Volkshuisvestingsrecht

Het gebied van de volkshuisvesting is nauw omschreven in de Woningwet en het BTIV 2015. Deze vormen de ‘grondwet’ voor de woningcorporaties, die van oudsher met de volkshuisvesting zijn belast. Daarnaast zijn ook de Huisvestingswet en de Overlegwet (Wet op het overleg huurder-verhuurder) belangrijk voor de volkshuisvesting. VBTM Advocaten is gespecialiseerd in de regelgeving op het gebied van de volkshuisvesting. U kunt bij ons terecht voor juridische ondersteuning bij alle vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting. En natuurlijk voor bijstand wanneer een procedure onvermijdelijk is.

VBTM Advocaten: thuis in volkshuisvesting

Volkshuisvesting
 • Woningwet en BTIV 2015:
  • DAEB en niet-DAEB, kerntaken
  • administratief of juridisch scheiden
  • het opstellen van ‘Woningwet-proof’ statuten en reglementen
  • bestuur en toezicht
  • fusie
  • passend verhuren
  • verbindingen (dochterondernemingen, BV’s, oprichting rechtspersonen)
  • prestatieafspraken
  • duurzame energie: zonnepanelen en WKO’s
  • aanbesteding van maatschappelijk vastgoed
 • Huisvestingswet
  • Huisvestingsverordening
  • Huisvestingsvergunning
  • Huisvesting statushouders
 • Overlegwet:
  • advies- en instemmingsrecht
  • kruisjeslijst
  • samenwerkingsovereenkomst
 • Governancecode woningcorporaties
 • WNT
 • Cao woondiensten
 • Scheiden van wonen en zorg

Wij verzorgen regelmatig cursussen op het gebied van de Woningwet en de Overlegwet, en zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en Finance Ideas Academy. Onze advocaten hebben voor Aedes de model-statuten voor de woningstichting en -verenging opgesteld. Juridische vragen over volkshuisvesting? VBTM is gespecialiseerd en biedt de juiste antwoorden.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Verbeurde boete wegens hennepkweek: van € 79.000,- naar € 40.000,-

Op 3 juli 2018 deed het Gerechtshof in Den Bosch uitspraak in het hoger beroep dat door een huurder was ingesteld (ECLI:NL:GHSHE:2018:2797). In de huurwoning we...

6 september 2018

Huurprijsverhoging van sociale woonruimte: hoe zat het ook alweer?

De huurprijs van woonruimte mag maximaal één keer per jaar worden geïndexeerd (art. 7:251 BW). In de sociale verhuurpraktijk wordt de huurprijs meestal per 1 ju...

11 juni 2018

Wetswijziging over de Huurcommissie. Deel III: klachtbehandeling en bemiddeling

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot verdere modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurdersbijdrage.1 Eerder wer...

16 april 2018

Wetswijziging over de Huurcommissie. Deel II: verhuurdersbijdrage

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot verdere modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurdersbijdrage. Het is nu i...

29 maart 2018

Woningcorporaties mogen inkomensverklaringen gebruiken

De rechtbank Den Haag heeft op 10 januari 2018 uitspraak gedaan in een door de Woonbond gestarte procedure betreffende de inkomensafhankelijke huurverhoging. In...

11 januari 2018

Huurverhoging 2018

Recentelijk heeft de Minister van Binnenlandse Zaken – onder wie de sector Wonen valt – de jaarlijkse huurverhogingspercentages bekend gemaakt. Daarnaast ook de...

5 januari 2018