Weblog

Prijsbeschermingsmaatregelen tegen hoge kosten warmtenetten op komst

Prijsbeschermingsmaatregelen tegen hoge kosten warmtenetten op komst

Naar aanleiding van recente berichtgeving over de kosten voor huurders voor warmtelevering via warmtenetten, heeft de politiek aangekondigd via een spoedwet deze kosten omlaag te willen brengen. Minister Jetten heeft in zijn kamerbrief van 25 maart 2024 verduidelijkt op welke wijze hij dat wil gaan doen. Uit deze brief blijkt dat de wetgever een gedeelte van de prijssystematiek van de (toekomstige) Wet collectieve warmte (Wcw) nu al invoeren door de huidige Warmtewet op twee punten aan te passen.

29 maart 2024

Lees meer

Besluit doelgroepen tijdelijke verhuur

Besluit doelgroepen tijdelijke verhuur

Per 1 juli 2024 treedt de Wet Vaste Huurcontracten in werking. Mijn collega Ayse Çapkurt schreef hier vorig jaar al een artikel over op onze website.Inleiding Kort gezegd houdt de wet in dat vanaf 1 juli 2024 de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd weer de norm wordt. Het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten[1] is slechts in enkele gevallen nog mogelijk en uitsluitend voor een periode van maximaal twee jaar. Dit geldt zowel voor zelfstandige als voor onzelfstandige woningen. Ook geldt dit zowel voor woningcorporaties als voor alle andere verhuurders. Waar het nu nog mogelijk is om een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal vijf jaar voor een onzelfstandige woonruimte te sluiten, kan dit vanaf 1 juli 2024 niet meer.

12 maart 2024

Lees meer

Koerswijziging van de rechtbank Midden-Nederland: huurder moet vaste kosten voor warmtenet en afleverset betalen, niet de (sociale) verhuurder

Koerswijziging van de rechtbank Midden-Nederland: huurder moet vaste kosten voor warmtenet en afleverset betalen, niet de (sociale) verhuurder

Op 21 februari 2024 deed de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak over een “Acantus-claim” (ECLI:NL:RBMNE:2024:899). Deze zaak loopt goed af voor de verhuurder en is misschien wel het sluitstuk van het antwoord op de vraag hoe "Acantus-claims" beoordeeld moeten worden, nadat de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2023:4107) en de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2024:228) ook al over “Acantus-claims” hadden geoordeeld en die claims hadden afgewezen.We bespreken eerst de inhoud van de uitspraak van 21 februari 2024, waarna we in het commentaar toelichten dat blijkbaar sprake is van een koerswijziging van de rechtbank Midden-Nederland. In een eerdere uitspraak over een “Acantus-claim” had zij op 10 mei 2023 namelijk heel anders geoordeeld (ECLI:NL:RBMNE:2023:2068).Daarna laten we zien hoe het wetsvoorstel Betaalbare huur en de onder die vlag voorgestelde wijzigingen van het woningwaarderingsstelsel doorwerken in dit soort kwesties.

29 februari 2024

Lees meer

Uitbreiding buitengerechtelijke ontbindingsbevoegdheid sinds 1 januari 2024

Uitbreiding buitengerechtelijke ontbindingsbevoegdheid sinds 1 januari 2024

Indien in een woning drugs, zoals bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet, worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daarvoor aanwezig zijn, kan een burgemeester besluiten om deze woning te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet. Daarvoor kon een burgemeester een woning al op grond van artikel 174 a Gemeentewet sluiten, indien door gedragingen in de woning de openbare orde werd verstoord. Zo’n verstoring werd echter niet snel aangenomen. Sinds 1 januari 2019 is artikel 13b van de Opiumwet verruimd en kan de burgemeester ook over gaan tot een sluiting, wanneer sprake is van strafrechtelijke voorbereidingshandelingen. Gedacht kan worden aan de opbouw- en/of voorbereidingsfase van een productielocatie van soft- en/of harddrugs.

23 februari 2024

Lees meer

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet huurbescherming weeskinderen in werking getreden. Deze wet biedt kinderen die ouderloos zijn geworden vergaande bescherming door deze kinderen de huurovereenkomst van hun overleden ouder(s) te laten voortzetten. Was dit echter wel nodig, gezien de manier waarop woningcorporaties in de praktijk omgaan met dergelijke situaties? En kleven er ook nadelen aan deze wet die wellicht niet goed zijn doordacht?

9 februari 2024

Lees meer

2024

2023

28 november 2023Kritiek Raad van State: beperk de “Wet versterking regie volkshuisvesting” tot alleen volkshuisvestingLees meer
7 november 2023Nationale Prestatieafspraken vertalen in beleidLees meer
26 oktober 2023Tweede Kamer stemt voor afschaffing marktverkenningLees meer
26 september 2023Een (te) warme woning in de zomerperiode. Een gebrek of niet?Lees meer
7 september 2023Aftellen naar de Omgevingswet; het omgevingsplan en hoe dat er praktisch uit zal gaan zienLees meer
4 september 2023Klussende huurder verliest dak boven zijn hoofdLees meer
23 augustus 2023Mag een huurder zijn huuropzegging intrekken?Lees meer
9 augustus 2023Zonnepanelen en warmtepomp mogen apart aan huurder in rekening worden gebrachtLees meer
2 augustus 2023Wisselwoning: redelijke en passende voorziening?Lees meer
26 juli 2023Rechters worstelen met het Acantus-arrestLees meer
5 juli 2023Aftellen naar de Omgevingswet; nu echt van start!Lees meer
28 juni 2023(On)voldoende financiële waarborg voor een behoorlijke nakoming van de huur in ‘7:268 lid 2 BW-zaken’: de stelplicht en bewijslast.Lees meer
27 juni 2023Hoge Raad keurt sloopplannen Tweebosbuurt Rotterdam ook goedLees meer
27 juni 2023Verkoopregels en aanhouden van grondposities: wijzigingen op komstLees meer
19 juni 2023Wet Goed Verhuurderschap – gevolgen voor woningcorporaties en andere verhuurdersLees meer
15 juni 2023WKB geldt per 1 januari 2024 ook voor vergunningplichtige verbouwingenLees meer
30 mei 2023Wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’: gevolgen voor woningcorporaties?Lees meer
23 mei 2023Huurprijsvermindering bij uitblijven medewerking herstelLees meer
17 mei 2023Groeiende aandacht voor de aanpak van speculatieve grondhandel en vervanging van belemmerende regelgeving: belangrijke vereisten om meer woningbouw te kunnen realiserenLees meer
28 maart 2023‘Incidentele’ prostitutie vanuit de huurwoningLees meer
24 maart 2023Waarborgsom: nieuwe (deels averechtse) wetgevingLees meer
22 maart 2023Aanbrengen rookmelders door de verhuurder: dringende werkzaamheden!Lees meer
14 maart 2023Omgevingswet en Wkb gaan definitief in op 1 januari 2024Lees meer
3 maart 2023Verhuiskostenvergoeding weer geïndexeerdLees meer
13 februari 2023Onjuiste informatie bij aangaan huurovereenkomstLees meer
8 februari 2023Huurrechtontwikkelingen in 2023Lees meer
7 februari 2023Contractsvrijheid bij woningtoewijzing?Lees meer
31 januari 2023Hugo de Jonge presenteert nieuw plan van aanpak voor versnelling woningbouwprojectenLees meer
27 januari 2023Wederom een nieuwe datum voor invoering Omgevingswet: 1 januari 2024Lees meer
17 januari 2023Introductie middenhuur; veranderingen WWSLees meer

2022

1 december 2022Overlast door huurder met psychische problematiekLees meer
28 november 2022Netbeheerders moeten elektriciteit aansluiten binnen 18 wekenLees meer
24 november 2022Lachgas per 1 januari 2023 op Lijst II van de OpiumwetLees meer
16 november 2022Wkb in eerste instantie alleen van toepassing bij nieuwbouwLees meer
15 november 2022Smile, you’re (not) on candid camera; het gebruik van camerabeelden bij woonfraudeLees meer
4 november 2022Ontbinding en gemeentelijke schuldhulpverleningLees meer
2 november 2022Bouwvrijstelling stikstof onderuit, maar geen algehele bouwstopLees meer
26 oktober 2022Eén-op-één verkopen van grond aan een woningcorporatie na DidamLees meer
18 oktober 2022Invoering van de Omgevingswet (opnieuw) uitgesteld tot 1 juli 2023Lees meer
12 oktober 2022Lood in drinkwater; de norm van 10 naar 5 microgram/literLees meer
27 september 2022Wordt bij woonruimte een energielabel lager dan C een gebrek?!Lees meer
14 september 2022Ambities voor haalbare warmtenettenLees meer
29 augustus 2022Beëindiging samenhuur eenvoudiger: een vervolgLees meer
24 augustus 2022Meer duidelijkheid voor de woningcorporatie over het Didam-arrestLees meer
25 juli 2022Nationale regie op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting terug van weggeweest: een overzichtLees meer
11 juli 2022Invoering Omgevingswet op 1 januari 2023 blijft uitgangspuntLees meer
11 juli 2022Stikstofproblematiek: hoe definitief zijn de reductiedoelstellingen?Lees meer
10 mei 2022Derde sectie Vastgoed & Overheid officieel van start!Lees meer
7 april 2022Tijdelijk naar een ingerichte wisselwoning? Dat is geen verhuizing.Lees meer
24 maart 2022Het leeghalen van de huurwoning door erfgenamenLees meer
21 maart 2022Nieuwe gronden voortaan toegestaan in hoger beroep bij bestuursrechterLees meer
10 maart 2022Kabinet stelt nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet op 1 januari 2023Lees meer
1 maart 2022Beëindiging samenhuur eenvoudiger: -mogelijke- gevolgenLees meer
22 februari 2022Rechter bevestigt staande praktijk van shortstay-verhuur van onzelfstandige woonruimte aan internationale studentenLees meer
21 februari 2022Aedes Webinar Wet Kwaliteitsborging voor het bouwenLees meer
15 februari 2022VBTM Turn-Key overeenkomst voor conceptmatige bouw (prefab)Lees meer
25 januari 2022Kapitaals- en onderhoudslasten van WKO-installaties mogen niet in de servicekosten worden doorberekendLees meer

2021

2020

2 december 2020Aansluiting op een warmtenet (1): wat zijn aandachtspunten?Lees meer
20 november 2020Rechter helpt corporaties bij duurzaamheidLees meer
16 november 2020Bouwveiligheid: de rol van de opdrachtgeverLees meer
10 november 2020Loden waterleidingen: een gebrek?Lees meer
22 oktober 2020VBTM zoekt een kantoordirecteurLees meer
16 oktober 2020Voortzetting na overlijden en de (niet) passende woningLees meer
25 september 2020Woningmarktplannen: niet-DAEB woningenLees meer
22 september 2020Tiny houses: big problems?Lees meer
15 september 2020Hoe ver moet de verhuurder gaan in de aanpak van overlast?Lees meer
3 september 2020Meer ruimte voor verduurzamingsopgave in het voorstel tot wijziging van de WoningwetLees meer
30 juli 2020Kwetsende vlogs van de huurder: grond voor ontruiming in kort geding?Lees meer
28 juli 2020Opslag van spullen op de gang: mag dat?Lees meer
25 juni 2020Koop van een woning. Verborgen gebreken?Lees meer
25 juni 2020Geef woningcorporaties meer de ruimteLees meer
28 mei 2020Ontbinding van de huurovereenkomst het gevolg van (verbaal) agressief gedrag van de huurder jegens omwonenden en medewerkers verhuurderLees meer
27 mei 2020Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022Lees meer
8 mei 2020Wijzigingen in het BouwbesluitLees meer
23 april 2020Huurverhoging 2020 – II (ook in tijden van corona)Lees meer
21 april 2020Huurverlaging met terugwerkende kracht na verkoop woning. Wie moet de huurder terug betalen? De oude of de nieuwe eigenaar?Lees meer
7 april 2020Spoedwet verlenging tijdelijke huur vanwege coronaLees meer
3 april 2020Coronabepalingen in bouwcontractenLees meer
25 maart 2020Huurverhoging 2020 (ook in tijden van corona)Lees meer
18 maart 2020Huurrecht woonruimte: consequenties sluiten rechtbanken voor procedures in eerste aanlegLees meer
11 maart 2020Een moratorium, wat is dat en heeft het zin om tegen een verzoek verweer te voeren?Lees meer
6 maart 2020Medehuurderschap verkregen door ‘huwelijk’?Lees meer
4 maart 2020Huurder in detentie, wat nu?Lees meer
18 februari 2020Schorsing van de tenuitvoerlegging: hoe werkt dat?Lees meer
4 februari 2020Onduidelijkheid over maximale aansluitbijdrage WarmtewetLees meer
30 januari 2020Wijziging huursombenadering aangenomenLees meer
30 januari 2020VBTM publiceert in WR: ''Tijdelijke contracten Wet Doorstroming Huurmarkt: de balans opmaken na drie jaar rechtspraak''Lees meer
27 januari 2020Update wijziging huursombenaderingLees meer
13 januari 2020Opnieuw ingrijpende wijzigingen warmtewet voorzienLees meer
7 januari 2020Update Wet maatregelen middenhuur: uitstelLees meer

2019

16 december 2019Betalingsplicht verzaken, leidt tot woning verlatenLees meer
12 december 2019Waar eindigt de inspraak van een huurder bij dringende werkzaamheden?Lees meer
6 december 2019Wet maatregelen middenhuur: hoe zit het ook al weer?Lees meer
20 november 2019Parkeerplaats twee kilometer verderop... onderdeel van de huur?Lees meer
18 november 2019Kantonrechter bevestigt (en de Minister inmiddels ook): bij sluiting wegens strafbare voorbereidingshandelingen (nog) geen bevoegdheid tot buitengerechtelijke ontbindingLees meer
13 november 2019Werkgevers wakker worden! Slapende dienstverbanden verleden tijd.Lees meer
5 november 2019Meeuwenoverlast: een gebrek?Lees meer
23 oktober 2019Rechter keurt sloopplannen Tweebosbuurt Rotterdam goedLees meer
16 oktober 2019Wijziging huursombenaderingLees meer
9 oktober 2019Lachgasverkoper moet woning verlaten volgens de kortgedingrechterLees meer
2 oktober 2019VBTM publiceert in WR: ‘‘Overtreding van de Opiumwet en verhuur van woonruimte’’Lees meer
11 september 2019Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?Lees meer
10 september 2019Een nieuw Aedes-model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimtenLees meer
28 augustus 2019Tijdelijke huurovereenkomsten Wet Doorstroming Huurmarkt: een overzicht van de rechtspraak (deel 4)Lees meer
15 augustus 2019Huurovereenkomst en begeleid wonenLees meer
13 augustus 2019De opslag van lachgas in een huurwoning, is het gevaarlijk en is het te verbieden?Lees meer
16 juli 2019Ontruiming van de woning? Informeer de huurder goed!Lees meer
26 juni 2019(Nog) geen verbod op asbesthoudende dakenLees meer
24 juni 2019Huurder trouwt tijdens de juridische procedure met een inwoner, wat nu?Lees meer
7 juni 2019[Update 1-7-19] Nationale Ombudsman tikt Huurcommissie op de vingers. Onterecht?Lees meer
4 juni 2019Bent u van plan om met een huurder in een procedure te schikken? Controleer dan altijd eerst of er nog andere procedures lopen.Lees meer
28 mei 2019Organisatie vertegenwoordigt huurders van verschillende verhuurders: wel of geen huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet?Lees meer
22 mei 2019Prestatieafspraken: de gemeente is niet de baasLees meer
16 mei 2019Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomenLees meer
7 mei 2019Huurverhoging vergeten: wat nu?Lees meer
16 april 2019De 5% vrije ruimte bij passend toewijzen is geen plicht voor woningcorporaties maar een rechtLees meer
3 april 2019Klachtrecht bij Huurcommissie: huurder van het kastje naar de muurLees meer
28 maart 2019Wet Kwaliteitsborging, nu tijd voor actieLees meer
25 maart 2019Woonzorgcomplexen; woongelegenheden of maatschappelijk vastgoed?Lees meer
28 februari 2019Boete van € 10.000,- voor student wegens Airbnb-verhuur afgewezenLees meer
27 februari 2019Terror parkiet: probleem van de verhuurder of niet?Lees meer
25 februari 2019Huurder onder bewind? Opletten geblazenLees meer
21 februari 2019De Wet Arbeidsmarkt in Balans: geen uitbreiding proeftijd!Lees meer
18 februari 2019Mag een woningcorporatie de inschrijving van woningzoekenden blokkeren?Lees meer
28 januari 2019Tweede ingebrekestelling Europese Commissie over aanbestedingsplicht woningcorporaties is een feitLees meer
22 januari 2019De trage netbeheerderLees meer
18 januari 2019Huurverhoging 2019Lees meer
10 januari 2019Rechters worstelen met zonnepanelenLees meer

2018

20 december 2018Tijdelijke huurovereenkomsten Wet Doorstroming Huurmarkt: een eindejaarsupdate van de rechtspraak (deel 3)Lees meer
19 december 2018Ontslag van een commissaris van een woningcorporatieLees meer
18 december 2018Verhuiskostenvergoeding niet verschuldigd bij een volledig ingerichte logeerwoningLees meer
14 december 2018Bewuste keuze of omissie bij wijziging 13b Opiumwet?Lees meer
10 december 2018De weldenkende mens: executie van een onherroepelijk vonnisLees meer
4 december 2018Inwerkingtreding herziening Warmtewet (deels) gepland per 1 juli 2019Lees meer
20 november 2018Evaluatie Woningwet door VBTM AdvocatenLees meer
7 november 2018Vijf hennepplanten in de tuin; ontbinding gerechtvaardigdLees meer
5 november 2018Warmtewet: Wie is verantwoordelijk voor de gebouwinstallatie?Lees meer
24 oktober 2018ZAV en recht op vergoeding bij einde huurLees meer
22 oktober 2018Wet tot wijziging Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerdLees meer
18 oktober 2018Onderhuur, Airbnb en de grondslagen voor ontruimingLees meer
6 september 2018Verbeurde boete wegens hennepkweek: van € 79.000,- naar € 40.000,-Lees meer
5 september 2018Bijeenkomst Aanbesteden als Regisserend Opdrachtgever op 9 oktober 2018Lees meer
5 september 2018Nieuwe stap richting OmgevingswetLees meer
30 augustus 2018Invoering nieuwe Warmtewet uitgesteldLees meer
16 augustus 2018Zorgvastgoed en bestemmingenLees meer
13 augustus 2018Tijdelijke contracten Wet doorstroming huurmarkt: een update van de rechtspraakLees meer
9 augustus 2018Nieuwe voorbeeldhuurovereenkomst zorgvastgoedLees meer
7 augustus 2018Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheidLees meer
21 juni 2018Mag dit stuk gebruikt worden als bewijs in een procedure?Lees meer
20 juni 2018Gebreken: alleen klagen voldoende voor huurprijsvermindering?Lees meer
18 juni 2018Juridische status ‘Richtlijn zorgvuldig graafproces’ bepaaldLees meer
11 juni 2018Huurprijsverhoging van sociale woonruimte: hoe zat het ook alweer?Lees meer
2 mei 2018Komt het arbeidsrecht in balans?Lees meer
18 april 2018Laagfrequent geluid: een gebrek?Lees meer
16 april 2018Wetswijziging over de Huurcommissie. Deel III: klachtbehandeling en bemiddelingLees meer
11 april 2018De tweede kans overeenkomst na ontbinding van de huurovereenkomstLees meer
3 april 2018Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (3)Lees meer
29 maart 2018Wetswijziging over de Huurcommissie. Deel II: verhuurdersbijdrageLees meer
27 maart 20180,5 gram = 0,5 gramLees meer
22 maart 2018Thuiswerkdag niet vanzelfsprekendLees meer
21 maart 2018Masterclasses Bouwrecht VBTM in 2018Lees meer
12 maart 2018Tekortschieten bij asbestinventarisatie leidt niet tot schadevergoedingsverplichting (DNR 2005)Lees meer
8 maart 2018Houtkachel en een gebrek aan de schoorsteenLees meer
6 maart 2018Wetswijziging over modernisering van de Huurcommissie. Deel I: legeskostenLees meer
28 februari 2018Zonneschermen, roerend of onroerend? Een updateLees meer
26 februari 2018Voorkomt vrijwillig vertrek door een huurder een burgemeesterssluiting?Lees meer
14 februari 2018Een gedragsaanwijzing: nuttig of nutteloos?Lees meer
9 februari 2018Investeren in duurzaamheid zonder geldLees meer
22 januari 2018Actualisering van de UAV-GC 2005 in 2018Lees meer
15 januari 2018VBTM vestiging Rotterdam open!Lees meer
11 januari 2018Woningcorporaties mogen inkomensverklaringen gebruikenLees meer
10 januari 2018Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures vastgesteldLees meer
5 januari 2018Huurverhoging 2018Lees meer
3 januari 2018Geen aanbestedingsplicht inzake de productie van en groothandel in elektriciteitLees meer

2017

20 december 2017Nieuwe kennissessie Toepassen UAV-GC contracten voor woningcorporaties op 25 januari 2018Lees meer
18 december 2017Corporaties straks aanbestedingsplichtig?Lees meer
14 december 2017Tijdelijke contracten Wet doorstroming huurmarkt: een overzicht van de rechtspraak sinds de invoeringLees meer
7 december 2017(Illegaal) vuurwerk in uw sociale huurwoning, hoe gaat u daarmee om?Lees meer
5 december 2017Geen WNT-3Lees meer
1 december 2017Beslagvrije voet bij bankbeslag?Lees meer
28 november 2017Verbod op onderhuur: over de combinatie van een boete en winstafdrachtLees meer
23 november 2017Verbonden ondernemingen en de WoningwetLees meer
22 november 2017Raad van State: “energietransitie houdt meer in dan schrappen gasplicht”Lees meer
21 november 2017Schade aan verhuurde bedrijfsruimte na politie-inval voor rekening StaatLees meer
17 november 2017Huurkorting door woningcorporaties niet meer toegestaan?Lees meer
16 november 2017Kennisplatform Moeten en Willen op 29 november a.s. over “kwaliteitssturing voor portefeuillebeheer”.Lees meer
14 november 2017Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (2)Lees meer
9 november 2017VBTM opent vestiging in RotterdamLees meer
9 november 2017Nieuwe kennissessie Toepassen UAV-GC contracten voor woningcorporaties op 14 december 2017Lees meer
8 november 2017308 hennepstekjes, ontbinding of niet?Lees meer
7 november 2017Het Regeerakkoord en het Arbeidsrecht: 10 belangrijkste wijzigingenLees meer
2 november 2017Verhuur van teruggekochte koopgarantwoningen toegestaanLees meer
2 november 2017Uitnodiging ronde tafelbijeenkomst privacy op 21 en 23 november a.s.Lees meer
26 oktober 2017Bijeenkomst inkoop- en contractmanagement 21 november 2017Lees meer
18 oktober 2017Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen nog niet van de baanLees meer
12 oktober 2017Kennissessie Toepassen UAV-GC contracten voor woningcorporaties 16 november 2017Lees meer
12 oktober 2017Zeeuwland mag toch eenmalige huurkorting verlenenLees meer
9 oktober 2017NIEUW TELEFOONNUMMERLees meer
18 september 2017Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (1)Lees meer
31 augustus 2017Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017Lees meer
25 augustus 2017Slapend dienstverband. Komt er nog compensatie voor de transitievergoeding?Lees meer
21 augustus 2017Verhuurders: let goed op bij aanvang van de huurovereenkomst en voorkom daarmee extreem hoge herstelkosten van dakterrassen, aanbouwen, bijbouwen etc.Lees meer
28 juli 2017Huurwoning en parkeerplaats geoorloofd: geen ‘‘niet redelijk voordeel’’Lees meer
27 juli 2017Update Model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimteLees meer
26 juli 2017Einde salderen in zicht, wat gebeurt er na 2023?Lees meer
5 juli 2017Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschortLees meer
22 juni 2017Veegwet wonen in werkingLees meer
13 juni 2017Niet iedere kans op schade verplicht tot het treffen van voorzorgsmaatregelenLees meer
30 mei 2017AVG: nog maar een klein jaar!Lees meer
24 mei 2017Cursus Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatieLees meer
17 mei 2017Duurzaamheid met zonnepanelen: wat is er mogelijk?Lees meer
10 mei 2017Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan Tweede Kamer aangebodenLees meer
1 mei 2017Levert plaatsing van statushouders naast koopwoningen onrechtmatig handelen op?Lees meer
5 april 2017Wijziging (versoepeling) verkoopregels BTIVLees meer
4 april 2017Gemeentelijke gedragsaanwijzing bij woonoverlastLees meer
28 maart 2017Wetsvoorstel WNT-3 voor advies naar de Raad van StateLees meer
23 maart 2017Een hennepkwekerij op gemeentegrondLees meer
22 maart 2017Wijzigingen verhuurderheffing vanaf 1 april 2017Lees meer
22 maart 2017Mogelijk nieuwe vertraging invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!Lees meer
15 maart 2017Inkomensafhankelijke huurverhoging 2017Lees meer
6 maart 2017Aanmaning tot betaling huurpenningen en incassokosten: let op juiste vermelding “veertiendagentermijn”!Lees meer
1 maart 2017Gemeenten krijgen meer invloed op samenstelling woningvoorraadLees meer
23 februari 2017Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Tweede Kamer!Lees meer
23 februari 2017Wetsvoorstel wijziging WNT: normering ontslagvergoedingLees meer
22 februari 2017Maatwerk blijft noodzakelijk bij het opstellen van tijdelijke huurovereenkomstenLees meer
15 februari 2017Mogen woningcorporaties woonruimte beheren voor derden?Lees meer
13 februari 2017Nieuw wetsvoorstel: Huurcommissie wordt KlachtencommissieLees meer
2 februari 2017Wijziging Rotterdamwet in werking getredenLees meer
24 januari 2017Uitnodiging Kennisplatform Moeten en Willen op 8 februari 2017Lees meer
18 januari 2017Woningwet en sancties; instrumentarium minister en wat daartegen te doen.Lees meer
4 januari 2017Wat betekent de herziening van de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?Lees meer
4 januari 2017Tarieven warmtelevering voor 2017 vastgesteld door ACMLees meer

2016

5 december 2016De huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging 2017Lees meer
30 november 2016RvA introduceert Fast Track Bindend AdviesLees meer
30 november 2016Compensatie transitievergoeding bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemerLees meer
16 november 2016Was het gebruik van inkomensgegevens bij de huurverhoging door de verhuurder onrechtmatig?Lees meer
9 november 2016Energieprestatievergoeding en woonlastenwaarborgLees meer
31 oktober 2016Wijziging woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2016Lees meer
31 oktober 2016Update tijdelijke contracten Wet doorstroming huurmarktLees meer
11 oktober 2016Aansprakelijkheid onderaannemer jegens opdrachtgever in hoofdaannemingLees meer
23 september 2016Nieuw wetsvoorstel: verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeesterLees meer
23 september 2016Aanmelding Masterclass: medewerking huurders aan duurzame energieprojecten weer geopend!Lees meer
9 september 2016Heeft u uw inkoopbeleid voldoende geborgd?Lees meer
9 september 2016Bouwrecht Academie voor corporatie-professionals van startLees meer
5 september 2016Masterclass: medewerking huurders aan duurzame energieprojectenLees meer
5 september 2016Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woningLees meer
24 augustus 2016Scholingsplicht voor de werkgeverLees meer
25 juli 2016Transitievergoeding arbeidsongeschikte werknemer op nul; niet succesvolLees meer
14 juli 2016Woningcorporaties bevrijd van Warmtewet?Lees meer
12 juli 2016Nieuwe aanbestedingsregelgeving in werking getredenLees meer
12 juli 2016Internetconsultatie herziening WarmtewetLees meer
12 juli 2016Seminar outsourcing warmtelevering woningcorporaties Nyenrode 28 september 2016 (kosteloos)Lees meer
1 juli 2016Modelovereenkomsten tijdelijke verhuur vandaag beschikbaar!Lees meer
30 juni 2016Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwenLees meer
30 juni 2016Selectieve woningtoewijzing op basis van overlastgevend en crimineel gedragLees meer
30 juni 2016Heeft de herziening van de Woningwet tot gevolg dat corporaties aanbestedingsplichtig worden?Lees meer
30 juni 2016Opwarming woning een gebrek?Lees meer
17 juni 2016Modelreglement voor sloop, renovatie en groot onderhoudLees meer
17 juni 2016Modelcontracten Wet Doorstroming huurmarktLees meer
9 juni 2016Drietal wijzigingen in de WWZ; slapend dienstverband, seizoensarbeid en transitievergoedingLees meer
23 mei 2016De Wet Doorstroming Woningmarkt treedt op 1 juli 2016 in werkingLees meer
19 mei 2016De energieprestatievergoeding (EPV) nader beschouwdLees meer
19 mei 2016Nul-op-de-meter woningen: risico’s en kansenLees meer
19 mei 2016De informatieplicht van de verhuurder bij NOM-woningenLees meer
19 mei 2016Mogelijke geschillen tussen huurder en verhuurderLees meer
19 mei 2016Renovatie tot NOM-woning en de rol van de huurder(sorganisatie)Lees meer
3 mei 2016Extra Masterclass EPV: donderdag 23 juni 2016, Van der Valk Hotel AssenLees meer
29 april 2016Hoge Raad laat zich uit over de verhuiskostenvergoedingLees meer
20 april 2016Dossieropbouw bij disfunctioneren van de werknemerLees meer
19 april 2016Warmtewet: ingrijpende wijzigingen staan op stapelLees meer
15 april 2016Uitbreiding personele reikwijdte Wet Normering Topinkomens (WNT-3)Lees meer
13 april 2016Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorstroming woningmarktLees meer
12 april 2016Selectieve woningtoewijzing: wetsvoorstel is door de Tweede KamerLees meer
7 april 2016Masterclass EPV: nog enkele plaatsen beschikbaarLees meer
31 maart 2016Uitnodiging Masterclass EnergieprestatievergoedingLees meer
31 maart 2016Update inkomensafhankelijke huurverhoging en de huursomstijgingLees meer
30 maart 2016VBTM Advocaten in Aedes Magazine!Lees meer
25 maart 2016Het burenrecht uitgelegdLees meer
25 maart 2016Welke ontslaggrond aan te voeren?Lees meer
24 maart 2016Huurders in de VvE; de neuzen dezelfde kant op?Lees meer
23 maart 2016Schade aan belendingenLees meer
22 maart 2016Belangrijke overwinning in de strijd tegen drugsLees meer
15 maart 2016Huisvesting van vergunninghoudersLees meer
14 maart 2016Civielrechtelijke vordering tot ontruiming door gemeente als verhuurder: mag dat als de gemeente ook gebruik kan maken van bestuursdwang?Lees meer
26 februari 2016Huurverhoging 2016Lees meer
17 februari 2016Onze nieuwe collega: Onno Molders!Lees meer
10 februari 2016Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel Doorstroming HuurmarktLees meer
5 februari 2016Gevolgen uitspraak Raad van State voor inkomensafhankelijke huurverhogingLees meer
4 februari 2016VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door Wet DBALees meer
3 februari 2016Streep door inkomensafhankelijke huurverhoging?Lees meer
1 februari 2016Afdwingen energiebesparende maatregelen door huurder bij rechterLees meer
27 januari 2016Niet fokken met hondenLees meer
14 januari 2016Update Aanhangsel intermediaire verhuurLees meer
12 januari 2016Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 stroomt door naar Tweede KamerLees meer
7 januari 2016Niet beëindigen slapend dienstverband; wel onfatsoenlijk maar niet ernstig verwijtbaarLees meer
5 januari 2016Onderzoeksverplichting voor galerijflatsLees meer

2015

28 december 2015Nieuwe algemene Aedes voorwaarden warmtelevering: zoek de verschillenLees meer
21 december 2015Hennep blijft de gemoederen bezig houden...Lees meer
18 december 2015Privacy voor huurders? Wijzigingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.Lees meer
18 december 2015Opdrachtgever aansprakelijk wanneer aannemer CAO-loon niet betaaltLees meer
16 december 2015Help…..mijn huurder gaat scheiden!Lees meer
15 december 2015G-rekening en VAR – veranderingen in 2016Lees meer
15 december 2015Financiën VvE binnenkort op orde?Lees meer
15 december 2015Wat is een duidelijke beschrijving bij aanvang huur?Lees meer
15 december 2015Ladder duurzame verstedelijking; vraag en antwoordLees meer
9 december 2015Onderverhuur via airbnb toegestaan?Lees meer
7 december 2015Nieuwe Woningwet en vastgoedLees meer
7 december 2015Misbruik meerderheidsbelang binnen de VvE?Lees meer
4 december 2015Passend toewijzen bij intermediaire verhuurLees meer
4 december 2015Ook (alleen) hennepgerelateerde materialen rechtvaardigen ontbindingLees meer
2 december 2015Ontruiming na obsessief gedrag jegens buurvrouwLees meer
2 december 2015VBTM Advocaten in de mediaLees meer
30 november 2015VBTM adviseert vier Groningse woningcorporaties over outsourcing met GeothermieLees meer
26 november 2015Mag ik hier roken?Lees meer
29 oktober 2015Workshop ruimtelijke knelpunten transformatie zorgvastgoedLees meer
29 oktober 2015Inkomenstoets intermediaire verhuur: regel het in het contract!Lees meer
26 oktober 2015Gebruik strafrechtelijke stukken in civiele zaakLees meer
20 oktober 2015Een burenruzie: wat moet de verhuurder doen?Lees meer
20 oktober 2015VBTM Advocaten adviseert Groningse woningcorporaties over Nul-op-de-meterLees meer
15 oktober 2015Selectieve woningtoewijzing: wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede KamerLees meer
12 oktober 2015Ruimtelijke oplossingen transformatie zorgvastgoedLees meer
5 oktober 2015VBTM Advocaten voor de tweede keer op rij in lijst Top Vastgoedjuristen 2015 PropertyNLLees meer
2 oktober 2015Geschillencommissie Warmtelevering opgerichtLees meer
1 oktober 2015WOZ-waarde in woningwaarderingsstelselLees meer
22 september 2015Zonnepaneleninstallaties in de servicekosten?Lees meer
21 september 2015UITNODIGING - Masterclass Werken met geïntegreerde contracten (UAV-GC)Lees meer
21 september 2015Tijdelijke huisvesting statushoudersLees meer
15 september 2015Allemaal digitaal - Over digitalisering van het verhuurprocesLees meer
15 september 2015Het verstrekken van gegevens door opdrachtgever in het kader van de UAV-GCLees meer
15 september 2015Gevolgen van brand in een huurwoningLees meer
15 september 2015Huurster uit woning 'gezaagd'Lees meer
1 september 2015Vergoeding van een ZAV?Lees meer
27 augustus 2015Aanvraag medehuurderschap: kan dat ook nog ná het einde van de gemeenschappelijke huishouding?Lees meer
26 augustus 2015Nieuwe druk boek Huurrecht WoonruimteLees meer
17 augustus 2015Ladder duurzame verstedelijkingLees meer
4 augustus 2015Mag een verhuurder zelf bepalen hoe hij een gebrek verhelpt?Lees meer
21 juli 2015Evaluatie WarmtewetLees meer
20 juli 2015De Wet Normering Topinkomens (WNT), stand van zakenLees meer
15 juli 2015Positie zieke werknemer bij ontslag na 1 juli 2015Lees meer
10 juli 2015Huuropzegging door beschermingsbewindvoerder rechtsgeldigLees meer
10 juli 2015Ook inkomensafhankelijke huurverhoging bij vrije sector huurLees meer
1 juli 2015Herzieningswet: versterking van de rol van huurders - een updateLees meer
1 juli 2015Herziening van de Woningwet: consequenties voor statutenLees meer
1 juli 2015Herzieningswet: verbindingen en garanties – een updateLees meer
1 juli 2015Herzieningswet: governance – een updateLees meer
1 juli 2015Herziening Woningwet: statuten buiten spel!Lees meer
29 juni 2015De wederkerigheid van een duurzame gemeenschappelijke huishoudingLees meer
29 juni 2015Overname van een huurovereenkomst bedrijfsruimte: wat zijn de spelregels?Lees meer
18 juni 2015De ZAV bij het einde van de huurLees meer
18 juni 2015Referenties in een aanbestedingsprocedureLees meer
18 juni 2015Outsourcing van collectieve verwarmingsinstallatiesLees meer
18 juni 2015De mogelijkheden van klushuurLees meer
10 juni 2015Update 90% toewijzingsnorm en passendheidstoets: ook voor zorgorganisaties?Lees meer
8 juni 2015VBTM Masterclass Outsourcen van (blok)verwarmingsinstallatiesLees meer
20 mei 2015Nieuwe Ontslagregeling en Regeling UWV ontslagprocedureLees meer
20 mei 2015Ministeriële Besluiten over de transitievergoedingLees meer
30 april 2015Werken met geïntegreerde contractenLees meer
28 april 2015Werknemer aansprakelijk voor schade aan de leaseauto?Lees meer
28 april 2015Dag van het Zorgvastgoed 2015 - *uitnodiging*Lees meer
24 april 2015Masterclass Outsourcen van (blok)verwarmingsinstallaties *uitnodiging*Lees meer
21 april 2015Wijziging 90%-inkomenstoets en invoering passendheidsnorm met inwerkingtreding herziening WoningwetLees meer
21 april 2015Zonneschermen, servicekosten en het ongelijk van de Huurcommissie – een updateLees meer
20 april 2015Huurcommissie bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de Warmtewet?Lees meer
16 april 2015Hof Den Haag: gastouderschap in huurwoning mag niet!Lees meer
15 april 2015Sluiting door burgemeester: gederfde huur kan op huurder worden verhaaldLees meer
10 april 2015Stemmen staken in vergadering VvELees meer
3 april 2015Past mijn woonzorgcomplex wel binnen het bestemmingsplan (deel 2)Lees meer
3 april 2015Hoe zit het ook alweer: huurverhoging van geliberaliseerde woningen?Lees meer
31 maart 2015Tijdelijk verlaagd (6%) BTW-tarief bij renovatie & herstel van woningen vervalt per 1 juli 2015Lees meer
26 maart 2015De nieuwe Opiumwet: verhuurders let op!Lees meer
25 maart 2015Hoge Raad legt omzeilen ketenregeling aan de ketting!Lees meer
23 maart 2015Inkomenstoets bij toewijzing sociale huurwoning: hoe zit dat ook alweer bij huurders met een zorgindicatie?Lees meer
17 maart 2015Herzieningswet: governanceLees meer
17 maart 2015Herzieningswet: verbindingen en garantiesLees meer
17 maart 2015Herzieningswet: versterking van de rol van huurdersLees meer
17 maart 2015Herzieningswet aangenomen door de Eerste KamerLees meer
17 maart 2015Herzieningswet: wat te doen met lopende projecten?Lees meer
5 maart 2015Zijn woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig?Lees meer
23 februari 2015Wat doet mijn woning op internet?Lees meer
18 februari 2015Kan een huurder verplicht worden zijn eigen geiser/gashaard te laten vervangen door een HR-ketel?Lees meer
18 februari 2015VBTM Advocaten weer onderdeel Masterclass Bouwrecht Universiteit UtrechtLees meer
16 februari 2015Wie betaalt de schade aan een woning na een politie-inval: updateLees meer
9 februari 2015Mag een zonnescherm in de servicekosten worden opgenomen?Lees meer
5 februari 2015Transitievergoeding, CAO, Sociaal Plan; geen dubbele betalingLees meer
2 februari 2015Ook bij vijf hennepplanten ontbinding gerechtvaardigdLees meer
28 januari 2015Tijdelijke arbeidsovereenkomsten tellen mee voor de transitievergoedingLees meer
28 januari 2015(Inkomensafhankelijke) huurverhoging 2015Lees meer
23 januari 2015Tweede Kansbeleid: hoe lang mag de wachttijd zijn?Lees meer
23 januari 2015De UAV-GC 2005 en aanbestedenLees meer
20 januari 2015Berekening vergoeding aanzegtermijn en transitievergoedingLees meer

2014

22 december 2014Een Hoarder als huurderLees meer
22 december 2014De dochtermaatschappij in de HerzieningswetLees meer
18 december 2014Regels opzegging arbeidsverhouding met payrollwerknemer aangescherptLees meer
18 december 2014Onderhuurbescherming: de voortzetting van de onderhuurovereenkomstLees meer
18 december 2014Heeft u nog vragen over de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg?Lees meer
17 december 2014Reminder: Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015Lees meer
12 december 2014Update model huurcontract en algemene voorwaarden zelfstandige woonruimteLees meer
12 december 2014Mogelijkheden van "klushuur"Lees meer
12 december 2014Grondslag ontslagvergoeding; WNT, kantonrechtersformule of WWZ?Lees meer
10 december 2014Wijziging energielabel in Energie-index (EI): bestaande woningen afmelden?Lees meer
4 december 2014Mag beslag op huurtoeslag? Lees meer
3 december 2014Het einde van de huurbescherming nabij?Lees meer
26 november 2014Pensionovereenkomst voor zorgorganisaties: juridische en fiscale vragenLees meer
18 november 2014Geen aanpassing hoogte ontslagvergoeding vanwege de WNTLees meer
17 november 2014Ingangsdatum nieuwe huurprijs bij bedrijfsruimte: hoofdregel versus uitzonderingLees meer
13 november 2014De mogelijkheden van de ’’gedragsaanwijzing’’Lees meer
12 november 2014Geen ontslag op staande voet bij wegblijven op werkdag tijdens feestdagenLees meer
4 november 2014Aanpak van hennepLees meer
3 november 2014Uitstel invoering huursombenaderingLees meer
30 oktober 2014Ronde Tafelgesprek over verhuiskostenvergoedingLees meer
23 oktober 2014Infosessie Wonen met ZorgLees meer
23 oktober 2014De onderhandelingsvrijheid van private opdrachtgevers in de aanbestedingsfaseLees meer
17 oktober 2014Aedes Praktijkmiddag Opdrachtgeverschap, geïntegreerde contractenLees meer
16 oktober 2014Van uitstel komt niet altijd afstelLees meer
8 oktober 2014Uw huurwoning op Marktplaats: reden voor ontbinding?Lees meer
1 oktober 2014Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruikLees meer
1 oktober 2014Aanpassingswet WNT door Eerste Kamer aangenomenLees meer
1 oktober 2014Zorgverzekeraar is aanbestedende dienstLees meer
1 oktober 2014VvE: gemeenschappelijk of privé?Lees meer
1 oktober 2014VBTM Advocaten in lijst Top Vastgoedjuristen 2014 PropertyNLLees meer
29 september 2014VBTM Advocaten in Trouw over leegstand verzorgingstehuizenLees meer
23 september 2014Projectontwikkelaars: hoedt u voor planschade!Lees meer
19 september 2014Gevaarzetting door verhuurde opstal; wie is aansprakelijk?Lees meer
18 september 2014Doorberekening zonnepanelen via de servicekostenLees meer
18 september 2014Ketensamenwerking via Resultaatgericht SamenwerkenLees meer
18 september 2014De één zijn dood, de ander zijn kopzorg?Lees meer
12 september 2014Aedes-ledenbijeenkomsten over de HerzieningswetLees meer
12 september 2014Praktijkdag Scheiden Wonen en Zorg een succes!Lees meer
11 september 2014Opschorting huur bij gebrekenLees meer
11 september 2014Van energieprestatiecertificaat naar energielabelLees meer
21 augustus 2014Verruiming aansprakelijkheid aannemer voor foutenLees meer
18 augustus 2014Eén aanmaning is voldoendeLees meer
15 augustus 2014Wetsvoorstel tot wijziging huurprijzenrecht aangenomenLees meer
15 augustus 2014Woningaanpassingen en Wet Maatschappelijke OndersteuningLees meer
14 augustus 2014“Ik wil u niet in mijn woning!” - kan je kandidaat-huurders uitsluiten?Lees meer
12 augustus 2014Een huurwoning als pied-à-terreLees meer
11 augustus 2014Contracteren op basis van de UAV-GC 2005: “Bezint eer ge begint”Lees meer
25 juli 2014Concept-AMvB Novelle naar Tweede KamerLees meer
22 juli 2014Ontruiming huurder op grond van anonieme klachtenLees meer
10 juli 2014Ontruiming huurder na agressie tegen verhuurderLees meer
9 juli 2014Brief Minister knelpunten WarmtewetLees meer
8 juli 2014Themanummer Recht in Huis: Wet Werk en ZekerheidLees meer
18 juni 2014Aansluitplicht warmtenetLees meer
16 juni 2014Aanbesteding op basis van Best Value ProcurementLees meer
13 juni 2014Verkoop huurwoningen telt niet mee voor pro-rata aftrek ‘gemengde’ BTWLees meer
11 juni 2014Masterclass WarmtewetLees meer
10 juni 2014Invoering Wet Werk en ZekerheidLees meer
2 juni 2014Perikelen rondom verkoop van (huur)woningenLees meer
2 juni 2014Warmtewet: maximum prijzen en redelijke prijs ter beschikking stellen warmtewisselaarLees meer
28 mei 2014Feestjes in gemeenschappelijke ruimtenLees meer
27 mei 2014De Huisvestingswet 2014Lees meer
21 mei 2014Scheiden van Wonen en Zorg: verschiet de hoofdhuurovereenkomst van kleur door de extramuralisering van de zorg?Lees meer
19 mei 2014Scheiden wonen zorg en gebruiksmogelijkheden bestemmingsplanLees meer
19 mei 2014Masterclass Warmtewet *Update*Lees meer
8 mei 2014Over (en) sluiten bij hennepkweekLees meer
8 mei 2014Overlijden huurder: dwingende termijn van zes maanden Lees meer
11 april 2014Wetsvoorstel tijdelijke verhuurLees meer
11 april 2014Nieuw model huurcontract en algemene voorwaarden voor zelfstandige woonruimteLees meer
2 april 2014Als uw huurder dwars ligt bij herstelLees meer
1 april 2014Hoge Raad: verhuurder moet bewindvoerder dagvaarden Lees meer
24 maart 2014Vervanging G-rekening weer uitgesteldLees meer
24 maart 2014De inkomensafhankelijke huurverhoging en de OverlegwetLees meer
24 maart 2014Neemt een huurder u in de maling? Doe een beroep op dwaling!Lees meer
21 maart 2014Wijzigen van de arbeidsvoorwaardenLees meer
21 maart 2014Overlast door huisdierenLees meer
21 maart 2014Aanbesteding mislukt, wat nu?Lees meer
19 maart 2014Praktijkdag Scheiden Wonen en ZorgLees meer
19 maart 2014Reminder: Praktijkdag Scheiden Wonen en ZorgLees meer
18 maart 2014Twee medehuurders verhuizen allebei naar een eigen woning. Hebben zij allebei recht op de wettelijk vastgestelde verhuiskostenvergoeding?Lees meer
18 maart 2014Aandachtspunten Wet Werk en ZekerheidLees meer
12 maart 2014Geen twijfel: VvE valt onder WarmtewetLees meer
11 maart 2014Beëindiging ‘Leegstandwetcontract’Lees meer
6 maart 2014Wetsvoorstel tot wijziging huurprijzenrechtLees meer
5 maart 2014Overheid wil handhavingsmogelijkheden gebrekkige gebouwen versterkenLees meer
13 februari 2014Hinder door bomen: niet snel onrechtmatigLees meer
7 februari 2014Op tijd de huur betalen: anders einde huurovereenkomstLees meer
30 januari 2014Huurprijsbeleid per 1 juli 2014Lees meer
23 januari 2014Nader beschouwd: duurzame gemeenschappelijke huishoudingLees meer
23 januari 2014Voorbereidingen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingLees meer
14 januari 2014Prostitutie in huurwoningenLees meer
14 januari 2014Overgangsregeling WWS per 1 januari 2014 beëindigdLees meer
14 januari 2014Aanvullingen wetsvoorstel Modernisering verlof en arbeidstijdenLees meer
13 januari 2014Rechter: ‘Woningcorporatie moet glazenwasser betalen’ Lees meer

2013

23 december 2013Maximumtarieven warmtelevering vastgesteldLees meer
23 december 2013Nieuw model huurcontract en algemene voorwaarden voor zelfstandige woonruimteLees meer
19 december 2013Aanwezigheid van 200 gram hennep rechtvaardigt ontbinding van de huurovereenkomstLees meer
17 december 2013Arbeidsconflict en ziekmelding: vinger aan de pols bij de bedrijfsarts!Lees meer
16 december 2013Procedurele mogelijkheden bij illegale onderhuurLees meer
16 december 2013Ontbinding van de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomstLees meer
12 december 2013Beperkingen bij benoeming van bestuur en toezichtLees meer
6 december 2013Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid ingediend bij Tweede KamerLees meer
4 december 2013De onzekerheid van garanties in de bouwLees meer
2 december 2013Wie strooit bij sneeuw en ijzel?Lees meer
29 november 2013Minister Blok publiceert nieuwe salarisregeling corporatiebestuurdersLees meer
26 november 2013De recente uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof inzake woningcorporatie Stadgenoot en Anti-kraak B.V. tegen een aantal voormalige bewoners: Wat zijn de gevolgen?Lees meer
19 november 2013Einde zorgverleningsovereenkomst ook einde huurovereenkomst?Lees meer
11 november 2013Vervanging G-rekening uitgesteld tot 1 juli 2014 Lees meer
8 november 2013Plasterk kondigt speciale toezichteenheid aan voor de WNTLees meer
5 november 2013Webinars VBTMLees meer
5 november 2013Enkelglas: geen gebrekLees meer
1 november 2013Het ontstaan van een Vereniging van Eigenaars Lees meer
31 oktober 2013Regeling topinkomens buiten werking voor directeuren woningcorporatiesLees meer
18 oktober 2013Het Hof Arnhem-Leeuwarden zet de nieuwe koers op het gebied van private aanbestedingen voortLees meer
15 oktober 2013Geen beroep op aanhangig wetsvoorstelLees meer
8 oktober 2013Eenvoudiger regels bij verkoop corporatiewoning aan beleggersLees meer
1 oktober 2013Samenwerken bij het bouwen voor wonen en zorgLees meer
1 oktober 2013Scheiden van wonen en zorg, en fiscale kopzorgenLees meer
1 oktober 2013Tussentijdse beëindiging huurovereenkomst zorgcomplex mogelijk?Lees meer
1 oktober 2013Scheiden van wonen en zorg en de regels in het Bouwbesluit 2012Lees meer
1 oktober 2013Invoering WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelselLees meer
1 oktober 2013Geen belang, geen executiegeschilLees meer
1 oktober 2013Vragen aan Hoge Raad over dagvaarden bewindvoerderLees meer
1 oktober 2013Integratieheffing vervalt met ingang van 1 januari 2014Lees meer
12 september 2013Masterclass Huurrecht en huurovereenkomst voor zorgorganisatiesLees meer
11 september 2013Wijziging woningwaardering woonruimten in monumentale pandenLees meer
10 september 2013Nadere toelichting Verhuurdersheffing 2013Lees meer
10 september 2013Warmtewet en bijbehorende Wijzigingswet in Staatsblad gepubliceerdLees meer
9 september 2013Mag u een tijdelijk huurcontract opzeggen vanwege overlast?Lees meer
9 september 20136e druk Huurrecht WoonruimteLees meer
3 september 2013Gratis proef online cursus huurrecht en bouwrechtLees meer
2 september 2013Meer zekerheid voor de flexwerkerLees meer
28 augustus 2013Bezwaar per e-mailLees meer
23 augustus 2013Boetebedingen bij woonruimteverhuurLees meer
20 augustus 2013VBTM Best is verhuisdLees meer
15 augustus 2013Hoe lang werkloos?Lees meer
12 augustus 2013Voorstel tot wijziging huurprijzenrechtLees meer
7 augustus 2013Het energieprestatiecertificaat besprokenLees meer
26 juli 2013Reorganisatie en kwaliteitsselectieLees meer
25 juli 2013Een burenruzie, of toch overlast? Lees meer
22 juli 2013Zorgplicht Zonder Pardon voor ZZP’er?Lees meer
18 juli 2013Nieuwe regels voor verkoop huurwoningen door Toegelaten Instellingen Lees meer
17 juli 2013Inwonende mantelzorgers reden voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhogingLees meer
17 juli 2013‘Vergeten’ de huurprijs te indexerenLees meer
17 juli 2013Houdbaarheid van een ontruimingsvonnisLees meer
16 juli 2013Zonnepanelen en BTW Lees meer
16 juli 2013Verhuurderheffing 2013 – Belastingdienst gaat aangiftebrieven versturenLees meer
11 juli 2013VBTM organiseert met CorporatieNL Opleiding Bouwrecht TotaalLees meer
10 juli 2013Verhuiskostenvergoeding verre van redelijkLees meer
10 juli 2013Aanpassing arbeidsduurLees meer
10 juli 2013Aanscherping en uitbreiding van de reikwijdte van de maximumnorm van de WNTLees meer
10 juli 2013Uitwisselbaarheid van functiesLees meer
3 juli 2013De WNT werkt ook voor de rechter normerendLees meer
27 juni 2013Hoe omgaan met een huurverlagingsvoorstel?Lees meer
27 juni 2013Blindheid reden voor bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhogingLees meer
27 juni 2013Warmtewet: ook van toepassing op stads- en blokverwarmingLees meer
27 juni 2013Beleidswijziging met betrekking tot de huurbetalingLees meer
27 juni 2013Onrendabele huurwoningen en huuropzeggingLees meer
27 juni 2013Reorganisatie: waarmee krijgt de corporatie te maken?Lees meer
27 juni 2013Geen goed huurderschap: opzeggen of ontbinden?Lees meer
26 juni 2013Ontslag bij ouderschapsverlof en berekening vergoedingLees meer
19 juni 2013Wel of niet (mee)dagvaarden van de bewindvoerder?Lees meer
13 juni 2013Waterschappen kiezen VBTM Advocaten voor juridische dienstverleningLees meer
11 juni 2013Planschade: een normaal maatschappelijk risico?Lees meer
17 mei 2013Gekoppelde huur- en begeleidingsovereenkomst: geen huurbeschermingLees meer
17 mei 2013VBTM aanwezig op Aedes corporatiedag 2013Lees meer
16 mei 2013Algemene voorwaarden bij verhuur bedrijfsruimteLees meer
8 mei 2013Verplichting tot treffen financiële regeling bij reorganisatie?Lees meer
7 mei 2013Workshops adviesopdracht DNR in samenwerking met AedesLees meer
7 mei 2013Contractsvrijheid van private partijen bij aanbestedingen Lees meer
6 mei 2013Uitspraak Groningse rechter is geen bom onder hennepconvenanten Lees meer
2 mei 2013Mag een corporatie een huurder dwingen van een rechtszaak af te zien?Lees meer
2 mei 2013VBTM Masterclass 'Asbest, hoe pak je het aan?'Lees meer
19 april 2013De vergoeding voor verbeteringenLees meer
19 april 2013VBTM adviseert Aedes en Neprom over basisopdracht voor adviseursLees meer
18 april 2013De inkomensafhankelijke huurverhoging: de kogel is door de kerkLees meer
16 april 2013Uitstel invoering Warmtewet tot 1 januari 2014Lees meer
12 april 2013Kan het huurverhogingsvoorstel nog op tijd verstuurd worden?Lees meer
12 april 2013Verwijdering seniorenlabel een gebrek?Lees meer
10 april 2013Teruggaaf bouwlegesLees meer
3 april 2013Van uitstel komt afstelLees meer
2 april 2013De wettelijke kaders rondom landjepikLees meer
2 april 2013Weigering aanbod vervangende woonruimte: niet goed huurderschap?Lees meer
2 april 2013Verlaging bezoldiging onder de WNT, niet altijd even eenvoudigLees meer
2 april 2013Wat betekent de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?Lees meer
27 maart 2013Masterclass Asbest: Hoe 'pak' je het aan? Lees meer
20 maart 2013Scheiden wonen en zorg Lees meer
20 maart 2013Modelbrieven huurverhoging Lees meer
18 maart 2013Opvragen inkomensverklaringenLees meer
13 maart 2013Corporatie als lid VvE mede aansprakelijk voor kosten bestuursdwangLees meer
13 maart 2013Verplichte verhuiskostenvergoeding na noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatieLees meer
12 maart 2013Huurprijsverhoging na renovatie Lees meer
7 maart 2013Ernstige overlast is niet altijd voldoende voor ontbinding van de huurovereenkomstLees meer
5 maart 2013Buitengerechtelijke vernietiging huurovereenkomst op grond van dwaling wegens omzeiling inkomenseisenLees meer
4 maart 2013Het huurverhogingsvoorstel voor 2013: een spoedklus Lees meer
1 maart 2013Verhoging verhuiskostenvergoedingLees meer
28 februari 2013Voorwaarden voor 6% BTW-tarief bij renovatieLees meer
26 februari 2013Wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting.Lees meer
22 februari 2013Tijdelijk 6% BTW-tarief voor renovatieLees meer
13 februari 2013De elektronische handtekening in een aanbestedingsprocedureLees meer
13 februari 2013Forse boete bij verboden onderhuur: geen oneerlijk beding en niet onredelijk bezwarendLees meer
8 februari 2013Heeft u de formaliteiten bij huuropzegging goed geregeld? Lees meer
24 januari 2013Huurrechtquiz Lees meer
24 januari 2013Stand van zaken AanbestedingswetLees meer
22 januari 2013De bewaarplicht voor achtergebleven spullen Lees meer
15 januari 2013Relativiteitsvereiste; mogelijkheden aanvechten besluiten beperktLees meer
14 januari 2013De esthetiek van een schotelantenne Lees meer
3 januari 2013Een goed huurcontract is bepaald geen sinecure Lees meer
2 januari 2013Wet vereenvoudiging regelingen UWVLees meer

2012

28 december 2012Invoering ParticipatiewetLees meer
19 december 2012Voorzieningen van de levensloopbestendige seniorenwoningLees meer
18 december 2012De aangebouwde serre moet wegLees meer
18 december 2012Mag een corporatie onverkochte woningen gaan verhuren?Lees meer
18 december 2012Stopzetten project: afgebroken onderhandelingenLees meer
18 december 2012Hoofdverblijf als hoofdbrekerLees meer
18 december 2012Wie neemt de CAR-verzekeringLees meer
18 december 2012Overhandiging cheque aan Pater PoelsLees meer
7 december 2012Een nieuw jaar op komst: zijn uw overeenkomsten nog bij de tijd?Lees meer
7 december 2012Overlast, of toch een burenruzie?Lees meer
7 december 2012VBTM Masterclass Warmte Koude LeveringLees meer
5 december 2012Overlast op straat door bij huurder inwonende zoons: geen ontbinding huurovereenkomstLees meer
3 december 2012Hein Jan ter Meulen bij VARA-televisieprogramma KassaLees meer
3 december 2012Voortzetting huurovereenkomst bij overlijdenLees meer
3 december 2012De betekenis van de nieuwe Aanbestedingswet Lees meer
14 november 2012Verhogen inkomsten uit Bedrijfs Onroerend Goed (BOG)Lees meer
14 november 2012Geen integratieheffing over eigen grond als daarvoor al een keer BTW is betaaldLees meer
12 november 2012Ziekmelding werknemer via WhatsApp Lees meer
9 november 2012Gebiedsontwikkeling en gewijzigde marktomstandigheden: voldoende reden contract aan te passen.Lees meer
5 november 2012Geen aanbevelingen kantonrechters voor ontslagvergoeding.Lees meer
2 november 2012Maximale ontslagvergoeding op grond van de WNTLees meer
2 november 2012Ziekmelding werknemer op dezelfde dag als ontvangst ontslagaanvraag UWVLees meer
2 november 2012Standaardbeding nieuwe wettelijke regeling incassokostenLees meer
31 oktober 2012Huur en zorgLees meer
30 oktober 2012Regeerakkoord VVD-PVDA: Woningwaarderingssysteem wordt afgeschaftLees meer
30 oktober 2012Regeerakkoord VVD-PVDA: Corporaties onder aansturing van gemeentesLees meer
26 oktober 2012Scheiden wonen en zorgLees meer
8 oktober 2012Buitensporig energieverbruikLees meer
2 oktober 2012Onderhoud aan individuele c.v.-installatieLees meer
28 september 2012Overgangsregeling verhoging BTW-tarief (2)Lees meer
24 september 2012De fiscale kant van duurzame energie Lees meer
24 september 2012Welke vergunningen heb je nodig voor een WKO?Lees meer
24 september 2012WKO en en huur(prijzen)recht Lees meer
24 september 2012Verdienmodel voor duurzame energieLees meer
24 september 2012UAV 2012 ‘De Toekomst van een Kroonjuweel’; De lichte herziening van de UAV en de Aedes model aannemingsovereenkomstLees meer
20 september 2012Masterclass VBTM - Warmte koude levering: wat moet je regelen?Lees meer
18 september 2012Koppeling wonen en parkerenLees meer
17 september 2012Integratieheffing hoeft niet altijd over eigen grond te worden berekend - volgens de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie Lees meer
17 september 2012Nota over fiscale positie woningcorporaties uitgebracht door staatssecretaris WeekersLees meer
17 september 2012Ontslag op staande voet door bijklussenLees meer
17 september 2012Woningwaarderingsstelsel: waardering van de woonomgeving bij nieuwbouwwoningenLees meer
17 september 2012Ontruimen op basis van een oud vonnisLees meer
17 september 2012Niet volgen convenant kan ontruiming doorkruisenLees meer
17 september 2012Uitstel EPCLees meer
17 september 2012Ministerie gaat ontheffingsaanvragen Flora- en faunawet scherper beoordelenLees meer
16 augustus 2012Energielabel en aanpassing woningwaarderingsstelselLees meer
16 augustus 2012Gevolgen voor verhuurder bij onrechtmatige ontruimingLees meer
16 augustus 2012Tegemoetkoming bij opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimteLees meer
16 augustus 2012Vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslagLees meer
15 augustus 2012Past mijn woonzorgcomplex wel binnen het bestemmingsplan?Lees meer
15 augustus 2012Coördinatie van vergunningenLees meer
14 augustus 2012Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 Lees meer
6 augustus 2012Overgangsregeling verhoging BTW-tariefLees meer
1 augustus 2012Fax-bericht met ok-bevestigingLees meer
1 augustus 2012Let op bij tijdelijke huurovereenkomstLees meer
20 juli 2012Symposium VBTM AdvocatenLees meer
19 juli 2012EPC verplicht voor bedrijfsruimtes vanaf 1 januari 2013Lees meer
17 juli 2012Onvoldoende koelcapaciteitLees meer
17 juli 2012Afrekening servicekosten Lees meer
10 juli 2012Registratieplicht werkgevers voor uitlenen personeel per 1 juli 2012Lees meer
10 juli 2012Inlenersaansprakelijkheid – voorwaarden voor vrijwaringLees meer
6 juli 2012De rode contourenLees meer
4 juli 2012Leegstand van bedrijfsruimte: gevolgen voor de BTW Lees meer
4 juli 2012Beperkingen op het genot van het gehuurde: overlast door derdenLees meer
4 juli 2012Spullen op de galerijLees meer
4 juli 2012Tewerkstelling van een vreemdelingLees meer
29 juni 2012Opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijdLees meer
22 juni 2012Aan de slag met de aannemingsovereenkomstLees meer
21 juni 2012Gevolgschade door asbestLees meer
21 juni 2012Wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwenLees meer
19 juni 2012Jeannette Klaarenbeek-Heijster per 1 juni 2012 in dienst bij VBTM AdvocatenLees meer
15 juni 2012Perikelen rondom een erfdienstbaarheid van wegLees meer
15 juni 2012Cameratoezicht door huurdersLees meer
15 juni 2012De levering van een terrein met een gedeeltelijk gesloopt gebouwLees meer
15 juni 2012Opbouw vakantiedagenLees meer
15 juni 2012Bouwkundige eenheid en renovatieLees meer
15 juni 2012Kraken in NederlandLees meer
15 juni 2012Investeren in duurzame energieLees meer
15 juni 2012Onteigening door een woningcorporatieLees meer
15 juni 2012VvE beheer en huurwoningenLees meer
11 juni 2012Hobbymatig gebruik van tuin of erf door een derdeLees meer
8 juni 2012Het belang van de bankverklaringLees meer
7 juni 2012Asbest in huurwoningenLees meer
7 juni 2012De E-huurder: mogelijk of onmogelijk?Lees meer
1 juni 2012Mag de elektriciteit worden afgesloten als de huurder geen servicekosten betaalt?Lees meer
29 mei 2012Aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest: een gebrek?Lees meer
25 mei 2012Hoe ver reikt de bevoegdheid van de klachtencommissie?Lees meer
25 mei 2012Status NEN-normen in de bouwregelgevingLees meer
25 mei 2012Aansprakelijkheid verhuurder voor hinderlijke omgevingsfactorenLees meer
25 mei 2012De OmgevingsvergunningLees meer
25 mei 2012De Wet op het overleg huurders verhuurderLees meer
25 mei 2012Verhuiskostenvergoeding bij renovatieLees meer
23 mei 2012De Overlegwet, de laatste ontwikkelingenLees meer
23 mei 2012Recht van overpad en verjaringLees meer
23 mei 2012Grondwaterbelasting bij bronbemalingLees meer
23 mei 2012Versoepeling 3-jaarswachttermijn bij middenstandsbedrijfsruimte Lees meer
23 mei 2012Bouwfouten: opdrachtgever te vaak met lege handenLees meer
23 mei 2012Het verhalen van schade aan woning bij einde van de huurLees meer
23 mei 2012Woonbegeleidingsovereenkomst en tweedekansbeleid Lees meer
23 mei 2012Europese aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkelingLees meer
23 mei 2012Risicobeheersing bij projectontwikkelingLees meer
23 mei 2012Valkuilen in de LeegstandwetLees meer
16 mei 2012Redelijk voorstel bij renovatieLees meer
16 mei 2012Proeftijdontslag door handicap of chronische ziekteLees meer
16 mei 2012Letselschade na val in woningLees meer
16 mei 2012Valt hennep drogen onder kweekverbod?Lees meer
16 mei 2012Achtergelaten inboedelLees meer
16 mei 2012Zorgvragers huisvesten (deel II)Lees meer
16 mei 2012Complicaties bij medehuurLees meer
16 mei 2012Ongeluk op weg naar huisLees meer
16 mei 2012Reikwijdte garantieLees meer
16 mei 2012Geen vergunning wel leges betalenLees meer
16 mei 2012Vrijstelling bestemmingsplanLees meer
16 mei 2012Huurprijs bij overlastLees meer
16 mei 2012Te hard met de auto van de zaakLees meer
16 mei 2012Gedwongen verhuizing tijdens renovatieLees meer
16 mei 2012Zelf ingrijpend verbouwenLees meer
16 mei 2012WaarschuwingsplichtLees meer
16 mei 2012De overname van een ZAVLees meer
16 mei 2012Geluidsoverlast door cafébezoekersLees meer
16 mei 2012Tijdelijke verhuur slooppandLees meer
16 mei 2012Schade door politie-invalLees meer
16 mei 2012OpzeggingsperikelenLees meer
15 mei 20128 dagen te laat opgezegdLees meer
15 mei 2012KikplichtLees meer
15 mei 2012Gedoogplicht bij projectmatig onderhoudLees meer
15 mei 2012Onjuistheden in een curriculum vitaeLees meer
15 mei 2012Verantwoordelijkheid aannemerLees meer
15 mei 2012Afvalstoffenheffing bij kamerverhuurLees meer
15 mei 2012NEN-normen naast het BouwbesluitLees meer
15 mei 2012Fictieve opzegtermijnLees meer
15 mei 2012Mutatieschade verhalenLees meer
15 mei 2012Bouwvergunning en schadeLees meer
15 mei 2012Buurtverbod voor ex-huurderLees meer
15 mei 2012Schotelantenne op losse voetLees meer
15 mei 2012Contractuele boeteLees meer
15 mei 2012Belastingheffing bij verkoop slooppandLees meer
15 mei 2012Ongelukkig met een selectieprocedureLees meer
15 mei 2012Huurbeëindiging door de rechterLees meer
15 mei 2012OverlastLees meer
15 mei 2012Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheidLees meer
15 mei 2012All-in huurprijs en liberalisatiegrensLees meer
15 mei 2012Onvoorziene prijsstijgingenLees meer
14 mei 2012Verhuurkosten Lees meer
10 mei 2012Opzegging na fusieLees meer
10 mei 2012Schade aan een ZAV na onderhoudLees meer
10 mei 2012Van viswinkel naar shoarmazaak Lees meer
10 mei 2012Servicevoorzieningen en het gelijkheidsbeginsel Lees meer
10 mei 2012Servicevoorzieningen en het gelijkheidsbeginsel Lees meer
10 mei 2012Integratieheffing bij bouw van woonruimte voor de zorg Lees meer
10 mei 2012Formaliteiten bij Aanbestedingsprocedures Lees meer
10 mei 2012Sluitingsbevel drugspand Lees meer
10 mei 2012Afvalstoffenheffing bij onzelfstandige woonruimte binnenkort opgelegd aan de verhuurderLees meer
10 mei 2012Woningstichting De Veste mag niet uit het bestel stappen Lees meer
10 mei 2012Verbod strafrechtelijke ontruiming van krakersLees meer
9 mei 2012Huwelijk geen uitweg na wanprestatie huurder Lees meer
9 mei 2012Adviesrecht van de huurdersorganisatie Lees meer
9 mei 2012Loonaanspraak ervenLees meer
9 mei 2012Drugs in de woning Lees meer
9 mei 2012Huisvestingsverordening of convenant Lees meer
9 mei 2012Ontslag op staande voet na diefstalLees meer
9 mei 2012Afroming winst uit illegale onderverhuurLees meer
9 mei 2012Beroepsprocedure bij bouwprojecten verkort Lees meer
9 mei 2012Wel of geen Laatste Kans ? Lees meer
9 mei 2012Afwijken van de uniforme voorwaarden Lees meer
9 mei 2012Een kantoorverbod bij agressieve huurdersLees meer
9 mei 2012Asbest en waarschuwingsplicht Lees meer
9 mei 2012De geschiktheid van een bedrijfsruimte Lees meer
9 mei 2012Don Bosco geeft les in BTWLees meer
9 mei 2012Schade door oude cv-ketelLees meer
9 mei 2012Verplicht pensioen en leeftijdsdiscriminatieLees meer
9 mei 2012Tijdelijke huurovereenkomst bij sloopLees meer
8 mei 2012Van betaling achteraf naar vooraf? Lees meer
7 mei 2012Discriminatie of inspelen op behoefte? Lees meer
7 mei 2012Verstoring openbare orde Lees meer
7 mei 2012Schending beginselen kost geldLees meer
7 mei 2012Een korter arbeidscontractLees meer
7 mei 2012Ontruiming bij renovatieLees meer
7 mei 2012BouwproceduresLees meer
7 mei 2012Overlast van andere huurdersLees meer
7 mei 2012BTW na ingrijpende verbouwingLees meer
7 mei 2012Pas op voor acquisitiefraudeLees meer
7 mei 2012Zelfaangebrachte voorzieningenLees meer
7 mei 2012Verhuiskosten bij renovatie of onderhoudLees meer
7 mei 2012De juiste envelopLees meer
7 mei 2012Woningtoewijzing bij huurschuldLees meer
7 mei 2012Vergoeding bij ontslagLees meer
7 mei 2012Huuropzegging herroepbaar? Lees meer
7 mei 2012Persoonlijk belang bezwaarmakers Lees meer
4 mei 2012Politie-informatie bij ontbinding huurLees meer
4 mei 2012Kosten huurdersorganisatie Lees meer
4 mei 2012Inhoudelijk beroepLees meer
4 mei 2012Kosten ontruiming hennepkwekerijLees meer
4 mei 2012Glasvezel in huurprijs Lees meer
4 mei 2012Wie betaalt het ramenlappen?Lees meer
4 mei 2012Tijdelijke verhuur sloopwoningen Lees meer
4 mei 2012Ontruimingsvonnis en nieuwe huurachterstandLees meer
4 mei 2012Schadeclaim van huurderLees meer
4 mei 2012Kwekerij zonder hennepLees meer
4 mei 2012Failliete projectontwikkelaarLees meer
4 mei 2012Voorlopige gunning altijd verstandigLees meer
4 mei 2012Afvalstoffenheffing bij kamerverhuurLees meer
4 mei 2012Passende of bedongen arbeidLees meer
4 mei 2012OmgevingsvergunningLees meer
4 mei 2012Onderzoek naar woonfraudeLees meer
3 mei 2012Bewassing van onbereikbare ramen Lees meer
2 mei 2012Geen bezit, geen verjaringLees meer
2 mei 2012Is een koper belanghebbende bij vaststelling van een bestemmingsplan? Lees meer
2 mei 2012Wat doet die huurder met uw bedrijfsruimte? Lees meer
2 mei 2012Nieuw Bouwbesluit treedt op 1 april 2012 in werkingLees meer
2 mei 2012Arbeidsongeval ZZP-erLees meer
2 mei 2012Collectief minder huur?Lees meer
2 mei 2012Tijdelijke verhuurLees meer
2 mei 2012Bomen en verjaringLees meer
2 mei 2012Aanvullende eisen bij grondverkoopLees meer
2 mei 2012Stankoverlast burenLees meer
2 mei 2012Bescherming samenwonerLees meer
2 mei 2012Huurverhoging geliberaliseerde woonruimteLees meer
2 mei 2012KortingsregelingLees meer
2 mei 2012Hoofdverblijf en omkering bewijslastLees meer
2 mei 2012Duidelijke criteria voor gunningLees meer
1 mei 2012Hulp bij gebruik van de Wet Victoria en Wet Victor Lees meer
1 mei 2012Ouderschapsverlof van 13 weken naar 26 wekenLees meer
1 mei 2012Wetsvoorstel vergunningvrij bouwen Lees meer
1 mei 2012Europees Hof: Minister moet woningcorporaties toestaan over de grens te bouwenLees meer
1 mei 2012Hoge Raad: geen strafrechtelijke ontruiming van kraakpandenLees meer
1 mei 2012Wetsvoorstel “Wet Kraken en Leegstand”Lees meer
1 mei 2012De nieuwe HuisvestingswetLees meer
1 mei 2012Kosten bestuursdwang bij ontruiming hennepplantage: niet voor corporatie Lees meer
1 mei 2012"Anti-kraakwet" aangenomen door Eerste KamerLees meer
1 mei 2012Verruiming tijdelijke arbeidscontracten jongerenLees meer
1 mei 2012Wetsvoorstel vakantie en verlofLees meer
1 mei 2012Waarschuwingsplicht voor asbest in woningenLees meer
1 mei 2012Minister WWI laat kansen liggenLees meer
1 mei 2012Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) per 1 oktober 2010 in werkingLees meer
1 mei 2012Aanbestedingsplicht maatschappelijk vastgoed: gecompliceerd en ondoelmatigLees meer
1 mei 2012Rechtbank vernietigt VogelaarheffingLees meer
1 mei 2012Bouwfouten: opdrachtgever te vaak met lege handenLees meer
1 mei 2012Verhoging verhuiskostenvergoedingLees meer
1 mei 2012Overdrachtsbelasting/BTW bij verkoop van nieuwbouwwoningen met korting Lees meer
1 mei 2012Het nieuwe energielabel Lees meer
1 mei 2012Worstelen met verplichte parkeerplaatsenLees meer
1 mei 2012Corporaties kunnen schade na politie-inval verhalenLees meer
1 mei 2012Risico's bij verkoop (huur)woningenLees meer
1 mei 2012MoederskindLees meer
26 april 2012Contractsvrijheid corporatieLees meer
26 april 2012Het re-integratietraject van een zieke werknemer: het belang van dossieropbouw.Lees meer
26 april 2012Contractuele medehuurder Lees meer
26 april 2012Voldoet uw vastgoed aan de eisen van brandveiligheid?Lees meer
26 april 2012Mag een werknemer zijn (volledige) personeelsdossier inzien?Lees meer
26 april 2012Huren en Buren: Bloeien en SnoeienLees meer
26 april 2012Wie betaalt de schade aan de woning als gevolg van een inval van de politie?Lees meer
24 april 2012Deze beginselen van aanbestedingsrecht mag uw corporatie nooit schenden Lees meer
24 april 2012Planschade in de praktijkLees meer
24 april 2012Wetvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokkenLees meer
24 april 2012Woningwaarderingsstelsel aangepast in verband met aanwijzing schaarstegebiedenLees meer
24 april 2012Recht op verzoek aanpassing arbeidstijden na ouderschapsverlofLees meer
24 april 2012OntruimingsbeschermingLees meer
24 april 2012Afspraken bankgarantieLees meer
24 april 2012Geen bewijs voor slecht tuinonderhoudLees meer
24 april 2012Invoering “vrijwaringsrekening” waarschijnlijk per 1 januari 2012Lees meer
24 april 2012Staatssteunregels voor gemeentenLees meer
24 april 2012De belanghebbende en de WaboLees meer
24 april 2012De rechter en de huurcommissieLees meer
24 april 2012Lagere huur bij overlastLees meer
24 april 2012Hennep in de tuinLees meer
24 april 2012Opnieuw aanbesteden niet altijd mogelijkLees meer
24 april 2012Vrijwaringsrekening eindelijk praktijk?Lees meer
24 april 2012Optreden tegen overlastLees meer
24 april 2012Huurverhoging tóch marktconformLees meer
24 april 2012Afrekening servicekostenLees meer
24 april 2012Wanprestatie aannemerLees meer
24 april 2012Wijziging Besluit beheer sociale huursector Lees meer
24 april 2012Vervanging G-rekening toch pas in 2014Lees meer
24 april 2012Wachttijd bij huuropzegging door nieuwe eigenaarLees meer
24 april 2012Recessie geen onvoorziene omstandigheidLees meer
24 april 2012Gronden om de huur te beëindigenLees meer
24 april 2012Brussel keurt steun aan bouwprojecten goedLees meer
24 april 2012Huurder moet meewerken bij aanleg glasvezel Lees meer
24 april 2012Kamerbrief over doorstromingLees meer
24 april 2012Wetsvoorstel topinkomens (semi-)publieke sectorLees meer
24 april 2012Right to buy: juridisch ondoordachtLees meer
24 april 2012Wanprestatie huurder: ontbinding en ontruiming t.a.v. huurder én medehuurderLees meer
24 april 2012Vrijwaringsrekening opnieuw uitgesteldLees meer
24 april 2012Rekening houden met de belangen van de huurdersLees meer
24 april 2012Kleinere tuin na renovatieLees meer
24 april 2012Bent u op de hoogte van de brandveiligheid van uw vastgoed?Lees meer
24 april 2012Burgemeester sluit pandLees meer
24 april 2012Vier hennepplantjesLees meer
24 april 2012Klaag op tijdLees meer
24 april 2012Loonopschorting of loonstopzettingLees meer
24 april 2012Geschillenbeslechting onder de Overlegwet Lees meer
24 april 2012Ontruimen en verwijdering inboedel; opgeruimd staat netjesLees meer
24 april 2012Versperren achteruitgangLees meer
24 april 2012Uitstekende bouwdelenLees meer
24 april 2012Huurder in de VVELees meer
24 april 2012Ligplaatsen zijn geen standplaatsen Lees meer