Publicaties

2021

Rogier Goeman, De Woningwet uitgelegd

Tijdschrift voor Huurrecht in de praktijk, nummer 6 - september 2021


Tanja de Nijs en Georgie Geurts, Een overzicht van recente en aankomende wijzigingen in huurrecht woonruimte

Tijdschrift voor Woonrecht, WR 2021/51


2018

Hans van Doesburg, Rogier Goeman en Jos van den Mosselaar, Onderzoek juridische effecten Woningwet

VBTM Advocaten heeft in opdracht van de commissie-Van Bochove de juridische knelpunten van de Woningwet en het BTIV in kaart gebracht.


Jacques van Reisen en Michael van den Oord, Nachtstand warmtelevering een gebrek?

Noot in Tijdschrift voor Woonrecht, WR 2018, 126/127


Tanja de Groot en Pepijn Eymaal, De WOZ-waarde van het gehuurde: hoe te bepalen?

Tijdschrift voor Woonrecht, WR 2018, 31


Marijn Huijbers, Wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet

Tijdschrift voor Woonrecht, WR 2018, 119


2017

2016

Georgie Geurts, De energieprestatievergoeding (EPV)

Tijdschrift voor Woonrecht, WR 2016, 125


2015

Pieter Kok en anderen, Wonen en zorg en de ruimtelijke ordening

Handreiking voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten bij de transformatie of ontwikkeling van woonzorglocaties van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 1 oktober 2015


2012

Tanja de Groot, huur en zorg

Nieuwsbrief Huurrecht Euroforum, 25 oktober 2012


2008

Marco de Boer, Oppassen met aanbesteden

Aedes-magazine, 2008/6


Pieter Kok, Het energieprestatiecertificaat besproken

Tijdschrift Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2008/1


2007

Hein-Jan ter Meulen, Hennepkweek, de stand van zaken

Tijdschrift voor Woonrecht, tweede Hennepspecial, WR 2007, 1


2004

Hein-Jan ter Meulen, Hennepkweek

Tijdschrift voor Woonrecht, Hennepspecial, WR 2004, 288