Kjenning-cursus: flexibele woonvormen: tiny houses, big problems?

Ze zijn flexibel en worden steeds meer ingezet om te voldoen aan een lokale en/of tijdelijke volkshuisvestelijke behoefte: tiny houses en flexwoningen. 

Het verhuren van tiny houses als (sociale) woonruimte, al of niet tijdelijk, roept wel een aantal belangrijke vragen op. Daarbij komen veel verschillende juridische onderwerpen samen. 

Kun je tijdelijk verhuren? Hoe breng je het project weer tot een goed einde? Moet de verhuurder verhuiskostenvergoeding betalen? Hoe zit het met de fiscale aspecten, zoals de verhuurderheffing? Wat als de grond niet van de corporatie is, maar van een derde zoals een gemeente, aan welke aspecten dien je dan te denken om daarop verhuureenheden te exploiteren?

Tijdens de training Flexibele Woonvormen: Tiny houses, big problems? gaan we door een juridische bril in op deze en aanpalende vragen rondom flexibele woonvormen.

Voor wie?

Deze training Flexibele Woonvormen: Tiny houses, big problems? is bedoeld voor vastgoedontwikkelaars, portefeuillestrategen, (bedrijfs)juristen, managers en bestuurders bij woningcorporaties. Met oog op de specifieke inhoud, problematiek en besproken thema's is het voor deelname wenselijk dat deelnemers minimaal enkele jaren werkervaring te hebben in de corporatiesector.

Programma

 • Verschil tussen roerende en onroerende woningen.
 • Tijdelijk verhuren door een corporatie.
  • Wettelijke kaders, wat kan wel/niet
  • Voorwaarden rondom tijdelijke verhuur
  • Huurtoeslagen bij flexibele woonvormen
  • Leefbaarheidsaspecten bij flexibele woonvormen
 • Einde huur
  • Beëindiging van de huurovereenkomst en huurbescherming
  • Verhuiskostenvergoeding bij einde project
 • Einde project
  • Uitstroom bij het einde van het project
  • Wat kan en mag er met de woningen gebeuren?
 • Financiële borging / WSW van tijdelijke projecten
 • Tijdelijke ter beschikkingstelling van de grond door derde
  • Investeren op grond van derden
  • (On)mogelijkheden bij erfpacht/opstal/bruikleen
 • Bestemmingsplan
 • Fiscale aspecten
  • Verhuurderheffing bij tijdelijke projecten
  • (On)mogelijkheden voor vrijstelling verhuurderheffing
  • Verhuren zonder of met btw?
 • Vragen en bespreking eigen casus

Leerresultaten

 • U heeft een helikopterview over de verschillende juridische aspecten bij tijdelijke/flexibele woonvormen.
 • U heeft voldoende informatie om de (on)mogelijkheden te (onder)kennen bij verhuurexploitatie van tijdelijke/flexibele woonvormen door een woningcorporatie.
 • U heeft voldoende informatie om beleidskeuzes te maken binnen de bestaande mogelijkheden om een tijdelijk woonproject mogelijk te maken, aan te sturen, of daaraan anderszins bij te dragen.
 • U heeft inzicht in risico's en uitdagingen bij inzet van tijdelijke/flexibele woonvormen.

Wanneer

Op onderstaande data verzorgt VBTM Advocaten in samenwerking met Kjenning deze cursus.

 • 27 oktober 2021
 • 9 december 2021
 • 23 februari 2022
 • 24 februari 2022

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u aan te melden kunt u op onderstaand logo klikken.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen