Opleidingen

VBTM biedt in samenwerking met Kjenning, een opleidingsorganisatie voor professionals in wonen en vastgoed, opleidingen aan op het gebied van het huurrecht en aanverwante onderwerpen. Daarnaast hebben VBTM, Kjenning en Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, hun expertises gebundeld in de BouwrechtAcademy waarin opleidingen op het gebied van het bouwrecht worden aangeboden. De opleidingen zijn voor professionals in wonen en vastgoed een aanrader!

Indien gewenst, is het ook mogelijk opleidingen op maat en in-company, dus bij u op kantoor, te verzorgen. Neem contact op met VBTM voor de mogelijkheden.

 • Kjenning-cursus: Aan de slag met geïntegreerde contracten

  Nieuwbouwprojecten en complexe renovaties waarbij de corporatie wil optreden als regisserend opdrachtgever kennen een eigen contractvorm. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van zogenaamde geïntegreerde contracten. Dit zijn contracten waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringswerkzaamheden.
  Maar welke bouwprojecten zijn wel en niet geschikt voor het werken met die geïntegreerde contracten? Welke modellen, zoals Design & Build en Turnkey, kunnen worden gebruikt en welk model kiest u waarvoor? Welke contractvorm sluit aan bij welk specifiek project?

 • Kjenning-cursus: Aanbesteden bij corporaties

  Het doen en laten van corporaties wordt in de maatschappij nauwgezet gevolgd en dat maakt dat corporaties op alle onderdelen van hun handelen aan hoge eisen van professionaliteit moeten voldoen. Dit maakt dat ook bij het aanbesteden grondige kennis nodig is van de algemene beginselen van het aanbesteden. 

 • Kjenning-cursus: Bouwcontracten, governance en risico's voor bestuur en toezicht

  Als bestuurder of toezichthouder bij een woningcorporatie heeft u vaak te maken met vastgoedprojecten. Daarbij gaat het al snel om grote bedragen. U bent globaal bekend met de risico’s die vastgoedprojecten met zich mee kunnen brengen voor de woningcorporatie. In deze training worden vastgoedprojecten benaderd vanuit uw verantwoordelijkheid als bestuurder of toezichthouder.

 • Kjenning-cursus: Contracten bij resultaatgericht onderhoud

  Corporaties willen bij bepaalde projecten de opdrachtnemer niet tot in detail voorschrijven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De keuze wordt dan gemaakt voor een prestatiegericht contract. Daarbij wordt de opdrachtnemer periodiek beoordeeld aan de hand van de geleverde prestatie. Op welke wijze die prestaties worden geleverd wordt aan de vrijheid van de uitvoerende partij overgelaten.

 • Kjenning-cursus: Fiscale aspecten bij nieuwbouw, transformatie en renovatie

  Bij nieuwbouw, transformatie en renovatie vormt de BTW een belangrijk aandachtspunt. Bij nieuwbouw begint het al met de vraag of het voordelig is om de benodigde grond aan te kopen met BTW of toch liever met overdrachtsbelasting. Dat speelt helemaal als er nog bebouwing aanwezig is op de aan te kopen grond. Er spelen weer hele andere BTW-vraagstukken bij transformatie van bestaande gebouwen. 

 • Kjenning-cursus: Huurrecht bedrijfsruimte

  Voor het verhuren van kantoren, winkels en andere bedrijfspanden gelden andere regels dan het verhuren van (sociale) woningen. Ook zijn de financiële belangen van deze verhuring vaak groter. Om verantwoord te handelen is een gedegen basiskennis van Huurrecht Bedrijfsruimte en het op de hoogte zijn van de actualiteiten essentieel. In deze cursus Huurrecht Bedrijfsruimte is dat wat u krijgt.

 • Kjenning-cursus: Opzichter dagelijks onderhoud

  Als opzichter wordt u dagelijks geconfronteerd met de spanning tussen tijdige verhuur, klantgericht denken en acteren, het financiële belang van de corporatie en technisch verantwoord onderhoud. Daarbij komt nog het tijdig plannen van de werkzaamheden en de meerjarenplanning. Deze cursus, mét de praktijkdag op locatie, geeft inzicht!

 • Kjenning-cursus: Opzichter planmatig onderhoud

  Als opzichter planmatig onderhoud en onderhoudsprojecten komt er heel wat op u af. Huurders met de nodige vragen over planning, uitvoering en overlast. De aannemer die graag nú een antwoord wil hebben op hoe iets uit te voeren. O ja, en dat dat meerkosten met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Bent u weerbaar genoeg? Uw collega's snappen eigenlijk niet waar u druk mee bent. Hoe houdt u al die ballen in de lucht?

  Deze opleiding gaat niet alleen in op de benodigde technische kennis, maar ook hoe u als corporatie en als toezichthouder planmatig onderhoud organiseert.

 • Kjenning-cursus: Projectleider - alles op een rij, georganiseerd en verantwoord

  Kent u al uw verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden als projectleider bij onderhouds-, verbeterings of nieuwbouwprojecten? En bij verduurzamingsprojecten? Het opzetten en managen van een project vraagt veel van u. U moet een projectgroep samenstellen, het project faseren, bepalen welke beslisdocumenten nodig zijn en de voortgang bewaken.

 • Kjenning-cursus: Sociale Projectbegeleiding

  Als het mis gaat bij sloop en renovatieprojecten zijn de gevolgen groot. Soms zoeken ontevreden bewoners de publiciteit, soms willen huurders simpelweg niet verhuizen naar een passende woning of vertrekken tijdelijke huurders niet op tijd. Om het proces daarna weer op de rit te krijgen kost veel tijd en energie. En natuurlijk kost het uitstellen van een project ook veel geld. Door een goede voorbereiding kunt u dit soort vervelende situaties voorkomen.

 • Kjenning-cursus: Traditionele bouw - contract volgens voorwaarden UAV/DNR

  Corporaties geven er regelmatig de voorkeur aan bepaalde projecten op de traditionele wijze te bouwen. Dit betekent dat de woningcorporatie zorgdraagt voor het ontwerp en daarbij een partij selecteert die dit ontwerp realiseert. De traditionele bouw biedt de opdrachtgever het voordeel dat tot in detail het bouwwerk kan worden voorgeschreven aan de aannemer. Hiermee bepaalt de woningcorporatie zeer specifiek de kwaliteit van het gebouw.

 • Kjenning-cursus: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Onder meer door een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

 • Kjenning-cursus: flexibele woonvormen: tiny houses, big problems?

  Ze zijn flexibel en worden steeds meer ingezet om te voldoen aan een lokale en/of tijdelijke volkshuisvestelijke behoefte: tiny houses en flexwoningen. 

  Het verhuren van tiny houses als (sociale) woonruimte, al of niet tijdelijk, roept wel een aantal belangrijke vragen op. Daarbij komen veel verschillende juridische onderwerpen samen.