Emma van 't Hof

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

  • Aannemingsovereenkomsten (UAV 2012), Turn Key-overeenkomsten, DB(M)-overeenkomsten (UAV-GC 2005), (prestatie)onderhoudsovereenkomsten (RGS), architectenovereenkomsten (DNR 2011)
  • Burenrecht
  • Conflictbeslechting bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw als bij de rechtbank
  • Koop-verkoop
  • Appartementsrechten
  • Algemeen verbintenissenrecht

Opleiding

  • Master Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg (afgerond in 2014)
  • Pre-master Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg (afgerond in 2012)
  • HBO-rechten Hoge School van Utrecht (afgerond in 2010)

Over Emma

Tijdens haar masteropleiding is bij Emma een grote interesse ontstaan in het Vastgoedrecht. Na het afronden van haar scriptie over algemene voorwaarden in de bouw, is Emma gestart bij een Rotterdams advocatenkantoor waar zij binnen het Vastgoedrecht breed is opgeleid. Sinds 1 februari 2019 is Emma werkzaam bij VBTM. Zij richt zich bij VBTM voornamelijk op het adviseren en procederen in bouwgeschillen, maar ook op VvE-kwesties, kwesties aangaande koop, burenrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Emma is een betrokken advocaat met een pragmatische aanpak. Zij vindt het belangrijk goede kennis te hebben van wat er bij de organisatie van haar cliënten speelt, teneinde haar cliënten bij wat voor een vraagstuk dan ook zo goed mogelijk bij te staan.

Emma is lid van de Vereniging voor Bouwrecht.

Emma van 't Hof  heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Vastgoedrecht (bouwrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten