Bouwrecht

In de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer speelt de juridische dimensie een belangrijke rol. Gebreken tijdens bouw of na oplevering kunnen grote risico’s betekenen, zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer of aannemer. Deze risico’s en de toegenomen juridisering in de dagelijkse bouwpraktijk leiden tot steeds meer verschillende en gecompliceerde bouwcontracten. Een speelveld met veel ‘valkuilen’.

Juridische overeenkomsten in de bouw

Bouwrecht

De aannemingsovereenkomst die slechts een A4-tje beslaat, is veelal vervangen door uitgebreide modelovereenkomsten, Turn Key-overeenkomsten of gecompliceerde geïntegreerde contracten, zoals Design & Build, Design & Construct of Design Build & Maintain. Bij deze contractvormen zijn vaak verschillende regelingen van toepassing, zoals de UAV 2012 (voor de aannemingsovereenkomst), de DNR (voor opdrachten aan adviseurs) en de UAV-GC 2005 voor geïntegreerde contracten. Kent u alle details?

VBTM maakt uw juridische positie sterker

VBTM adviseert, als juridisch vastgoedspecialist, u adequaat over de juiste samenwerkings­vorm in projecten en over de bijbehorende risico’s. Ook voor grote renovatieprojecten beschikt VBTM over de expertise om middels de juiste contractering de belangrijkste risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. Daarom worden wij vaak ingeschakeld door aannemers, projectontwikke­laars, beleggers, architecten en constructeurs en woningcorporaties.

VBTM Advocaten zorgt voor de oplossing

Stilstand van het werk is voor beide partijen schadelijk en kan tot grote financiële consequenties leiden. Hoe kan een conflict tijdens de bouw worden gemanaged?

Hoe schept u zodanige omstandigheden dat de bouw kan doorgaan en zorgt u er tegelijk voor dat u uw rechten niet prijs geeft?

Komt het tijdens de bouw tot een (dreigend) conflict tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan begeleidt VBTM u naar de juiste oplossing. Door deskundig advies en in indien nodig, door te procederen met resultaat, in arbitrage of bij de rechter.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Tweede Kamer!

Op dinsdag 21 februari jl. stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het wetsvoorstel beoogt o...

23 februari 2017

Mogelijk nieuwe vertraging invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen loopt mogelijk nieuwe vertraging op blijkt uit uitgelekte brieven en e-mailberichten van Bouwend Nederland en Verenigin...

22 maart 2017

Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan Tweede Kamer aangeboden

In februari 2017 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Tweede Kamer. Er dient nog nadere praktische invulling te worden gegeven aan een...

10 mei 2017

Duurzaamheid met zonnepanelen: wat is er mogelijk?

Veel corporaties vragen zich af op welke wijze zij met zonnepanelen hun duurzaamheidsambities kunnen realiseren. In deze weblog geven wij u een overzicht van de...

17 mei 2017

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouw...

5 juli 2017

Einde salderen in zicht, wat gebeurt er na 2023?

Salderen blijft mogelijk tot het jaar 2023, dat is het goede nieuws. Maar wat gebeurt er daarna? In een recente brief vindt Minister Kamp het salderen een niet ...

26 juli 2017