BouwrechtAcademie: Contracten bij resultaatgericht onderhoud

Opdrachtnemers worden zo gestimuleerd met de corporatie mee te denken om te komen tot het beste resultaat voor de woningcorporatie. Deze contractvorm kent echter ook de nodige risico’s. Want op welke wijze worden de prestaties geformuleerd? En hoe kan in goed overleg met marktpartijen tot efficiëntie voordeel worden gekomen? Waarop moet u sturen bij de uitvoering van het contract? En wat is de positie van de opdrachtgever bij geschillen van de opdrachtnemer of bij onduidelijkheden in het contact?

Tijdens deze training raakt u vertrouwd met het door Aedes ontwikkelde model prestatiecontract (RGS). U leert het contract in de praktijk te gebruiken en de valkuilen bij het prestatie gericht contracteren vermijden.

Programma

 • Prestatiegericht contracteren
 • Input en output: inspanning en prestatie
 • Wederzijdse belangen: heldere reikwijdte van het contract
 • Inzicht in totale kosten: exploitatie, transactie
 • Definiëren van gewenste prestaties
 • Contracteren op basis van prestaties
 • Veel voorkomende methodieken en eisen bij prestatiegericht contracteren
 • Modelcontracten prestatiegericht contracteren vanuit Aedes
  • Kenmerken
  • Aandachtspunten
  • Werken met de modelovereenkomsten
 • Ervaringen en tips uit de praktijk

Op onderstaande data verzorgt Onno Molders van VBTM Advocaten in samenwerking met de BouwrechtAcademie deze cursus.
dinsdag 2 oktober 2018

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen