Cursus bouwcontracten, governance en risico's voor Bestuur en Toezicht

dinsdag 3 oktober 2017

Als bestuurder of toezichthouder bij een woningcorporatie heeft u vaak te maken met vastgoedprojecten. Daarbij gaat het al snel om grote bedragen. U bent globaal bekend met de risico’s die vastgoedprojecten met zich mee kunnen brengen voor de woningcorporatie. In deze training worden vastgoedprojecten benaderd vanuit uw verantwoordelijkheid als bestuurder of toezichthouder. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

Governancecode
De Governancecode brengt verplichtingen in het kader van toezicht met zich mee voor u als toezichthouder. Welke zijn dat eigenlijk en welke informatie dient u als bestuurder te verstrekken om te zorgen dat goed toezicht kan worden gehouden? 

Aansprakelijkheid bestuurder en toezichthouder
Ook de vastgoedwereld kent een toenemende claimcultuur. Welke risico’s loopt u eigenlijk met betrekking tot uw aansprakelijkheid als toezichthouder en bestuurder? Hoe vermijdt u persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten in het vastgoedproject.

Contractvormen in het vastgoed 
Bij de contractering van vastgoedprojecten worden vaak tal van standaardcontracten gebruikt. Wat zijn de hoofdlijnen van deze verschillende contractmodellen? Hoe kunt u beoordelen op welke wijze de risico’s van de corporatie in de verschillende contracten zijn geregeld? Welk contract sluit het beste aansluit bij welk vastgoedproject en hoe komt u tot een contractkeuze? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen zogenaamde geïntegreerde contracten en traditionele bouwcontracten?

Na de cursus heeft u inzicht in kansen en risico’s bij vastgoedprojecten en de wijze waarop u hieraan sturing kunt geven. Als toezichthouder kunt u de juiste vragen stellen om een dieper inzicht te krijgen in de mate van risicobeheersing in de organisatie en bij de contractering.

Na afronding van de training ontvangen deelnemende bestuurders en/of toezichthouders 3,5 PE-punten.

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Uitnodiging Masterclass Energieprestatievergoeding

Op dinsdag 17 mei en dinsdag 24 mei 2016 organiseert VBTM Advocaten in samenwerking met Atriensis de Masterclass Energieprestatievergoeding. Deelname aan deze m...

31 maart 2016

Masterclass EPV: nog enkele plaatsen beschikbaar

De belangstelling voor de Masterclass EPV die door Atriensis en VBTM Advocaten wordt georganiseerd is overweldigend!...

7 april 2016

Warmtewet: ingrijpende wijzigingen staan op stapel

Onlangs heeft Minister Kamp aangekondigd dit jaar de Warmtewet ingrijpend te willen aanpassen. De evaluatie van de Warmtewet heeft maar liefst 23 “knelpun...

19 april 2016

Extra Masterclass EPV: donderdag 23 juni 2016, Van der Valk Hotel Assen

De belangstelling voor de Masterclass EPV die door Atriensis en VBTM Advocaten wordt georganiseerd is overweldigend.De drie data zijn reeds volledig vol geboekt...

3 mei 2016

Nul-op-de-meter woningen: risico’s en kansen

De energieprestatievergoeding (EPV) kan aan huurders met een nul-op-de-meter woning (NOM-woning) in rekening worden gebracht als aan een aantal voorwaarden word...

19 mei 2016

Woningcorporaties bevrijd van Warmtewet?

Als het aan de Minister ligt, vallen woningcorporaties met hun blokverwarmingsinstallaties binnenkort niet meer onder de Warmtewet.De Minister vindt dat de huur...

14 juli 2016