Poppe Merkus

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

  • Contractvorming in de bouw
  • Samenwerkingsconstructies (PPS)
  • Bouwarbitrage
  • Appartementsrecht
  • Arbeidsrecht (advisering en procederen)
  • Wet op de ondernemingsraden

Opleiding

  • Rechten – Universiteit Groningen (Afgerond in 1979)

Over Poppe

Na het voltooien van zijn studie rechten aan de Universiteit Groningen was Poppe aanvankelijk werkzaam als jurist bij semi overheidsinstellingen. Vervolgens werkte hij vanaf 1986 als juridisch adviseur bij een adviesbureau, dat actief is in de volkshuisvesting. Sinds 1999 is Poppe als advocaat werkzaam bij VBTM Advocaten.

Poppe heeft zich gespecialiseerd in het privaatrechtelijk bouwrecht, het appartementsrecht en het arbeidsrecht. Hij houdt zich op het gebied van het bouwrecht vooral bezig met verschillende vormen van contractvorming, waaronder projectontwikkeling. Daarnaast treedt hij regelmatig op als gemachtigde in zaken die ter beslechting voorgelegd worden aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Met betrekking tot het appartementsrecht adviseert Poppe met name corporaties als appartementsgerechtigden. Op het terrein van het arbeidsrecht is Poppe naast advisering vooral betrokken bij arbeidsgeschillen.

Poppe is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten, de Vereniging van Vastgoedjuristen en van de Juristenvereniging Appartementsrecht.

Relevante nieuwsberichten