Masterclass: EPV bij bouwprojecten

dinsdag 24 april 2018

shutterstock-575081953.jpg

De Energieprestatievergoeding kan door een woningcorporatie alleen in rekening worden gebracht als de woning aan een aantal strenge eisen voldoet. Worden die eisen niet gehaald, dan mag de Energieprestatievergoeding niet aan de huurder in rekening worden gebracht of kan de huurder deze weer terugvorderen.

Inhoud

  • Welke eisen zijn bij de Energieprestatievergoeding voor u van belang?
  • Hoe stemt u dit af in de ontwerpfase met de aannemer of de ontwikkelaar?
  • Welke Prestatiegaranties moet u de huurder bieden en hoe legt u deze door aan de aannemer?
  • Welke praktische uitwerkingen en bijlagen bij het contract zijn van belang?
  • Hoe regelt u de risico’s die u loopt bij deze wettelijke regeling?
  • Voor welke bouwprojecten kan een Energieprestatievergoeding van belang zijn?

Wanneer

Deze (kosteloze) masterclass wordt gegeven door Marco de Boer en Onno Molders op 24 april 2018 in de regio Utrecht.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden voor deze masterclass door een e-mail te sturen: klik hier.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Juridische status ‘Richtlijn zorgvuldig graafproces’ bepaald

In de bouwpraktijk heeft onduidelijkheid bestaan over de vraag wanneer door partijen bij graafwerkzaamheden voldoende zorgvuldigheid is betracht om schade aan k...

18 juni 2018

Geen aanbestedingsplicht inzake de productie van en groothandel in elektriciteit

Energiebedrijven dienen hun opdrachten in het kader van "relevante activiteiten" Europees aan te besteden conform Deel 3 Aanbestedingswet 2012 (Richtlijn 2014/2...

3 januari 2018

Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures vastgesteld

De Europese Commissie heeft op 19 december 2017 de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december...

10 januari 2018

Raad van State: “energietransitie houdt meer in dan schrappen gasplicht”

De Raad van State ziet geen bezwaar in het schrappen van de gasaansluitplicht, zoals voorgesteld door Tweede Kamerlid, Liesbeth van Tongeren (Groenlinks). Wel b...

22 november 2017

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen nog niet van de baan

Demissionair minister Plasterk voor Wonen is aan het bezien hoe hij het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen alsnog door de Eerste Kamer kan krijgen. ...

18 oktober 2017

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouw...

5 juli 2017