BouwrechtAcademie: Traditionele bouw - contract volgens voorwaarden UAV/DNR

Als het ontwerp voltooid is, kan dit worden aanbesteed en worden gegund aan de partij die de laagste prijs daarvoor biedt. Een voordeel van deze wijze van contracteren is de transparantie.
De traditionele vorm van bouwen is over het algemeen goedkoper, maar kent voor de opdrachtgever de nodige risico’s. Die risico’s liggen zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.
Worden deze risico’s niet goed gemanaged, dan kan deze bouwmethode juist veel duurder zijn voor de opdrachtgever.

In de ontwerpfase heeft de woningcorporatie te maken met algemene voorwaarden van adviseurs, zoals architecten, constructeurs, installatie-adviseurs etc. Deze algemene voorwaarden, de DNR2011, komen uitgebreid aan de orde tijdens deze cursus. Aedes heeft een model opdracht ontwikkeld waarin uitzonderingen zijn opgenomen op de DNR2011. Tijdens de cursus raakt u vertrouwd met dit model en de redenen waarom de uitzonderingen zijn toegevoegd.
Ook wordt aandacht besteed aan de model-bouwteamovereenkomst die Aedes heeft ontwikkeld.

In de uitvoeringsfase krijgt u te maken met de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Dit zijn de meest gebruikte algemene voorwaarden bij de traditionele aannemingsovereenkomst.

Voor de traditionele bouw heeft Aedes een model aannemingsovereenkomst ontwikkeld waarin op verschillende onderdelen wordt afgeweken van de UAV. Tijdens deze cursus raakt u vertrouwd met dit model en de afwijkingen op de UAV. Met deze kennis kunt u hierover in overleg treden met de aannemer. 

Voor wie?

De training Traditionele bouw: contract volgens voorwaarden: UAV/DNR is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders en inkopers.

Leerresultaten

  • U bent op de hoogte van algemene voorwaarden bij UAV/DNR
  • U kent de risico’s en valkuilen van de UAV voor u als opdrachtgever
  • U kent de model aannemingsovereenkomst van Aedes en kunt hiermee werken
  • U bent op de hoogte van de afwijkingen op de UAV/DNR2011 binnen de model aannemingsovereenkomst van Aedes en kunt deze duiden
  • U kent de fasering in werk binnen DNR


Op onderstaande data verzorgt Onno Molders van VBTM Advocaten in samenwerking met de BouwrechtAcademie deze cursus.
dinsdag 25 september 2018

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen