Bouw en Vastgoed

bouw-en-vastgoed-wide.jpg

VBTM is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan partijen die zich bezig houden met het ontwikkelen, bouwen, beheren en verhuren van vastgoed. Door ons te focussen op deze doelgroep, kunnen wij onze cliënten op efficiënte wijze altijd het specialistische advies geven dat zij nodig hebben. Wij integreren onze specialismen. Dat betekent voor u: méér juridisch rendement. Wij begeleiden veel vastgoedprojecten, onder andere op de volgende gebieden:

  • de contractvorming met de aannemer (aannemingsovereenkomst op basis van UAV 2012, Turn-Key, Design-Build-Maintain (UAV-GC 2005));
  • de selectie van de aannemer, bijvoorbeeld door middel van (openbare) aanbesteding;
  • adviseursovereenkomsten (architect/constructeur);
  • samenwerkingsovereenkomsten en (anterieure) exploitatieovereenkomsten;
  • koopovereenkomsten gronden;
  • totstandkoming en verdediging van bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen;
  • BTW en Overdrachtsbelasting;
  • duurzaamheid;
  • bouwgeschillen.

VBTM kent de bouwketen

De bouwprojecten waarover wij adviseren variëren van kleinschalige binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten van enkele woningen tot gehele gebiedsontwikkelingen.

Omdat wij zowel veelvuldig voor professionele opdrachtgevers als voor professionele opdrachtnemers optreden, kennen wij de hele keten binnen een bouwproces van binnenuit. Dit stelt ons bij uitstek in staat om alle deelnemers aan een bouwproces goed te adviseren, rekening houdend met de belangen van de andere partijen in de keten.

Bouwgeschillen

Indien nodig staan wij partijen bij in een geschil bij de rechter, of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Wij hebben ruime ervaring met procedures over bouwfouten, meer- en minderwerk, opleveringsgebreken, verborgen gebreken, bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen? VBTM verzorgt, als juridisch specialist in bouw en vastgoed, graag een presentatie van de mogelijkheden.

Neem contact op.

Thema's
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

In mijn weblog van 25 augustus 2017 schreef ik dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel over compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langd...

7 augustus 2018

Komt het arbeidsrecht in balans?

In onze weblog van 7 november 2017 meldden wij dat het nieuwe kabinet het arbeidsrecht wil wijzigen. Dit voornemen komt nu tot uiting in het wetsvoorstel Wet ar...

2 mei 2018

Geen WNT-3

In de weblog van 28 maart van dit jaar heb ik aangegeven dat minister Plasterk het wetsvoorstel WNT-3 voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. Met dit...

5 december 2017

Het Regeerakkoord en het Arbeidsrecht: 10 belangrijkste wijzigingen

Uit het regeerakkoord van 10 oktober jl. van het kabinet Rutte III blijkt dat het kabinet het arbeidsrecht op onderdelen aanzienlijk wil wijzigen. Op de belangr...

7 november 2017

Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017

Met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 is de WNT op een aantal onderdelen gewijzigd. Deels met terugwerkende kracht en deels met ingang...

31 augustus 2017

Slapend dienstverband. Komt er nog compensatie voor de transitievergoeding?

In onze weblog van 9 juni 2016 besteedden wij aandacht aan de aankondiging van minister Asscher om te komen tot een regeling op grond waarvan werkgevers worden ...

25 augustus 2017