Omgevingsrecht

Nederland is een gestructureerd land en dat geldt ook voor onze ruimtelijke ordening. Er is veel wetgeving waarin voorwaarden worden gesteld aan uw bouwplannen. Vindt u daarin altijd gemakkelijk de weg? VBTM Advocaten helpt u om zo snel en efficiënt mogelijk het door u gewenste resultaat te bereiken: het verkrijgen van een onherroepelijke (omgevings)vergunning.

Specifieke regels ruimtelijke ordening

rb-omgevingsrecht-shutterstock-88116229.jpg

De omgevingsvergunning speelt een belangrijke rol bij het oprichten van een nieuw gebouw en de sloop of ingrijpende renovatie van een bestaand gebouw. Voor een dergelijk project zal in de regel een omgevingsvergunning vereist zijn. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt onder meer beoordeeld of uw bouwplan wel past binnen het geldende bestemmings­plan. Als dat niet zo is, zal eerst een planologisch besluit (wijziging bestemmingsplan of afwijking van het bestemmingsplan door middel van een omgevingsvergunning) genomen moeten worden. Alle gevolgen die het bouwplan heeft voor de fysieke leefomgeving worden dan onderzocht. Denk aan aspecten van geluid, water, natuur, verkeer en parkeren. Hiervoor gelden specifieke regels, waaraan voldaan moet worden. VBTM begeleidt u naar het gewenste resultaat. Ook wordt beoordeeld of het plan voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, de bouwverordening en de eisen van welstand.

Privaatrechtelijke obstakels

Privaatrechtelijke belemmeringen kunnen bij de realisatie van uw bouwplan ook een rol spelen. Heeft u bijvoorbeeld voor bepaalde werkzaamheden de toestemming van uw buurman nodig en blijven al zijn rechten ongeschonden?  VBTM adviseert over de voor u juiste strategie.

Vergoeding planschade

VBTM is thuis in het actuele omgevingsrecht en kan u adviseren over de juridische haalbaarheid van uw plannen. Wij kunnen u ook bijstaan in bestuursrechtelijke procedures, bijvoorbeeld als een vergunning ten onrechte niet wordt verleend of een derde belanghebbende bezwaar maakt tegen uw bouwplannen. Ook stellen wij overeenkomsten op en voeren wij procedures over de vergoeding van planschade.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten

Advocaten Omgevingsrecht