Aanbestedingsrecht

VBTM Advocaten adviseert in alle stadia van aanbestedingsprocessen: opstellen van de aanbestedingsdocumenten, juridisch begeleiden van de aanbesteding en bij eventuele geschillen in het kader van de procedure, bijvoorbeeld bij (voorlopige) gunning.

Dit kan gaan om Europese en nationale aanbestedingen, aanbestedingen voor werken, leveringen of diensten en om openbare en niet-openbare procedures, onderhandse meervoudige aanbestedingen, marktconsultaties of een concurrentie-gerichte dialoog.

Professionele partijen, private aanbesteders

Aanbestedingsrecht

Wij staan niet alleen aanbestedende diensten bij, maar ook veel professionele partijen die niet verplicht zijn om aan te besteden. Zij doen dit vrijwillig vanuit professioneel opdrachtgeverschap en zijn zogenoemde ‘private aanbesteders’. Wij weten precies wat een private aanbesteder wel en niet mag binnen een aanbesteding en hoe hij zijn aanbestedingsdocumenten zo kan opstellen, dat hij binnen de aanbesteding de ruimte houdt die in zijn belang is.

VBTM: kennispartner bij aanbestedingen

Regelmatig staan wij partijen bij in kort gedingen bij een geschillen over (voorlopige) gunningen. Maar ook tijdens de uitvoering van een aanbesteding adviseren wij over juridische vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot de Nota van Inlichtingen.

Wij beschikken over een ruime selectie documenten voor het opzetten van aanbestedingen, zoals offerte-aanvragen, inschrijvingsleidraden, de benodigde bijlagen, etc., zowel voor reguliere als private aanbesteders.

Van wezenlijk belang bij een aanbesteding is ook om de voorwaarden waaronder de aanbestede opdracht uitgevoerd moet worden al vanaf het eerste moment goed vast te leggen. Met onze specialistische kennis van het (vastgoed gerelateerde) contractenrecht zijn wij ook bij uitstek in staat om vanaf het eerste moment het verdere contractvormingsproces in goede banen te leiden.

Praktische oplossingen bij aanbestedingen

Vragen over aanbestedingen en andere aspecten van het vastgoedrecht? VBTM Advocaten bundelt alle juridische vastgoedspecialisaties. Wij adviseren in heldere taal en werken doelgericht aan praktische oplossingen. Neem contact op.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Bijeenkomst Aanbesteden als Regisserend Opdrachtgever op 9 oktober 2018

Steeds meer woningcorporaties sturen naar een rol van regisserend opdrachtgever. In plaats van zich vooral te richten op de uitvoering en de realisatie, wordt d...

5 september 2018

Tekortschieten bij asbestinventarisatie leidt niet tot schadevergoedingsverplichting (DNR 2005)

Het slopen van woningbezit en de daarbij behorende asbestinventarisatie vraagt een zorgvuldige opstelling. Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 7 feb...

12 maart 2018

Geen aanbestedingsplicht inzake de productie van en groothandel in elektriciteit

Energiebedrijven dienen hun opdrachten in het kader van "relevante activiteiten" Europees aan te besteden conform Deel 3 Aanbestedingswet 2012 (Richtlijn 2014/2...

3 januari 2018

Actualisering van de UAV-GC 2005 in 2018

In 2018 is de tweede fase in de actualisering van de UAV-GC 2005 aangebroken. Wat is op dit moment de stand van zaken en hoe ziet het verdere traject er uit?Nad...

22 januari 2018

Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures vastgesteld

De Europese Commissie heeft op 19 december 2017 de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december...

10 januari 2018

Corporaties straks aanbestedingsplichtig?

De Europese Commissie vindt dat woningcorporaties aanbestedende diensten zijn en hun opdrachten (Europees) moeten aanbesteden. Onlangs heeft de Commissie daarov...

18 december 2017