Cursus contracten bij resultaatgericht vastgoedonderhoud

vrijdag 15 september 2017


Corporaties willen bij bepaalde projecten de opdrachtnemer niet tot in detail voorschrijven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De keuze wordt dan gemaakt voor een prestatiegericht contract. Daarbij wordt de opdrachtnemer periodiek beoordeeld aan de hand van de geleverde prestatie. Op welke wijze die prestaties worden geleverd wordt aan de vrijheid van de uitvoerende partij overgelaten.

Opdrachtnemers worden zo gestimuleerd met de corporatie mee te denken om te komen tot het beste resultaat voor de woningcorporatie. Deze contractvorm kent echter ook de nodige risico’s. Want op welke wijze worden de prestaties geformuleerd? En hoe kan in goed overleg met marktpartijen tot efficiëntie voordeel worden gekomen? Waarop moet u sturen bij de uitvoering van het contract? En wat is de positie van de opdrachtgever bij geschillen van de opdrachtnemer of bij onduidelijkheden in het contact?

Tijdens deze training raakt u vertrouwd met het door Aedes ontwikkelde model prestatiecontract (RGS). U leert het contract in de praktijk te gebruiken en de valkuilen bij het prestatie gericht contracteren vermijden.

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Schade aan belendingen

“Waar gewerkt wordt vallen spaanders”, ook in de bouw. Grond- en graafwerkzaamheden kunnen makkelijk aanleiding zijn tot schade voor omwonenden van ...

23 maart 2016

Onze nieuwe collega: Onno Molders!

...

17 februari 2016

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Stef Blok heeft het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw stelsel ...

30 juni 2016

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Tweede Kamer!

Op dinsdag 21 februari jl. stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het wetsvoorstel beoogt o...

23 februari 2017

Mogelijk nieuwe vertraging invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen loopt mogelijk nieuwe vertraging op blijkt uit uitgelekte brieven en e-mailberichten van Bouwend Nederland en Verenigin...

22 maart 2017

Wijziging (versoepeling) verkoopregels BTIV

De Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: “BTIV”) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 bevatten voorsc...

5 april 2017