Kjenning-cursus: Contracten bij resultaatgericht onderhoud

Corporaties willen bij bepaalde projecten de opdrachtnemer niet tot in detail voorschrijven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De keuze wordt dan gemaakt voor een prestatiegericht contract. Daarbij wordt de opdrachtnemer periodiek beoordeeld aan de hand van de geleverde prestatie. Op welke wijze die prestaties worden geleverd wordt aan de vrijheid van de uitvoerende partij overgelaten.

Opdrachtnemers worden zo gestimuleerd met de corporatie mee te denken om te komen tot het beste resultaat voor de woningcorporatie. Deze contractvorm kent echter ook de nodige risico’s. Want op welke wijze worden de prestaties geformuleerd? En hoe kan in goed overleg met marktpartijen tot efficiëntie voordeel worden gekomen? Waarop moet u sturen bij de uitvoering van het contract? En wat is de positie van de opdrachtgever bij geschillen van de opdrachtnemer of bij onduidelijkheden in het contact?

Tijdens deze training raakt u vertrouwd met het door Aedes ontwikkelde model prestatiecontract (RGS). U leert het contract in de praktijk te gebruiken en de valkuilen bij het prestatie gericht contracteren vermijden.

Voor wie?

De training Contracten bij Resultaatgericht vastgoedonderhoud  is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders en inkopers.

Programma

 • Prestatiegericht contracteren
 • Input en output: inspanning en prestatie
 • Wederzijdse belangen: heldere reikwijdte van het contract
 • Inzicht in totale kosten: exploitatie, transactie
 • Definiëren van gewenste prestaties
 • Contracteren op basis van prestaties
 • Veel voorkomende methodieken en eisen bij prestatiegericht contracteren
 • Modelcontracten prestatiegericht contracteren vanuit Aedes
  • Kenmerken
  • Aandachtspunten
  • Werken met de modelovereenkomsten
 • Ervaringen en tips uit de praktijk

Leerresultaten

 • U kent de voor- en nadelen van werken met prestatiegerichte contracten
 • U bent zich bewust van de noodzaak tot duidelijkheid over geleverde prestatie en kunt hier actief op sturen
 • U kent het beoordelingsproces bij werken met prestatiegerichte contracten
 • U bent op de hoogte van rollen en posities van opdrachtgever en nemer bij het werken met prestatiegerichte contracten
 • U kunt omgaan met geschillen en onduidelijkheden in contracten
 • U bent op de hoogte van risico’s bij inzet van prestatiecontracten voor opdrachtgever en -nemer

VBTM Advocaten verzorgt in samenwerking met Kjenning deze cursus.

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen