Scheiden wonen en zorg

Bent u eigenaar of verhuurder van zorgvastgoed, of huurt u een zorggebouw? Vanaf 1 januari 2013 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Dat betekent dat nieuwe zorgcliënten met lagere zorgzwaartes geen intramurale indicatie meer krijgen (op grond van de Wet langdurige zorg) maar zelfstandig moeten huren en huur betalen. Deze zogenaamde extramuralisering heeft gevolgen voor zowel de cliënten (huurders), als voor zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed. De volgende vragen kunnen daarbij naar voren komen.

Vragen rond wonen en zorg (Wet langdurige zorg)

  • Moeten intermediaire verhuurders ook passend toewijzen?
  • Is het toegestaan om in de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst een koppelbeding op te nemen?
  • Kunnen langlopende huurovereenkomsten worden opengebroken?
  • Kan de huur worden opgezegd als een partner van de zorgcliënt in de gehuurde zorgwoning achterblijft?
  • Welke huurprijsregels gelden voor de verhuur van zorgwoningen?
  • Welke diensten mogen via servicekosten aan cliënten in rekening worden gebracht?
  • Welke huurovereenkomst kan het best worden gebruikt bij de verhuur van een zorgcomplex?
  • Geldt de inkomenstoets uit de Woningwet ook voor huurders met een zorgindicatie?
  • Past het gebruik nog binnen het bestemmingsplan?

De specialisten van VBTM Advocaten kennen de regelgeving op dit gebied en weten wat er speelt in de praktijk.

at-scheiden-wonenzorg-shutterstock-149328398.jpg

 Zij geven antwoord op uw vragen over scheiden van wonen en zorg. Ook helpen zij u graag met het opstellen van huurovereenkomsten en staan zij u bij in juridische procedures. Neem contact op als u vragen hebt of meer informatie wenst.

Voorbeeld huurcontract voor zorgvastgoed

VBTM is daarnaast auteur van het voorbeeld huurcontract voor zorgvastgoed van het Aedes-Actiz Kenniscentrum voor Wonen en Zorg en van het aanhangsel betreffende passend toewijzen. Ook verzorgen de advocaten van VBTM, onder meer in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum voor Wonen en Zorg, regelmatig cursussen en presentaties op het gebied van scheiden van wonen en zorg voor medewerkers van woningcorporaties en zorginstellingen.

U kunt hier klikken voor de laatste voorbeeld huurovereenkomst (juli 2018) en de toelichting hierop.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten