Huurrecht

Tien advocaten binnen ons kantoor zijn gespecialiseerd in huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte. Zij behandelen dagelijks huurrechtzaken van verhuurders in heel Nederland. VBTM Advocaten: de juridische huurrechtspecialist voor advies en procederen.

Advies over alle huurrechtzaken

Huurrecht

Wij adviseren en procederen over alle huurrechtelijke vraagstukken, zoals overlast, hennep en/of drugs, onderhoudsgebreken,  illegale bewoning, tweedekanscontracten, gedragsaanwijzingen, herstructurering (sloop/renovatie/groot onderhoud), medehuurderschap, huurprijzen, servicekosten, passend verhuren, asbest in de woning, warmtewet, overlegwet, verhuur van BOG en indeplaatsstelling. Onze advocaten zijn bij uitstek geschikt om u te ondersteunen bij het opstellen of toetsen van (huur)contracten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, beleidsnotities en protocollen. Zoals ZAV-beleid, huurprijsbeleid, privacyreglementen, schotelantenne-beleid, algemene huurvoorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten met huurdersorganisaties en andere huurrechtvraagstukken.

VBTM deelt kennis van het huurrecht

Onze huurrechtadvocaten zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en De Corporatie Academie. Ook zijn zij regelmatig gastdocent, zoals bij het opleidingscentrum OSR Juridische Opleidingen, waarvoor zij een deel van de nieuwe opleiding huurrecht voor bedrijfsjuristen van woningcorporaties zullen gaan verzorgen. In het cursusjaar 2015-2016 verzorgen twee van onze huurrechtadvocaten bovendien de huurrechtopleiding voor leden van de Huurcommissie.

VBTM publiceert over huurrecht

Onze huurrechtadvocaten publiceren regelmatig in vakbladen, zoals in naslagwerken van Sdu en Kluwer en in diverse tijdschriften zoals WR, tijdschrift voor Huurrecht. Zij zijn de auteurs van de model huurovereenkomst woonruimte en algemene huurvoorwaarden van Aedes en verschillende andere voorbeeld huurovereenkomsten van Aedes en het Aedes/ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

Vragen over huurrecht kwesties? Reken op de expertise van VBTM. De huurrecht specialist.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Een gedragsaanwijzing: nuttig of nutteloos?

In welke gevallen is het zinvol om een gedragsaanwijzing te vorderen?  In dit artikel bespreek ik een tweetal uitspraken, waarin een gedragsaanwijzing gevo...

14 februari 2018

Schade aan verhuurde bedrijfsruimte na politie-inval voor rekening Staat

Al vaker hebben wij op ons weblog artikelen geschreven over de vraag wie schade aan een huurwoning moet betalen als gevolg van een politie-inval. Kan de verhuur...

21 november 2017

De huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging 2017

Op onze website zijn al verschillende artikelen van mij en collega’s verschenen over de Wet Doorstroming Huurmarkt, met name toegespitst op de uitbreiding van d...

5 december 2016

Modelcontracten Wet Doorstroming huurmarkt

VBTM Advocaten ontwikkelt in opdracht van Aedes en Platform 31 zes modelcontracten die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur. De modellen zi...

17 juni 2016

Renovatie tot NOM-woning en de rol van de huurder(sorganisatie)

Bij de realisatie van een nul-op-de-meter-woning (NOM-woning) worden energiebesparende voorzieningen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, waarbij e...

19 mei 2016

Update inkomensafhankelijke huurverhoging en de huursomstijging

In zijn bericht van 26 februari 2016 lichtte mijn collega Jos van den Mosselaar enkele punten toe uit de circulaire van de minister over het huurprijsbeleid voo...

31 maart 2016