Jos van den Mosselaar

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

 • Bestemmingsplanprocedures
 • (Omgevings)vergunningen
 • Juridische aspecten monumenten
 • Huurrecht woonruimte
 • Huurprijs- en servicekostengeschillen
 • Renovatie- en herstructureringsprojecten
 • Begeleiding van fusies
 • Woningwet en vastgoed
 • Statuten en Governance

Opleiding

 • Rechten – Erasmus Universiteit Rotterdam (afgerond 1982)
 • Grotius Onroerend goed (1998)

Over Jos

Jos heeft zijn rechtenstudie gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na afronding van zijn studie heeft Jos een aantal jaren bij diverse adviesbureaus gewerkt. In die tijd heeft hij zich gespecialiseerd in het huurrecht als het omgevingsrecht. Vanaf 1999 is hij zich ook gaan toeleggen op de begeleiding van fusies van woningcorporaties. In 1999 was hij mede oprichter van VBTM advocaten. 

Hij is een van de specialisten van kantoor op het gebied van volkshuisvestings- en omgevingsrecht. Voorts voert hij ook een proces- en adviespraktijk op het terrein van het huurrecht, inclusief huurprijs- en servicekostengeschillen.

Jos verzorgt regelmatig cursussen op zijn vakgebieden en is lid van de Verenging van Bouwrecht Advocaten.

Jos van den Mosselaar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten