Privacy

De regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens is in beweging. Dat is een belangrijk gegeven voor alle partijen die persoonsgegevens verwerken. Ook in de vastgoedsector worden volop gegevens verwerkt: gegevens van huurders, gegevens van personeel, gegevens van derden. Kent u de precieze juridische consequenties?

Wet bescherming persoonsgegevens

Het kader voor deze verwerking wordt bepaald door de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp. Deze is per 1 januari 2016 op een aantal punten aangepast. De meest in het oog springende wijziging is de introductie van een verplichting  voor verantwoordelijken om zogenaamde datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en – in sommige gevallen – aan de betrokkenen wiens gegevens het betreft.

Hoge boetes rond persoonsgegevens

Het handelen in strijd met deze verplichting, maar ook het handelen in strijd met oudere, al in de Wbp opgenomen verplichtingen, kan sinds 1 januari 2016 grote (financiële) gevolgen hebben. De mogelijkheden voor de AP om boetes uit te schrijven zijn flink toegenomen, zo ook de hoogte van die boetes (tot maximaal € 820.000,-).

Een belangrijk aandachtspunt voor verantwoordelijken in de vastgoedsector is het sluiten van (wet­telijk verplichte) bewerkersovereenkomsten met partijen die onder hun verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken.

Europese privacyverordening

Met deze aanpassingen van de Wbp is het nog niet gedaan met de wijzigingen in het kader van de persoonsgegevensbescherming. 

at-privacy-shutterstock-212647441.jpg

In Europees verband zal vermoedelijk in de loop van 2016 een Europese privacyverordening worden vastgesteld. Deze zal twee jaar later, dus in de loop van 2018, in werking treden. De maximale boetes zullen dan nog hoger liggen, betrokkenen krijgen meer controle over hun gegevens, en organisaties zijn in bepaalde gevallen verplicht om een eigen privacy officer aan te stellen. Het maken van heldere afspraken met bewerkers wordt dan alleen maar belangrijker.

Boetes voorkomen

De specialisten van VBTM kunnen uw vragen over een juiste verwerking en opslag van persoonsgegevens beantwoorden. U blijft daarmee binnen de grenzen van de wet- en regelgeving en voorkomt eventuele hoge boetes. Neem contact op met onze advocaten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Uitnodiging ronde tafelbijeenkomst privacy op 21 en 23 november a.s.

Op 28 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgevolgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u in beeld wat de gevolge...

2 november 2017

AVG: nog maar een klein jaar!

Over iets minder dan een jaar - met ingang van 25 mei 2018 - wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing en neemt zo de plaats in van de We...

30 mei 2017

Privacy voor huurders? Wijzigingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

...

18 december 2015

Gebruik strafrechtelijke stukken in civiele zaak

...

26 oktober 2015

Mag een corporatie een huurder dwingen van een rechtszaak af te zien?

...

2 mei 2013