Vastgoedrecht

Als vastgoedeigenaar/beheerder heeft u te maken met allerlei wetten en regels. Zo bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de staat van het vastgoed, moet u bij ingrepen rekening houden met de belangen van buren en kan uw vastgoed onderdeel uitmaken van een appartementencomplex. Vragen over vastgoedrecht? VBTM Advocaten beantwoordt ze graag en goed. En als het nodig is, procederen we voor u met resultaat.

Voldoen aan geldende wet- en regelgeving

Vastgoedrecht

U moet er als vastgoedeigenaar/beheerder voor zorgen dat er geen situatie ontstaat die gevaarlijk is voor de gezondheid of de veiligheid. Denk daarbij aan brandgevaarlijke situaties of instortingsgevaar. Dat betekent dat u uw vastgoed deugdelijk moet onderhouden. En ervoor moet zorgen dat het vastgoed aan alle geldende wet en regelgeving blijft voldoen, zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit. Doet u dat niet, dan heeft de overheid middelen om handhavend op te treden.

Een goede buur zijn

Ook moet u rekening houden met buren. U mag bijvoorbeeld uw buren niet onrechtmatig hinderen door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Ook kunt u bijvoorbeeld niet zomaar uw tuin ophogen zodat het water afstroomt naar de tuin van uw buren. Ook bij nieuwbouw en verbouw zult u rekening moeten houden met de belangen van uw buren.

U kunt bijvoorbeeld zonder toestemming van uw buren geen ramen, openingen of balkons realiseren binnen twee meter van de erfgrens, die uitzicht hebben op het perceel van uw buren. Als u nieuwbouw/verbouwplannen heeft, zult u dus goed de belangen van uw buren moeten inventariseren. Problemen met buren (voorkómen)? VBTM Advocaten adviseert.

U, de VvE en het vastgoedrecht

Is uw vastgoed onderdeel van een appartementencomplex? Dat betekent juridisch dat u samen met andere eigenaren het eigendom heeft van het gehele gebouw en een exclusief gebruiksrecht heeft van uw appartement. Gezamenlijk met die andere eigenaren bent u verantwoordelijk voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden. Welke dit zijn, volgt uit de splitsingsakte. Alle eigenaren van het gebouw zijn verenigd in de Vereniging van Eigenaars (VvE). Daarin worden belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot het gebouw. Het kan zijn dat u voor bepaalde handelingen de goedkeuring van de VvE nodig heeft. Zoek dit op tijd uit zodat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Juridisch advies nodig als VvE of individuele eigenaar? Neem contact op met VBTM. De vastgoedspecialist.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Huurverhoging 2018

Recentelijk heeft de Minister van Binnenlandse Zaken – onder wie de sector Wonen valt – de jaarlijkse huurverhogingspercentages bekend gemaakt. Daarnaast ook de...

5 januari 2018

Verbonden ondernemingen en de Woningwet

Op 1 juli 2015 is de Woningwet ingrijpend herzien. Over de consequenties daarvan voor de statuten van woningcorporaties schreven wij al eerder op onze webs...

23 november 2017

Beslagvrije voet bij bankbeslag?

Ook al beschikt een verhuurder over een vonnis, waarbij de huurder veroordeeld is tot betaling van een huurschuld, dan nog kost het vaak veel moeite de vorderin...

1 december 2017

Veegwet wonen in werking

Op 1 juli 2017 treedt de Veegwet wonen in werking. Per die datum wijzigen de Woningwet en het BTIV. De wet leidt tot een verruiming van het werkgebied van de wo...

22 juni 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2017

Binnenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse huurverhoging. Die verhoging bedraagt dit jaar maximaal 2,8% (of maximaal 4,3% bij een inkomensafhankelijke verho...

15 maart 2017

Wijziging woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2016

Per 1 oktober 2016 is het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte opnieuw gewijzigd. Deze aanpassing is bedoeld om de totstandkoming van een midde...

31 oktober 2016