Huurrecht

De huurrecht-advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in huurrecht woonruimte én huurrecht bedrijfsruimte. Zij behandelen dagelijks huurrechtzaken van verhuurders in heel Nederland.

Advies over alle huurrechtzaken

Huurrecht

Wij adviseren en procederen over alle huurrechtelijke vraagstukken, zoals overlast, hennep en/of drugs, onderhoudsgebreken,  illegale bewoning, tweedekanscontracten, gedragsaanwijzingen, herstructurering (sloop/renovatie/groot onderhoud), medehuurderschap, huurprijzen, servicekosten, passend verhuren, asbest in de woning, warmtewet, overlegwet, verhuur van BOG en indeplaatsstelling. Onze advocaten zijn bij uitstek geschikt om u te ondersteunen bij het opstellen of toetsen van (huur)contracten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, beleidsnotities en protocollen. Zoals ZAV-beleid, huurprijsbeleid, privacyreglementen, schotelantenne-beleid, algemene huurvoorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten met huurdersorganisaties en andere huurrechtvraagstukken.

VBTM deelt kennis van het huurrecht

Onze huurrechtadvocaten zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en De Corporatie Academie. Ook zijn zij regelmatig gastdocent, zoals bij het opleidingscentrum OSR Juridische Opleidingen, voor de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) of voor de Stichting opleiding advocaten Midden-Nederland (Stopad).

VBTM publiceert over huurrecht

Onze huurrechtadvocaten publiceren regelmatig in vakbladen, zoals in naslagwerken van Sdu en Kluwer en in diverse tijdschriften zoals WR, tijdschrift voor Huurrecht, het Journaal Huur & Verhuur (JHV) en de Nieuwsbrief Huurrecht. Zij zijn de auteurs van de model huurovereenkomst woonruimte en algemene huurvoorwaarden van Aedes en verschillende andere voorbeeld huurovereenkomsten van Aedes en het Aedes/ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg, zoals diverse modellen voor tijdelijke huurovereenkomsten op grond van de Wet doorstroming huurmarkt in samenwerking met Aedes en Platform 31.

Vragen over huurrecht kwesties? Reken op de expertise van VBTM. De huurrecht specialist.


Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten

Advocaten Huurrecht