Kjenning-cursus: Fiscale aspecten bij nieuwbouw, transformatie en renovatie

Bij nieuwbouw, transformatie en renovatie vormt de BTW een belangrijk aandachtspunt. Bij nieuwbouw begint het al met de vraag of het voordelig is om de benodigde grond aan te kopen met BTW of toch liever met overdrachtsbelasting. Dat speelt helemaal als er nog bebouwing aanwezig is op de aan te kopen grond.

Leidt de transformatie tot het ontstaan van nieuwbouw of is er ‘slechts’ sprake van een verbouwing van het bestaande gebouw? Wordt het gebouw na transformatie verhuurd, verkocht of is er sprake van een combinatie van verhuur en verkoop? Welk BTW-tarief is bijvoorbeeld van toepassing bij onderhoud en renovatie? Het normale tarief of het verlaagde (6%) tarief?
In deze cursus wordt ook ingegaan op de vraag of de BTW-verleggingsregeling van toepassing is. En daarbij komt dan ook de Wet ketenaansprakelijkheid aan de orde. Verder wordt ingegaan voor de gevolgen voor opdrachtgevers van de Wet aanpak schijnconstructies.

Tot slot komen ook de fiscale aspecten van de verschillende samenwerkingsvormen aan de orde. De samenwerking kan formeel verlopen via samenwerkingscontracten, met een VOF of CV, of via een rechtspersoon (dochtermaatschappij en andere ‘verbonden ondernemingen’). De keuze voor een samenwerkingsvorm heeft ook fiscaal een behoorlijke impact waardoor u goed dient na te denken over deze keuze.

Deze cursus geeft inzicht in de fiscale kansen en risico’s bij nieuwbouw, transformatie en renovatie en biedt concrete handvatten om bij uw keuze voor een samenwerking, nieuwbouw, transformatie of renovatie ook de fiscale aspecten voldoende in kaart te brengen.

Voor wie?

De training Fiscale aspecten bij nieuwbouw, transformatie en renovatie is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders, projectcontrollers en medewerkers financiën.

Programma

 • Fiscale wet- en regelgeving bij nieuwbouw
 • Fiscale wet- en regelgeving bij renovatie
 • Samenwerkingsvormen en fiscale aspecten
 • Fiscale impact van verschillende contractvormen
 • Kansen en risico's in kaart
 • Overwegingen bij een keuze
 • Tips en tricks uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent op de hoogte van de hoofdlijnen van de fiscaal relevante aspecten van nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed
 • U kent de belangrijkste fiscale risico’s bij nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed
 • U heeft inzicht in de kansen die de fiscale regelgeving bieden bij nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed
 • U bent zich bewust van de impact bij een keuze van een samenwerkingsvorm bij nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed

VBTM Advocaten verzorgt in samenwerking met Kjenning deze cursus.

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen