Kjenning-cursus: Aan de slag met geïntegreerde contracten

Nieuwbouwprojecten en complexe renovaties waarbij de corporatie wil optreden als regisserend opdrachtgever kennen een eigen contractvorm. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van zogenaamde geïntegreerde contracten. Dit zijn contracten waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringswerkzaamheden.

Maar welke bouwprojecten zijn wel en niet geschikt voor het werken met die geïntegreerde contracten? Welke modellen, zoals Design & Build en Turnkey, kunnen worden gebruikt en welk model kiest u waarvoor? Welke contractvorm sluit aan bij welk specifiek project?

Aan de hand van het door Aedes ontwikkelde model contract voor Design, Build en Maintain (DBM) wordt u vertrouwd gemaakt met de structuur en werkwijze van de regisserende opdrachtgever. Verder wordt aandacht besteed aan de op het eerste oog complexe structuur van de UAV GC. Aan het eind van deze cursus kunt u het modelcontact in de praktijk gebruiken. Ook bent u op de hoogte van de discussies die u hierover met de opdrachtnemer kunt voeren.

Voor wie?

De training Geïntegreerde contracten is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders en inkopers.

Programma

 • UAV-gc en de model basisovereenkomst volgens CROW
 • Juridisch kader bij geïntegreerde contracten
 • Werken met voorwaarden in contracten
 • Vraagspecificaties
 • Toetsings- en acceptatieplannen
 • Modelcontracten vanuit Aedes (versus de basisovereenkomst van CROW)
  • Kenmerken
  • Aandachtspunten
  • Werken met de modelovereenkomsten
 • Tips en tricks uit de praktijk

Leerresultaten

 • U kent de structuur en werkwijze van “de regisserende opdrachtgever”
 • U beseft de impact van werken als “regisserende opdrachtgever” op uw rol, uw werkprocessen en uw relatie met opdrachtnemers
 • U kunt het modelcontact voor Design, Build en Maintain (DBM) toepassen in uw eigen praktijk
 • U bent op de hoogte van de (on)mogelijkheden van de modellen Design & Build en Turnkey
 • U bent op de hoogte van de verschillende contractvormen en kunt een goed onderbouwde contractkeuze maken bij uw projecten

VBTM Advocaten verzorgt in samenwerking met Kjenning deze cursus.

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen