Overheid

Overheid

Als overheid bent u een belangrijke speler in het vastgoed. Het bevoegd gezag is immers verantwoordelijk voor het verlenen van (omgevings)vergunningen, ontheffingen en het vaststellen van bestemmingsplannen. Maar het is niet altijd duidelijk of een vergunning verleend kán worden en wat daar dan voor nodig is. Waar moet u aan toetsen en welke bewegingsruimte is er bij het verlenen van het gevraagde besluit? Welke constructies zijn mogelijk en welke leiden in uw specifieke geval snel en met zo min mogelijk risico’s tot het gewenste resultaat?  Wanneer moet u handhaven, of onder welke omstan­digheden mag u daar juist vanaf zien? VBTM Advocaten is juridisch specialist in vastgoed en overheden.  Wij adviseren u deskundig en waar nodig procederen wij met resultaat.

Anterieure overeenkomsten bij bestemmingsplannen

Bij het vaststellen van bestemmingsplannen ten behoeve van bouwprojecten zal in veel gevallen ook een anterieure overeenkomst gesloten moeten worden. Als overheid kunt u daarin niet zomaar alle mogelijke afspraken maken. U moet daarbij rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. Leiden de gemaakte afspraken bijvoorbeeld tot een overheidsopdracht van werken of tot ongeoorloofde staatssteun? 

Overheid opdrachtgever vastgoedprojecten

Niet in de laatste plaats zijn overheden belangrijke opdrachtgevers voor vastgoedprojecten. Net als iedere andere opdrachtgever zult u daarbij tegen vragen aanlopen. Moet ik dit project aanbesteden en hoe kan ik dat het beste doen? Welke contractvorm past daar dan het beste bij? En: hoe worden daarin de risico’s het beste verdeeld?

Praktische oplossingen in heldere taal

VBTM heeft ruime kennis en ervaring in al deze vastgoedaspecten. Advies of juridische bijstand nodig?  VBTM Advocaten voorziet u van heldere antwoorden en praktische oplossingen, gebaseerd op actuele kennis van wetgeving en jurisprudentie.

Met meer dan 17 jaar ervaring in vastgoed en overheden vindt u in VBTM een ‘hecht doortimmerd’ adviseur, met open oog voor maatschappelijke belangen.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
VBTM vestiging Rotterdam open!

De nieuwe vestiging van VBTM in Rotterdam is inmiddels open! Naast onze bestaande vestigingen in Woerden en Best kunnen wij u nu ook vanuit deze derde vestiging...

15 januari 2018

Cursus Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

Aedes, Kjenning en VBTM hebben de krachten gebundeld in de Bouwrecht Academie om u de beste opleidingen op het gebied van bouwrecht te kunnen bieden. Sinds kort...

24 mei 2017

Woningwet en sancties; instrumentarium minister en wat daartegen te doen.

De Woningwet bepaalt het speelveld van Toegelaten Instellingen (woningcorporaties). Onder andere is in de Woningwet bepaald dat een woningcorporatie uitsluitend...

18 januari 2017

VBTM Advocaten in de media

...

2 december 2015

Asbest in huurwoningen

...

7 juni 2012

Huurkorting door woningcorporaties niet meer toegestaan?

Medio oktober viel bij woningcorporaties een brief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op de mat. In deze brief informeert de Aw de corporaties dat het gev...

17 november 2017