Passend toewijzen

Sinds 1 januari 2016 moeten corporaties bij nieuwe verhuringen niet alleen een inkomenstoets uitvoeren, maar moeten zij woningen ook passend toewijzen. De passendheidstoets maakt onderdeel uit van de nieuwe Woningwet die in juli 2015 in werking is getreden. Corporaties moeten aan tenminste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toewijzen met een huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens (in 2018: €597,30 voor 1 of 2 persoonshuishoudens en €640,14 voor meerpersoonshuishoudens). Nieuwe wetgeving roept altijd vragen op in de praktijk. Dat geldt ook voor het passend toewijzen.

Vragen rond passend toewijzen

Geldt het passend toewijzen ook bij intermediaire verhuur? Zo ja, wanneer? En waar moet je op letten bij het maken van afspraken met de zorgpartij? Maar ook: hoe zit het bij verhuur aan jongeren, moet je dan ook passend toewijzen? 

Biedt het verlenen van korting op de huurprijs misschien een oplossing om te kunnen voldoen aan de norm van het passend toewijzen? Door haar nauwe banden met Aedes én met individuele corporaties in het hele land weten de huurrechtspecialisten van VBTM Advocaten precies wat er in de praktijk speelt en tegen welke problemen corporaties soms aanlopen. Over alle aspecten van het passend toewijzen beschikken onze huurrechtspecialisten over praktisch toepasbare kennis. VBTM heeft alle ontwikkelingen rond de nieuwe Woningwet en in het bijzonder rond het passend toewijzen op de voet gevolgd. Wij geven u graag een deskundig antwoord op uw vragen; onze in huurrecht gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten