Volkshuisvestingsrecht

Het gebied van de volkshuisvesting is nauw omschreven in de Woningwet en het BTIV 2015. Deze vormen de ‘grondwet’ voor de woningcorporaties, die van oudsher met de volkshuisvesting zijn belast. Daarnaast zijn ook de Huisvestingswet en de Overlegwet (Wet op het overleg huurder-verhuurder) belangrijk voor de volkshuisvesting. VBTM Advocaten is gespecialiseerd in de regelgeving op het gebied van de volkshuisvesting. U kunt bij ons terecht voor juridische ondersteuning bij alle vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting. En natuurlijk voor bijstand wanneer een procedure onvermijdelijk is.

VBTM Advocaten: thuis in volkshuisvesting

Volkshuisvesting
 • Woningwet en BTIV 2015:
  • DAEB en niet-DAEB, kerntaken
  • administratief of juridisch scheiden
  • het opstellen van ‘Woningwet-proof’ statuten en reglementen
  • bestuur en toezicht
  • fusie
  • passend verhuren
  • verbindingen (dochterondernemingen, BV’s, oprichting rechtspersonen)
  • prestatieafspraken
  • duurzame energie: zonnepanelen en WKO’s
  • aanbesteding van maatschappelijk vastgoed
 • Huisvestingswet
  • Huisvestingsverordening
  • Huisvestingsvergunning
  • Huisvesting statushouders
 • Overlegwet:
  • advies- en instemmingsrecht
  • kruisjeslijst
  • samenwerkingsovereenkomst
 • Governancecode woningcorporaties
 • WNT
 • Cao woondiensten
 • Scheiden van wonen en zorg

Wij verzorgen regelmatig cursussen op het gebied van de Woningwet en de Overlegwet, en zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en Finance Ideas Academy. Onze advocaten hebben voor Aedes de model-statuten voor de woningstichting en -verenging opgesteld. Juridische vragen over volkshuisvesting? VBTM is gespecialiseerd en biedt de juiste antwoorden.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten

Advocaten Volkshuisvestingsrecht