Bouw en Vastgoed

bouw-en-vastgoed-wide.jpg

VBTM is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan partijen die zich bezig houden met het ontwikkelen, bouwen, beheren en verhuren van vastgoed. Door ons te focussen op deze doelgroep, kunnen wij onze cliënten op efficiënte wijze altijd het specialistische advies geven dat zij nodig hebben. Wij integreren onze specialismen. Dat betekent voor u: méér juridisch rendement. Wij begeleiden veel vastgoedprojecten, onder andere op de volgende gebieden:

  • de contractvorming met de aannemer (aannemingsovereenkomst op basis van UAV 2012, Turn-Key, Design-Build-Maintain (UAV-GC 2005));
  • de selectie van de aannemer, bijvoorbeeld door middel van (openbare) aanbesteding;
  • adviseursovereenkomsten (architect/constructeur);
  • samenwerkingsovereenkomsten en (anterieure) exploitatieovereenkomsten;
  • koopovereenkomsten gronden;
  • totstandkoming en verdediging van bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen;
  • BTW en Overdrachtsbelasting;
  • duurzaamheid;
  • bouwgeschillen.

VBTM kent de bouwketen

De bouwprojecten waarover wij adviseren variëren van kleinschalige binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten van enkele woningen tot gehele gebiedsontwikkelingen.

Omdat wij zowel veelvuldig voor professionele opdrachtgevers als voor professionele opdrachtnemers optreden, kennen wij de hele keten binnen een bouwproces van binnenuit. Dit stelt ons bij uitstek in staat om alle deelnemers aan een bouwproces goed te adviseren, rekening houdend met de belangen van de andere partijen in de keten.

Bouwgeschillen

Indien nodig staan wij partijen bij in een geschil bij de rechter, of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Wij hebben ruime ervaring met procedures over bouwfouten, meer- en minderwerk, opleveringsgebreken, verborgen gebreken, bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen? VBTM verzorgt, als juridisch specialist in bouw en vastgoed, graag een presentatie van de mogelijkheden.

Neem contact op.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Tweede Kamer!

Op dinsdag 21 februari jl. stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het wetsvoorstel beoogt o...

23 februari 2017

Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan Tweede Kamer aangeboden

In februari 2017 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Tweede Kamer. Er dient nog nadere praktische invulling te worden gegeven aan een...

10 mei 2017

Duurzaamheid met zonnepanelen: wat is er mogelijk?

Veel corporaties vragen zich af op welke wijze zij met zonnepanelen hun duurzaamheidsambities kunnen realiseren. In deze weblog geven wij u een overzicht van de...

17 mei 2017

AVG: nog maar een klein jaar!

Over iets minder dan een jaar - met ingang van 25 mei 2018 - wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing en neemt zo de plaats in van de We...

30 mei 2017

Niet iedere kans op schade verplicht tot het treffen van voorzorgsmaatregelen

Regelmatig rijst de vraag in hoeverre een eigenaar van een woning voorzorgsmaatregelen moet treffen ter voorkoming van een risico op schade aan personen of zake...

13 juni 2017

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouw...

5 juli 2017