Agenda

  1. 23 november

   Uitnodiging ronde tafelbijeenkomst privacy (Best)

   Op 28 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgevolgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u in beeld wat de gevolgen van de AVG voor uw organisatie zijn? Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
   Lees meer

   shutterstock-548605840.jpg
  2. 21 november

   Uitnodiging ronde tafelbijeenkomst privacy (Woerden)

   Op 28 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgevolgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u in beeld wat de gevolgen van de AVG voor uw organisatie zijn? Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!
   Lees meer

   shutterstock-548605840.jpg
  1. 24 oktober

   Cursus aan de slag met geïntegreerde contracten

   Nieuwbouwprojecten en complexe renovaties waarbij de corporatie wil optreden als regisserend opdrachtgever kennen een eigen contractvorm. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van zogenaamde geïntegreerde contracten. Dit zijn contracten waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringswerkzaamheden.
   Lees meer

  2. 19 oktober

   Cursus omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

   Aedes, Kjenning en VBTM hebben de krachten gebundeld in de Bouwrecht Academie om u de beste opleidingen op het gebied van bouwrecht te kunnen bieden. Sinds kort is aan het bestaande aanbod de cursus omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie toegevoegd.
   Lees meer

  3. 3 oktober

   Cursus bouwcontracten, governance en risico's voor Bestuur en Toezicht

   Als bestuurder of toezichthouder bij een woningcorporatie heeft u vaak te maken met vastgoedprojecten. Daarbij gaat het al snel om grote bedragen. U bent globaal bekend met de risico’s die vastgoedprojecten met zich mee kunnen brengen voor de woningcorporatie. In deze training worden vastgoedprojecten benaderd vanuit uw verantwoordelijkheid als bestuurder of toezichthouder. 
   Lees meer

  1. 27 september

   Cursus traditionele bouw: contracten volgens voorwaarden UAV/DNR

   Corporaties geven er regelmatig de voorkeur aan bepaalde projecten op de traditionele wijze te bouwen. Dit betekent dat de woningcorporatie zorgdraagt voor het ontwerp en daarbij een partij selecteert die dit ontwerp realiseert. De traditionele bouw biedt de opdrachtgever het voordeel dat tot in detail het bouwwerk kan worden voorgeschreven aan de aannemer. Hiermee bepaalt de woningcorporatie zeer specifiek de kwaliteit van het gebouw.
   Lees meer

  2. 15 september

   Cursus contracten bij resultaatgericht vastgoedonderhoud

   Corporaties willen bij bepaalde projecten de opdrachtnemer niet tot in detail voorschrijven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De keuze wordt dan gemaakt voor een prestatiegericht contract. Daarbij wordt de opdrachtnemer periodiek beoordeeld aan de hand van de geleverde prestatie. Op welke wijze die prestaties worden geleverd wordt aan de vrijheid van de uitvoerende partij overgelaten.
   Lees meer