Zorg en Vastgoed

zorg-en-vastgoed.jpg

Bent u eigenaar van zorgvastgoed, of (ver)huurt u een zorggebouw? Dan kruist verschillende wet- en regelgeving uw pad. Denk daarbij aan huurwetgeving, het omgevingsrecht, het bouw­besluit en de Mededingingswet. Onderwerpen als het scheiden van wonen en zorg, transformatie van zorgvastgoed, brandveiligheid, het passend toewijzen, kunnen complexe vraagstukken opleveren. VBTM Advocaten vindt voor u de juiste antwoorden.

Antwoorden op vragen rond zorgvastgoed

Mag u bijvoorbeeld een huurder verplichten om ook de zorg bij u (of bij een derde) af te nemen? Hoe zit het dan met de keuzevrijheid? Kan de huur worden opgezegd als een partner van de cliënt in de gehuurde zorgwoning achterblijft? Wat als de huur van een zorggebouw niet meer kan worden opgebracht? Welke brandveiligheidseisen zijn van toepassing voor welk zorgvastgoed? Wat kunt u doen als een deel van uw gebouw leegstaat: een andere bestemming geven of misschien tijdelijk verhuren? Hoe zit het met de regels van de Woningwet als u zorgvastgoed van een corporatie huurt?

Juridisch houdbare formuleringen

Bij het opstellen van huurovereenkomsten voor zorgvastgoed is het belangrijk de juiste, juridisch houdbare, formuleringen te hanteren. 

Zowel in een huurrelatie met een individuele huurder/cliënt, als in een huurrelatie die op het hele zorgvastgoed betrekking heeft.

Gaat het om individuele verhuur van woonruimte, dan heeft u soms met dwingend recht te maken. Dat betekent dat u niet zomaar afwijkende afspraken in de huurovereenkomst kunt opnemen.  En een transformatie van zorgvastgoed past niet altijd binnen het bestemmingsplan. Daarvoor moet dan een oplossing worden gevonden.

VBTM  biedt praktische oplossingen rond zorgvastgoed

VBTM heeft ruime kennis van en ervaring met de juridische aspecten van zorgvastgoed. VBTM beantwoordt uw vragen en draagt praktische oplossingen aan. Wij werken samen met kennispartners zoals het Aedes-Actiz kenniscentrum wonen en zorg en Finance Ideas.   Wij verzorgen regelmatig cursussen over (zorg)vastgoed en zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en Finance Ideas Academy. Onze advocaten publiceren regelmatig in naslagwerken van Sdu en Kluwer en in diverse tijdschriften zoals WR Tijdschrift voor Huurrecht en het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Wetswijziging over de Huurcommissie. Deel II: verhuurdersbijdrage

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot verdere modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurdersbijdrage. Het is nu i...

29 maart 2018

Wetswijziging over modernisering van de Huurcommissie. Deel I: legeskosten

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot verdere modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurdersbijdrage1. Eerder ber...

6 maart 2018

Woningcorporaties mogen inkomensverklaringen gebruiken

De rechtbank Den Haag heeft op 10 januari 2018 uitspraak gedaan in een door de Woonbond gestarte procedure betreffende de inkomensafhankelijke huurverhoging. In...

11 januari 2018

Nieuw wetsvoorstel: Huurcommissie wordt Klachtencommissie

Begin dit jaar is een wetsvoorstel1 ingediend om te komen tot een landelijke vorm van geschillenbeslechting tussen huurder en verhuurder. Aedes onderzocht ...

13 februari 2017

Was het gebruik van inkomensgegevens bij de huurverhoging door de verhuurder onrechtmatig?

Zoals inmiddels bekend is, heeft de Raad van State op 3 februari 2016 bepaald dat er geen wettelijke basis bestaat voor de verstrekking van inkomensgegevens van...

16 november 2016

Selectieve woningtoewijzing op basis van overlastgevend en crimineel gedrag

Verschillende woonwijken in Nederland hebben te kampen met ernstige overlast en criminaliteit. Onder meer door middel van juridische maatregelen wordt geprobeer...

30 juni 2016