Masterclass: omgevingsrecht en fiscale aspecten bij nieuwbouw en transformatie

donderdag 22 november 2018

shutterstock-575081953.jpg

Bij nieuwbouw en transformatie van vastgoed speelt de omgeving een belangrijke rol. Onder andere moet beoordeeld worden of het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, zal eerst een planologisch besluit genomen moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door het wijzigen van het bestemmingsplan of door middel van een Omgevingsvergunning. In dat kader moet de gemeente allerlei omgevingsfactoren onderzoeken. Denk daarbij aan water, geluid, verkeer en parkeren maar ook de flora en fauna.

Maar ook als het bouwplan wel binnen het bestemmingsplan past, kunnen omgevingsfactoren een rol spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan parkeren, de aanwezigheid van beschermde diersoorten of de eventuele monumentenstatus van het gebouw. Indien deze factoren niet goed in beeld zijn, kunnen deze gaandeweg het proces voor veel vertraging zorgen.

Bij nieuwbouw en transformatie moet ook gekeken worden naar de mogelijke fiscale consequenties. Als er sprake is van de levering van een perceel grond, dan is deze levering belast met BTW of met overdrachtsbelasting. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval zal beoordeeld moeten worden welk fiscaal regime het meest voordelig is. Ook bij transformatie moet goed worden gekeken naar de gevolgen voor BTW en overdrachtsbelasting. Bij de aankoop van een gebouw in transformatie kan het moment van aankoop van belang zijn voor de hoogte van het overdrachtsbelastingtarief (2% of 6%). Verder kan de verkoop van een ingrijpend verbouwd gebouw leiden tot een met BTW belaste levering als het gebouw na de transformatie zodanig is veranderd dat deze beschouwd moet worden als nieuwbouw. Het is dus belangrijk om op voorhand de fiscale aspecten van de nieuwbouw of transformatie goed in beeld te hebben zodat deze in fiscaal opzicht geoptimaliseerd kan worden. 

Voor wie

Deze (kosteloze) masterclass gaat in op de actualiteiten omtrent het omgevingsrecht en de fiscale wet- en regelgeving en geeft tips & tricks. Een basiskennis wordt verondersteld.

Wanneer

Deze masterclass wordt gegeven door Hans van Doesburg en Pieter Kok op 22 november 2018 in de regio Utrecht.Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten