Tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur is een uitzondering op het wettelijk uitgangspunt dat een huurder van woonruimte huurbescherming heeft. Huurbescherming houdt in dat een huurovereenkomst betreffende woonruimte niet tegen de wil van de huurder kan worden beëindigd zonder tussenkomst van de rechter. Dat kan bij tijdelijke verhuur dus wel.

Aard korte duur en Leegstandwet

Er bestaan diverse varianten van tijdelijke verhuur. Zo is er de huurovereenkomst welk een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is (artikel 7:232 lid 2 BW). Deze vorm van tijdelijke verhuur, waarmee volgens de wetsgeschiedenis terughoudend moet worden omgegaan, is bijvoorbeeld bedoeld voor de verhuur van vakantiewoningen of wisselwoningen. Ook bestaat er tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. In bepaalde gevallen – onder andere als een woning wordt gesloopt, gerenoveerd of bestemd is voor de verkoop – kan de verhuurder een vergunning vragen aan de gemeente tot tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. 

Wet doorstroming huurmarkt

Sinds 1 juli 2016 – met invoering van de Wet doorstroming huurmarkt – zijn de mogelijkheden van tijdelijke verhuur ingrijpend verruimd. Zo is het sindsdien op grond van artikel 7:271 lid 1 BW mogelijk om voor zelfstandige woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten van maximaal 2 jaar en voor onzelfstandige woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal 5 jaar. 

Tijdelijke verhuur voor woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen gebruikmaken van alle hierboven genoemde vormen van tijdelijke verhuur. Maar de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten op grond van artikel 7:271 lid 1 BW is voor woningcorporaties op grond van artikel 22a van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting beperkt tot bepaalde doelgroepen, zoals: 

 • huurders die voor hun werk of studie tijdelijk elders binnen Nederland of afkomstig uit het buitenland in Nederland wonen of studeren; 
 • huurders die in verband met renovatie tijdelijk hun woning moeten verlaten;
 • huurders afkomstig uit de maatschappelijke opvang; 
 • huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbare urgente huisvestigingsbehoefte; 
 • huurders met een tweede of laatste kans huurovereenkomst of met woonbegeleiding.

Met de Wet doorstroming huurmarkt zijn naast bovengenoemde vormen van tijdelijke verhuur ook nog een aantal andere vormen van tijdelijke verhuur geïntroduceerd, zoals het zgn. jongeren-contract en het grote gezinnen-contract. VBTM Advocaten heeft in opdracht van Aedes en Platform 31 na de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt zes modelcontracten ontwikkeld voor alle vormen van tijdelijke verhuur. Deze modelcontracten zijn te downloaden via deze link.

Vragen rond tijdelijke verhuur

Met alle mogelijkheden van tijdelijke verhuur die er op dit moment bestaan, is het voor verhuurders soms lastig om de juiste keuze te maken. Daarbij kunnen diverse vragen opkomen, zoals: 

 • Wat is voor welke situatie de beste vorm van tijdelijke verhuur? 
 • Bij welke vorm van tijdelijke verhuur heb ik de meeste zekerheid dat de huurder ook echt de woning moet verlaten bij het einde van de huur? 
 • Aan welke formaliteiten moet worden voldaan? 
 • Moet er bij tijdelijke verhuur ook passend worden toegewezen? 
 • Wanneer kan ik een vergunning krijgen op grond van de Leegstandwet? 
 • Mag de huurder tussentijds opzeggen bij een tijdelijke huurovereenkomst? 
 • Is het mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten voor onbepaalde tijd met een minimumduur van bijvoorbeeld 1 jaar? 
 • Mag ik meerdere tijdelijke huurovereenkomsten na elkaar sluiten met dezelfde huurder? 
 • Mag een woningcorporatie in alle gevallen een contract met gebruik naar aard van korte duur sluiten?

De huurrechtspecialisten van VBTM Advocaten kennen de regelgeving op dit gebied en weten wat er speelt in de praktijk. Zij kunnen antwoord geven op al uw vragen over tijdelijke verhuur. Ook helpen zij u graag met het opstellen van de juiste huurovereenkomsten.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten