Cursus traditionele bouw: contracten volgens voorwaarden UAV/DNR

woensdag 27 september 2017

Corporaties geven er regelmatig de voorkeur aan bepaalde projecten op de traditionele wijze te bouwen. Dit betekent dat de woningcorporatie zorgdraagt voor het ontwerp en daarbij een partij selecteert die dit ontwerp realiseert. De traditionele bouw biedt de opdrachtgever het voordeel dat tot in detail het bouwwerk kan worden voorgeschreven aan de aannemer. Hiermee bepaalt de woningcorporatie zeer specifiek de kwaliteit van het gebouw.

Als het ontwerp voltooid is, kan dit worden aanbesteed en worden gegund aan de partij die de laagste prijs daarvoor biedt. Een voordeel van deze wijze van contracteren is de transparantie.
De traditionele vorm van bouwen is over het algemeen goedkoper, maar kent voor de opdrachtgever de nodige risico’s. Die risico’s liggen zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.
Worden deze risico’s niet goed gemanaged, dan kan deze bouwmethode juist veel duurder zijn voor de opdrachtgever.

In de ontwerpfase heeft de woningcorporatie te maken met algemene voorwaarden van adviseurs, zoals architecten, constructeurs, installatie-adviseurs etc. Deze algemene voorwaarden, de DNR2011, komen uitgebreid aan de orde tijdens deze cursus. Aedes heeft een model opdracht ontwikkeld waarin uitzonderingen zijn opgenomen op de DNR2011. Tijdens de cursus raakt u vertrouwd met dit model en de redenen waarom de uitzonderingen zijn toegevoegd.
Ook wordt aandacht besteed aan de model-bouwteamovereenkomst die Aedes heeft ontwikkeld.

In de uitvoeringsfase krijgt u te maken met de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Dit zijn de meest gebruikte algemene voorwaarden bij de traditionele aannemingsovereenkomst.

Voor de traditionele bouw heeft Aedes een model aannemingsovereenkomst ontwikkeld waarin op verschillende onderdelen wordt afgeweken van de UAV. Tijdens deze cursus raakt u vertrouwd met dit model en de afwijkingen op de UAV. Met deze kennis kunt u hierover in overleg treden met de aannemer. 

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Schade aan belendingen

“Waar gewerkt wordt vallen spaanders”, ook in de bouw. Grond- en graafwerkzaamheden kunnen makkelijk aanleiding zijn tot schade voor omwonenden van ...

23 maart 2016

Onze nieuwe collega: Onno Molders!

...

17 februari 2016

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Stef Blok heeft het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw stelsel ...

30 juni 2016

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Tweede Kamer!

Op dinsdag 21 februari jl. stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het wetsvoorstel beoogt o...

23 februari 2017

Mogelijk nieuwe vertraging invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen loopt mogelijk nieuwe vertraging op blijkt uit uitgelekte brieven en e-mailberichten van Bouwend Nederland en Verenigin...

22 maart 2017

Wijziging (versoepeling) verkoopregels BTIV

De Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: “BTIV”) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 bevatten voorsc...

5 april 2017