Huurrecht

Tien advocaten binnen ons kantoor zijn gespecialiseerd in huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte. Zij behandelen dagelijks huurrechtzaken van verhuurders in heel Nederland. VBTM Advocaten: de juridische huurrechtspecialist voor advies en procederen.

Advies over alle huurrechtzaken

Huurrecht

Wij adviseren en procederen over alle huurrechtelijke vraagstukken, zoals overlast, hennep en/of drugs, onderhoudsgebreken,  illegale bewoning, tweedekanscontracten, gedragsaanwijzingen, herstructurering (sloop/renovatie/groot onderhoud), medehuurderschap, huurprijzen, servicekosten, passend verhuren, asbest in de woning, warmtewet, overlegwet, verhuur van BOG en indeplaatsstelling. Onze advocaten zijn bij uitstek geschikt om u te ondersteunen bij het opstellen of toetsen van (huur)contracten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, beleidsnotities en protocollen. Zoals ZAV-beleid, huurprijsbeleid, privacyreglementen, schotelantenne-beleid, algemene huurvoorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten met huurdersorganisaties en andere huurrechtvraagstukken.

VBTM deelt kennis van het huurrecht

Onze huurrechtadvocaten zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en De Corporatie Academie. Ook zijn zij regelmatig gastdocent, zoals bij het opleidingscentrum OSR Juridische Opleidingen, waarvoor zij een deel van de nieuwe opleiding huurrecht voor bedrijfsjuristen van woningcorporaties zullen gaan verzorgen. In het cursusjaar 2015-2016 verzorgen twee van onze huurrechtadvocaten bovendien de huurrechtopleiding voor leden van de Huurcommissie.

VBTM publiceert over huurrecht

Onze huurrechtadvocaten publiceren regelmatig in vakbladen, zoals in naslagwerken van Sdu en Kluwer en in diverse tijdschriften zoals WR, tijdschrift voor Huurrecht. Zij zijn de auteurs van de model huurovereenkomst woonruimte en algemene huurvoorwaarden van Aedes en verschillende andere voorbeeld huurovereenkomsten van Aedes en het Aedes/ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

Vragen over huurrecht kwesties? Reken op de expertise van VBTM. De huurrecht specialist.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Hoge Raad laat zich uit over de verhuiskostenvergoeding

De Hoge Raad heeft vorige week een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van de verhuiskostenvergoeding.Lange tijd was namelijk onduidelijk of de betaling ...

29 april 2016

De Wet Doorstroming Woningmarkt treedt op 1 juli 2016 in werking

De Wet Doorstroming Woningmarkt treedt op 1 juli 2016 in werking. De nieuwe wet introduceert onder meer de tijdelijke huurovereenkomst voor jongeren en voor gro...

23 mei 2016

Modelreglement voor sloop, renovatie en groot onderhoud

VBTM Advocaten heeft in opdracht van Aedes een modelreglement opgesteld voor sloop, renovatie en groot onderhoud....

17 juni 2016

Mogen woningcorporaties woonruimte beheren voor derden?

Steeds meer woningcorporaties stellen ons de vraag of zij woningen mogen beheren voor derden. Vaak gaat het dan om woonruimte voor statushouders en is de derde ...

15 februari 2017

Maatwerk blijft noodzakelijk bij het opstellen van tijdelijke huurovereenkomsten

Met de Wet Doorstroming Huurmarkt zijn de mogelijkheden van tijdelijke verhuur verruimd. Zo zijn er nieuwe vormen van dringend eigen gebruik aan de wet toegevoe...

22 februari 2017

Aanmaning tot betaling huurpenningen en incassokosten: let op juiste vermelding “veertiendagentermijn”!

In uw verhuurpraktijk is het natuurlijk van groot belang dat de huurder op tijd aan zijn verplichting tot het betalen van de huurpenningen voldoet. Is de huurde...

6 maart 2017