Zorg en Vastgoed

zorg-en-vastgoed.jpg

Bent u eigenaar van zorgvastgoed, of (ver)huurt u een zorggebouw? Dan kruist verschillende wet- en regelgeving uw pad. Denk daarbij aan huurwetgeving, het omgevingsrecht, het bouw­besluit en de Mededingingswet. Onderwerpen als het scheiden van wonen en zorg, transformatie van zorgvastgoed, brandveiligheid, het passend toewijzen, kunnen complexe vraagstukken opleveren. VBTM Advocaten vindt voor u de juiste antwoorden.

Antwoorden op vragen rond zorgvastgoed

Mag u bijvoorbeeld een huurder verplichten om ook de zorg bij u (of bij een derde) af te nemen? Hoe zit het dan met de keuzevrijheid? Kan de huur worden opgezegd als een partner van de cliënt in de gehuurde zorgwoning achterblijft? Wat als de huur van een zorggebouw niet meer kan worden opgebracht? Welke brandveiligheidseisen zijn van toepassing voor welk zorgvastgoed? Wat kunt u doen als een deel van uw gebouw leegstaat: een andere bestemming geven of misschien tijdelijk verhuren? Hoe zit het met de regels van de Woningwet als u zorgvastgoed van een corporatie huurt?

Juridisch houdbare formuleringen

Bij het opstellen van huurovereenkomsten voor zorgvastgoed is het belangrijk de juiste, juridisch houdbare, formuleringen te hanteren. 

Zowel in een huurrelatie met een individuele huurder/cliënt, als in een huurrelatie die op het hele zorgvastgoed betrekking heeft.

Gaat het om individuele verhuur van woonruimte, dan heeft u soms met dwingend recht te maken. Dat betekent dat u niet zomaar afwijkende afspraken in de huurovereenkomst kunt opnemen.  En een transformatie van zorgvastgoed past niet altijd binnen het bestemmingsplan. Daarvoor moet dan een oplossing worden gevonden.

VBTM  biedt praktische oplossingen rond zorgvastgoed

VBTM heeft ruime kennis van en ervaring met de juridische aspecten van zorgvastgoed. VBTM beantwoordt uw vragen en draagt praktische oplossingen aan. Wij werken samen met kennispartners zoals het Aedes-Actiz kenniscentrum wonen en zorg en Finance Ideas.   Wij verzorgen regelmatig cursussen over (zorg)vastgoed en zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en Finance Ideas Academy. Onze advocaten publiceren regelmatig in naslagwerken van Sdu en Kluwer en in diverse tijdschriften zoals WR Tijdschrift voor Huurrecht en het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Update Aanhangsel intermediaire verhuur

...

14 januari 2016

VBTM Advocaten in Aedes Magazine!

...

30 maart 2016

De energieprestatievergoeding (EPV) nader beschouwd

Zoals in deze special al aan de orde is gekomen, wordt onder een nul-op-de-meter woning (NOM-woning) verstaan een woning die onder andere door middel van zeer g...

19 mei 2016

De informatieplicht van de verhuurder bij NOM-woningen

Zoals ik in mijn artikel ‘De energieprestatievergoeding nader beschouwd’ heb aangegeven, is de energieprestatievergoeding (EPV) gebaseerd op gemidde...

19 mei 2016

Update tijdelijke contracten Wet doorstroming huurmarkt

Wij hebben u al verschillende keren geïnformeerd over de mogelijkheden van tijdelijke huur op grond van de Wet doorstroming huurmarkt, die op 1 juli jl. in werk...

31 oktober 2016

Mogen woningcorporaties woonruimte beheren voor derden?

Steeds meer woningcorporaties stellen ons de vraag of zij woningen mogen beheren voor derden. Vaak gaat het dan om woonruimte voor statushouders en is de derde ...

15 februari 2017