Energierecht

Bij het beheer en de realisatie van vastgoedprojecten speelt de (duurzame) energie­voorziening een steeds belangrijkere rol. WKO-installaties, luchtwarmtepompen, zonnepanelen of aardwarmte zijn voorbeelden van duurzame energie-installaties die daarbij worden toegepast. De exploitatie of de realisatie van deze installaties is niet alleen technisch complex, maar brengt ook juridische vraagstukken met zich mee.

VBTM heeft antwoord op juridische vragen rond duurzame energie:

Energierecht
  • Welke risico’s spelen er bij het ontwerp en de realisatie van de installatie een rol?
  • Hoe verdeel je de risico’s van de verschillende fasen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
  • Welke effecten hebben speciale wetten, zoals de Warmtewet of de Elektriciteitswet op de contractuele verhouding van partijen?
  • Wilt u zelf de energie-installatie beheren of deze juist outsourcen aan een gespecialiseerde partij?
  • Hoe splits je een installatie van het gebouw?

De specialisten van VBTM zijn al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van contracten waarin deze vragen worden beantwoord. En waarbij de risico’s tussen opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer anderzijds worden geïdentificeerd en geregeld. VBTM heeft ruime ervaring met de juiste (tender)procedures om de gewenste contractspartij te selecteren. Daarbij adviseert VBTM eveneens over contracten om de risico’s tussen vastgoedeigenaar, huurders, eigenaren en de exploitant van de installatie evenwichtig te verdelen.

Nul-op-de-Meter en andere nieuwe energieconcepten

Voor nieuwe energieconcepten (zoals Nul op de Meter) ontwikkelde VBTM contracten. VBTM was nauw betrokken bij adviezen die de Orde van Advocaten gaf aan de minister tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) in de Tweede Kamer.

Vragen over juridische aspecten van duurzame energie en vastgoed? VBTM Advocaten bundelt alle juridische vastgoedspecialismen, adviseert in heldere taal en procedeert met resultaat.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten

Advocaten Energierecht