Vastgoedrecht

Als vastgoedeigenaar/beheerder heeft u te maken met allerlei wetten en regels. Zo bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de staat van het vastgoed, moet u bij ingrepen rekening houden met de belangen van buren en kan uw vastgoed onderdeel uitmaken van een appartementencomplex. Vragen over vastgoedrecht? VBTM Advocaten beantwoordt ze graag en goed. En als het nodig is, procederen we voor u met resultaat.

Voldoen aan geldende wet- en regelgeving

Vastgoedrecht

U moet er als vastgoedeigenaar/beheerder voor zorgen dat er geen situatie ontstaat die gevaarlijk is voor de gezondheid of de veiligheid. Denk daarbij aan brandgevaarlijke situaties of instortingsgevaar. Dat betekent dat u uw vastgoed deugdelijk moet onderhouden. En ervoor moet zorgen dat het vastgoed aan alle geldende wet en regelgeving blijft voldoen, zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit. Doet u dat niet, dan heeft de overheid middelen om handhavend op te treden.

Een goede buur zijn

Ook moet u rekening houden met buren. U mag bijvoorbeeld uw buren niet onrechtmatig hinderen door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Ook kunt u bijvoorbeeld niet zomaar uw tuin ophogen zodat het water afstroomt naar de tuin van uw buren. Ook bij nieuwbouw en verbouw zult u rekening moeten houden met de belangen van uw buren.

U kunt bijvoorbeeld zonder toestemming van uw buren geen ramen, openingen of balkons realiseren binnen twee meter van de erfgrens, die uitzicht hebben op het perceel van uw buren. Als u nieuwbouw/verbouwplannen heeft, zult u dus goed de belangen van uw buren moeten inventariseren. Problemen met buren (voorkómen)? VBTM Advocaten adviseert.

U, de VvE en het vastgoedrecht

Is uw vastgoed onderdeel van een appartementencomplex? Dat betekent juridisch dat u samen met andere eigenaren het eigendom heeft van het gehele gebouw en een exclusief gebruiksrecht heeft van uw appartement. Gezamenlijk met die andere eigenaren bent u verantwoordelijk voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden. Welke dit zijn, volgt uit de splitsingsakte. Alle eigenaren van het gebouw zijn verenigd in de Vereniging van Eigenaars (VvE). Daarin worden belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot het gebouw. Het kan zijn dat u voor bepaalde handelingen de goedkeuring van de VvE nodig heeft. Zoek dit op tijd uit zodat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Juridisch advies nodig als VvE of individuele eigenaar? Neem contact op met VBTM. De vastgoedspecialist.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Wijziging (versoepeling) verkoopregels BTIV

De Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: “BTIV”) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 bevatten voorsc...

5 april 2017

Levert plaatsing van statushouders naast koopwoningen onrechtmatig handelen op?

In een recente (ongepubliceerde) uitspraak in kort geding van de rechtbank Midden-Nederland van 20 januari 2017 moest de rechtbank zich buigen over de navolgend...

1 mei 2017

Niet iedere kans op schade verplicht tot het treffen van voorzorgsmaatregelen

Regelmatig rijst de vraag in hoeverre een eigenaar van een woning voorzorgsmaatregelen moet treffen ter voorkoming van een risico op schade aan personen of zake...

13 juni 2017

Huurwoning en parkeerplaats geoorloofd: geen ‘‘niet redelijk voordeel’’

Het is zeer gebruikelijk dat een huurwoning, bijvoorbeeld in de appartementencomplex, wordt aangeboden en wordt verhuurd met een verplichting om ook een parkeer...

28 juli 2017

Verhuur van teruggekochte koopgarantwoningen toegestaan

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 1 november 2017, waar ondergetekenden optraden als advocaat van de woningcorporatie, volgt dat v...

2 november 2017

Woningcorporaties mogen inkomensverklaringen gebruiken

De rechtbank Den Haag heeft op 10 januari 2018 uitspraak gedaan in een door de Woonbond gestarte procedure betreffende de inkomensafhankelijke huurverhoging. In...

11 januari 2018