Jos van den Mosselaar

Adviseur

Expertise

 • Bestemmingsplanprocedures
 • (Omgevings)vergunningen
 • Juridische aspecten monumenten
 • Huurrecht woonruimte
 • Huurprijs- en servicekostengeschillen
 • Renovatie- en herstructureringsprojecten
 • Begeleiding van fusies
 • Woningwet en vastgoed
 • Statuten en Governance

Opleiding

 • Rechten – Erasmus Universiteit Rotterdam (afgerond 1982)
 • Grotius Onroerend goed (1998)

Over Jos

Jos heeft zijn rechtenstudie gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na afronding van zijn studie heeft Jos een aantal jaren bij diverse adviesbureaus gewerkt. In die tijd heeft hij zich gespecialiseerd in het huurrecht als het omgevingsrecht. Vanaf 1999 is hij zich ook gaan toeleggen op de begeleiding van fusies van woningcorporaties. In 1999 was hij mede oprichter van VBTM advocaten. 

Relevante nieuwsberichten