Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Veel verhuurders, waaronder vrijwel alle woningcorporaties, zijn sindsdien ook warmteleveranciers.

Dit heeft de nodige implicaties. Voor de levering van warmte is een nieuwe tariefstructuur gaan gelden, met maximumprijzen, die jaarlijks worden vastgesteld door de ACM.

Warmteleveringsovereenkomst: model woningcorporaties

Ook zijn warmteleveranciers verplicht om een schriftelijke warmteleveringsovereenkomst aan te gaan met de afnemers van warmte. Daar horen in het algemeen ook algemene voorwaarden warmtelevering bij.

Aedes heeft hiervoor een model opgesteld voor woningcorporaties.

In de Warmtewet is daarnaast een compensatieregeling geïntroduceerd, op basis waarvan afnemers van warmte aanspraak kunnen maken op compensatie indien de levering van warmte meer dan 4 uur (onaangekondigd) uitvalt.

Leveranciers van warmte dienen aangesloten te zijn bij een geschillencommissie, bijvoorbeeld de Geschillencommissie Warmtelevering of de Geschillencommissie Energie.

Maar ook de Huurcommissie heeft zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van geschillen over warmtelevering.  

Ook zogenoemde gemengde VvE’s, met zowel huur- als koopappartementen, worden op basis van de Warmtewet als warmteleverancier aangemerkt.

In de praktijk levert dit alles voor verhuurders die op basis van de Warmtewet tevens warmteleverancier zijn veel vragen op.

VBTM Advocaten adviseert met grote regelmaat over toepassing van de Warmtewet, het opstellen van warmteleveringsovereenkomsten met bijbehorende algemene voorwaarden warmtelevering.

Ook staat VBTM Advocaten regelmatig warmteleveranciers bij in geschillen over de warmtelevering, bijvoorbeeld met betrekking tot aanspraken op compensatie.

Wij adviseren en zo nodig procederen wij voor u. Neem contact op voor meer informatie.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten