Volkshuisvestingsrecht

Het gebied van de volkshuisvesting is nauw omschreven in de Woningwet en het BTIV 2015. Deze vormen de ‘grondwet’ voor de woningcorporaties, die van oudsher met de volkshuisvesting zijn belast. Daarnaast zijn ook de Huisvestingswet en de Overlegwet (Wet op het overleg huurder-verhuurder) belangrijk voor de volkshuisvesting. VBTM Advocaten is gespecialiseerd in de regelgeving op het gebied van de volkshuisvesting. U kunt bij ons terecht voor juridische ondersteuning bij alle vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting. En natuurlijk voor bijstand wanneer een procedure onvermijdelijk is.

VBTM Advocaten: thuis in volkshuisvesting

Volkshuisvesting
 • Woningwet en BTIV 2015:
  • DAEB en niet-DAEB, kerntaken
  • administratief of juridisch scheiden
  • het opstellen van ‘Woningwet-proof’ statuten en reglementen
  • bestuur en toezicht
  • fusie
  • passend verhuren
  • verbindingen (dochterondernemingen, BV’s, oprichting rechtspersonen)
  • prestatieafspraken
  • duurzame energie: zonnepanelen en WKO’s
  • aanbesteding van maatschappelijk vastgoed
 • Huisvestingswet
  • Huisvestingsverordening
  • Huisvestingsvergunning
  • Huisvesting statushouders
 • Overlegwet:
  • advies- en instemmingsrecht
  • kruisjeslijst
  • samenwerkingsovereenkomst
 • Governancecode woningcorporaties
 • WNT
 • Cao woondiensten
 • Scheiden van wonen en zorg

Wij verzorgen regelmatig cursussen op het gebied van de Woningwet en de Overlegwet, en zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en Finance Ideas Academy. Onze advocaten hebben voor Aedes de model-statuten voor de woningstichting en -verenging opgesteld. Juridische vragen over volkshuisvesting? VBTM is gespecialiseerd en biedt de juiste antwoorden.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Modelreglement voor sloop, renovatie en groot onderhoud

VBTM Advocaten heeft in opdracht van Aedes een modelreglement opgesteld voor sloop, renovatie en groot onderhoud....

17 juni 2016

Gemeenten krijgen meer invloed op samenstelling woningvoorraad

Op dit moment is er een grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Het kabinet probeert nu door middel van een breed pakket aan maatregelen het aanbo...

1 maart 2017

Wijziging (versoepeling) verkoopregels BTIV

De Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: “BTIV”) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 bevatten voorsc...

5 april 2017

Levert plaatsing van statushouders naast koopwoningen onrechtmatig handelen op?

In een recente (ongepubliceerde) uitspraak in kort geding van de rechtbank Midden-Nederland van 20 januari 2017 moest de rechtbank zich buigen over de navolgend...

1 mei 2017

Veegwet wonen in werking

Op 1 juli 2017 treedt de Veegwet wonen in werking. Per die datum wijzigen de Woningwet en het BTIV. De wet leidt tot een verruiming van het werkgebied van de wo...

22 juni 2017

Zeeuwland mag toch eenmalige huurkorting verlenen

Woningcorporatie Zeeuwland mag toch aan haar huurders een eenmalige huurkorting verlenen. De corporatie heeft met succes bezwaar gemaakt tegen het besluit van d...

12 oktober 2017