Huurrecht

De huurrecht-advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in huurrecht woonruimte én huurrecht bedrijfsruimte. Zij behandelen dagelijks huurrechtzaken van verhuurders in heel Nederland.

Advies over alle huurrechtzaken

Huurrecht

Wij adviseren en procederen over alle huurrechtelijke vraagstukken, zoals overlast, hennep en/of drugs, onderhoudsgebreken,  illegale bewoning, tweedekanscontracten, gedragsaanwijzingen, herstructurering (sloop/renovatie/groot onderhoud), medehuurderschap, huurprijzen, servicekosten, passend verhuren, asbest in de woning, warmtewet, overlegwet, verhuur van BOG en indeplaatsstelling. Onze advocaten zijn bij uitstek geschikt om u te ondersteunen bij het opstellen of toetsen van (huur)contracten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, beleidsnotities en protocollen. Zoals ZAV-beleid, huurprijsbeleid, privacyreglementen, schotelantenne-beleid, algemene huurvoorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten met huurdersorganisaties en andere huurrechtvraagstukken.

VBTM deelt kennis van het huurrecht

Onze huurrechtadvocaten zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en De Corporatie Academie. Ook zijn zij regelmatig gastdocent, zoals bij het opleidingscentrum OSR Juridische Opleidingen, voor de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) of voor de Stichting opleiding advocaten Midden-Nederland (Stopad).

VBTM publiceert over huurrecht

Onze huurrechtadvocaten publiceren regelmatig in vakbladen, zoals in naslagwerken van Sdu en Kluwer en in diverse tijdschriften zoals WR, tijdschrift voor Huurrecht, het Journaal Huur & Verhuur (JHV) en de Nieuwsbrief Huurrecht. Zij zijn de auteurs van de model huurovereenkomst woonruimte en algemene huurvoorwaarden van Aedes en verschillende andere voorbeeld huurovereenkomsten van Aedes en het Aedes/ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

Vragen over huurrecht kwesties? Reken op de expertise van VBTM. De huurrecht specialist.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Thuiswerkdag niet vanzelfsprekend

Thuiswerken wordt steeds populairder onder werknemers in verschillende branches. Zo kan een werknemer die thuis wil werken op grond van de Wet Flexibel Werken e...

22 maart 2018

Een gedragsaanwijzing: nuttig of nutteloos?

In welke gevallen is het zinvol om een gedragsaanwijzing te vorderen?  In dit artikel bespreek ik een tweetal uitspraken, waarin een gedragsaanwijzing gevo...

14 februari 2018

Schade aan verhuurde bedrijfsruimte na politie-inval voor rekening Staat

Al vaker hebben wij op ons weblog artikelen geschreven over de vraag wie schade aan een huurwoning moet betalen als gevolg van een politie-inval. Kan de verhuur...

21 november 2017

De huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging 2017

Op onze website zijn al verschillende artikelen van mij en collega’s verschenen over de Wet Doorstroming Huurmarkt, met name toegespitst op de uitbreiding van d...

5 december 2016

Modelcontracten Wet Doorstroming huurmarkt

VBTM Advocaten ontwikkelt in opdracht van Aedes en Platform 31 zes modelcontracten die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur. De modellen zi...

17 juni 2016

Renovatie tot NOM-woning en de rol van de huurder(sorganisatie)

Bij de realisatie van een nul-op-de-meter-woning (NOM-woning) worden energiebesparende voorzieningen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, waarbij e...

19 mei 2016