 april 2018

Een gedragsaanwijzing: nuttig of nutteloos?

In welke gevallen is het zinvol om een gedragsaanwijzing te vorderen?  In dit artikel bespreek ik een tweetal uitspraken, waarin een gedragsaanwijzing gevo...

14 februari 2018

Gemeentelijke gedragsaanwijzing bij woonoverlast

Met ingang van 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Dat besluit is op 27 maart jl. bekendgemaakt. De wetgever introduceert met deze wet voo...

4 april 2017

Ontruiming na obsessief gedrag jegens buurvrouw

...

2 december 2015

Gebruik strafrechtelijke stukken in civiele zaak

...

26 oktober 2015

Een burenruzie: wat moet de verhuurder doen?

...

20 oktober 2015