Over VBTM

VBTM Advocaten is een in vastgoed gespecialiseerd advocatenkantoor.  Wij werken voor woningcorporaties, overheden (waaronder waterschappen), commerciële vastgoedprofes­sionals en zorginstellingen. U vindt onze cliënten in heel Nederland, van Appingedam tot aan Maastricht en van Middelburg tot Hengelo.
Met onze gespecialiseerde advocaten, een fiscalist en juridisch medewerkers staat VBTM klaar om u verder te helpen. Iedere advocaat/jurist vanuit zijn of haar expertise binnen het vastgoed, waaronder huurrecht, bouwrecht, volkshuisvestingsrecht en omgevingsrecht.

Omdat wij alle vastgoedspecialisaties in huis hebben, kunnen wij vastgoedpartijen juridisch compleet ontzorgen. Wanneer dat in uw belang is, passen wij onze vastgoedspecialismen geïntegreerd toe. Met overzicht, in samenhang en doelgericht. U mag rekenen op inventieve oplossingen, die uw organisatie vóóruit helpen.

VBTM voor woningcorporaties

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis werkt VBTM veel voor woningcorporaties. Circa 75% van onze cliënten valt binnen deze groep. Van de circa 385 corporaties in Nederland zijn er zo’n 230 bij ons cliënt: een blijk van vertrouwen waar wij trots op zijn. Alle advocaten van VBTM hebben specialistische kennis op het werkgebied van woning­corporaties, waaronder (bijvoorbeeld) de herziene Woningwet. Door dagelijkse contacten met cliënten blijft VBTM continu op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen de corporatiesector. VBTM is ook de huisadvocaat van Aedes en werkt nauw samen met het Aedes/ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg. Door haar werkzaamheden voor Aedes loopt VBTM vaak voorop als het gaat om landelijke juridische ontwikkelingen die woningcor­poraties betreffen. Daardoor hebben onze cliënten direct al een voorsprong.

VBTM voor overheid, gezondheidszorg, onderwijs en waterschappen

Naast woningcorporaties zijn gemeenten, zorginstellingen, waterschappen en andere organisaties met een maat­schappelijke identiteit belangrijke opdrachtgevers van VBTM. Betrokkenheid bij de samenleving is dan ook een duidelijk onderdeel van ons DNA.
Wij zijn betrokken bij wat er speelt en leeft in de maatschappij. Wij hebben behalve voor vastgoedrecht ook een open oog voor bestuurlijke en sociale dynamiek. En voor een juiste balans tussen publieke en private belangen.

Het is onze ambitie om organisaties met een maatschappelijke identiteit doeltreffend bij te staan op het gebied van vastgoedrecht. Die ambitie maken wij waar door als ‘nichekantoor’ specialistische kennis en ervaring beschikbaar te stellen, pro actief te adviseren en waar nodig met resultaat te procederen.

VBTM voor aannemers, ontwikkelaars, architecten en constructeurs

In toenemende mate schakelen commerciële partijen, zoals aannemers, projectontwikke­laars, beleggers, architecten en constructeurs VBTM in om juridische problemen te voorkómen of ze -zo mogelijk- elegant op te lossen. Meer dan 17 jaar ervaring en vergaande expertise in de vastgoedwereld vormen daarbij het fundament. Kennis van de bouwketen en een goed gevoel voor de juiste verhoudingen maakt VBTM een gewaardeerd partner van steeds meer commerciële vastgoedondernemingen. Waarbij vaak voorop staat dat partijen met schijnbaar tegengestelde belangen gezamenlijke doelen nastreven: duurzaamheid in opdrachtgever/opdrachtnemer-relaties en continuïteit in hun bedrijfs­voering. Het onder deskundige begeleiding juridisch houdbare oplossingen bij (dreigende) conflicten vinden, is daardoor vaak waardevoller dan het zondermeer aansturen op confrontaties. En het kleiner maken van conflictsituaties effectiever dan ze tot iets groters en kostbaarders uit te laten groeien. Bij VBTM kunt u rekenen op een approach die uw zakelijke belangen voorop stelt.

VBTM deelt juridische kennis met de markt

VBTM vindt het belangrijk om haar kennis te delen met de markt. Periodiek versturen wij een digitale nieuwsbrief met actuele onderwerpen die voor onze cliënten en andere geïnteresseerden belangrijk zijn. Regelmatig organiseren wij kleinschalige bijeenkomsten waarbij in 2 uur interactief een actueel vastgoedonderwerp onder de loep wordt genomen.  Zo’n 2 keer per jaar organiseren we ook een grootschaliger bijeenkomst waarin door VBTM en een externe partij (niet-jurist) een actueel, vastgoed gerelateerd onderwerp wordt gepresenteerd. 

VBTM maakt graag kennis met u

Kort en goed: wij hebben altijd de juiste specialist voor u beschikbaar, die veel bijzondere kennis en ervaring op het betreffende werkterrein meebrengt. Wanneer dat uw doelen dient, combineren wij onze vastgoedspecialisaties om uw juridische positie te optimaliseren. Zullen we kennismaken?

Kamer van Koophandel (KvK):

VBTM Advocaten staat geregistreerd bij de KvK onder het nummer 17123888

BTW-identificatienummer: NL808796768B01

De advocaten van VBTM Advocaten in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Pr. Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag)

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen