Bouwrecht

In de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer speelt de juridische dimensie een belangrijke rol. Gebreken tijdens bouw of na oplevering kunnen grote risico’s betekenen, zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer of aannemer. Deze risico’s en de toegenomen juridisering in de dagelijkse bouwpraktijk leiden tot steeds meer verschillende en gecompliceerde bouwcontracten. Een speelveld met veel ‘valkuilen’.

Juridische overeenkomsten in de bouw

Bouwrecht

De aannemingsovereenkomst die slechts een A4-tje beslaat, is veelal vervangen door uitgebreide modelovereenkomsten, Turn Key-overeenkomsten of gecompliceerde geïntegreerde contracten, zoals Design & Build, Design & Construct of Design Build & Maintain. Bij deze contractvormen zijn vaak verschillende regelingen van toepassing, zoals de UAV 2012 (voor de aannemingsovereenkomst), de DNR (voor opdrachten aan adviseurs) en de UAV-GC 2005 voor geïntegreerde contracten. Kent u alle details?

VBTM maakt uw juridische positie sterker

VBTM adviseert, als juridisch vastgoedspecialist, u adequaat over de juiste samenwerkings­vorm in projecten en over de bijbehorende risico’s. Ook voor grote renovatieprojecten beschikt VBTM over de expertise om middels de juiste contractering de belangrijkste risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. Daarom worden wij vaak ingeschakeld door aannemers, projectontwikke­laars, beleggers, architecten en constructeurs en woningcorporaties.

VBTM Advocaten zorgt voor de oplossing

Stilstand van het werk is voor beide partijen schadelijk en kan tot grote financiële consequenties leiden. Hoe kan een conflict tijdens de bouw worden gemanaged?

Hoe schept u zodanige omstandigheden dat de bouw kan doorgaan en zorgt u er tegelijk voor dat u uw rechten niet prijs geeft?

Komt het tijdens de bouw tot een (dreigend) conflict tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan begeleidt VBTM u naar de juiste oplossing. Door deskundig advies en in indien nodig, door te procederen met resultaat, in arbitrage of bij de rechter.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Bijeenkomst Aanbesteden als Regisserend Opdrachtgever op 9 oktober 2018

Steeds meer woningcorporaties sturen naar een rol van regisserend opdrachtgever. In plaats van zich vooral te richten op de uitvoering en de realisatie, wordt d...

5 september 2018

Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (3)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet inmiddels aangenomen; de Eerste Kamer heeft het nu in behandeling. De voorgenomen herzie...

3 april 2018

Nieuwe kennissessie Toepassen UAV-GC contracten voor woningcorporaties op 25 januari 2018

Omdat de eerste twee kennissessies volledig waren volgeboekt organiseren Eigen Haard, Republiq en VBTM Advocaten in het nieuwe jaar op 25 januari 2018 bij Eigen...

20 december 2017

Kennisplatform Moeten en Willen op 29 november a.s. over “kwaliteitssturing voor portefeuillebeheer”.

Het Kennisplatform Moeten en Willen organiseert op 29 november a.s. bij Haag Wonen een bijeenkomst over “kwaliteitssturing voor portefeuillebeheer”....

16 november 2017

Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (2)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet in behandeling. De voorgenomen herziening heeft verregaande gevolgen voor woningcorporat...

14 november 2017

Nieuwe kennissessie Toepassen UAV-GC contracten voor woningcorporaties op 14 december 2017

Omdat de eerste kennissessie volledig is volgeboekt organiseren Eigen Haard, Republiq en VBTM Advocaten op 14 december 2017 in Woerden een tweede kennissessie o...

9 november 2017