Kjenning-cursus: Bouwcontracten, governance en risico's voor bestuur en toezicht

Als bestuurder of toezichthouder bij een woningcorporatie heeft u vaak te maken met vastgoedprojecten. Daarbij gaat het al snel om grote bedragen. U bent globaal bekend met de risico’s die vastgoedprojecten met zich mee kunnen brengen voor de woningcorporatie. In deze training worden vastgoedprojecten benaderd vanuit uw verantwoordelijkheid als bestuurder of toezichthouder. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

Governancecode
De Governancecode brengt verplichtingen in het kader van toezicht met zich mee voor u als toezichthouder. Welke zijn dat eigenlijk en welke informatie dient u als bestuurder te verstrekken om te zorgen dat goed toezicht kan worden gehouden? 

Aansprakelijkheid bestuurder en toezichthouder
Ook de vastgoedwereld kent een toenemende claimcultuur. Welke risico’s loopt u eigenlijk met betrekking tot uw aansprakelijkheid als toezichthouder en bestuurder? Hoe vermijdt u persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten in het vastgoedproject.

Contractvormen in het vastgoed 
Bij de contractering van vastgoedprojecten worden vaak tal van standaardcontracten gebruikt. Wat zijn de hoofdlijnen van deze verschillende contractmodellen? Hoe kunt u beoordelen op welke wijze de risico’s van de corporatie in de verschillende contracten zijn geregeld? Welk contract sluit het beste aansluit bij welk vastgoedproject en hoe komt u tot een contractkeuze? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen zogenaamde geïntegreerde contracten en traditionele bouwcontracten?

Na de cursus heeft u inzicht in kansen en risico’s bij vastgoedprojecten en de wijze waarop u hieraan sturing kunt geven. Als toezichthouder kunt u de juiste vragen stellen om een dieper inzicht te krijgen in de mate van risicobeheersing in de organisatie en bij de contractering.

Voor wie?

Deze training is specifiek bedoeld voor directeur-bestuurders, bestuur en toezichthouders van woningcorporaties.

Programma

 • Het kader van wet- en regelgeving bij bouw
 • Bouwrecht
 • Kenmerken UAV-gc en werken met geïntegreerde contracten
 • Samenwerkingsvormen; voor- en nadelen
 • Aanbestedingsproces
 • Risico’s en kansen bij nieuwbouw en renovatie vanuit de juridische bril
 • Handreikingen voor toetsing van uw organisatie
 • De governancecode en goed opdrachtgeverschap
 • Tips en tricks uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent zich bewust van risico’s en kansen bij het werken met verschillende typen bouwcontracten.
 • U bent op de hoogte van de verschillende kenmerken van bouwcontracten en de voor- en nadelen voor u als opdrachtgever.
 • U kent verschillende samenwerkingsmogelijkheden bij bouwprojecten en de voor- en nadelen voor opdrachtgever en -nemers.
 • U bent zich bewust van risico’s en kansen vanuit de juridische bril bij het aangaan van de verschillende typen bouwcontracten. 
 • U kent voor- en nadelen van geïntegreerde contracten en weet hoe u deze kunt managen.
 • U kent de eisen vanuit de Governancecode en goed opdrachtgeverschap bij risicobeheersing bij contracteren

VBTM Advocaten verzorgt in samenwerking met Kjenning deze cursus.

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen