Kjenning-cursus: Sociale Projectbegeleiding

In deze training leert u hoe u in de praktijk grip en overzicht houdt op complexe sloop en renovatieprojecten. Vooraf brengt u uw eigen casus in. Tijdens de training worden de belangrijkste risico’s verkend en de bijpassende oplossingen aangereikt. Het begint met de interne communicatie. Daarbij is uitgebreid aandacht voor de communicatie met huurders. Hoe kunt u hen overtuigen en enthousiast krijgen voor het plan? Hoe gaat u om met huurders die niet mee willen werken? Hoe zorgt u ervoor dat uiteindelijk iedereen tijdig mee werkt zodat de werkzaamheden echt kunnen beginnen?

Voor wie

De training Sociale Projectbegeleiding is geschikt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor het begeleiden van huurders die in woningen wonen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. Dit kan gaan om corporatieprofessionals, maar ook om medewerkers van bouwbedrijven of andere leveranciers van diensten 

Programma

 • Korte opfris juridische basis bij onderhoud, sloop en renovatie (de snelle check) 
 • Sociale projectbegeleidingen risico’s
  • Risico’s en valkuilen
  • Regie voeren en grip houden
 • Plan van aanpak en communicatieplan
  • Co-creatie? Of: “u moet meewerken aan ons geweldige plan?”
  • Het trechtermodel: Stap voor stap
  • Fasering, deadlines en afspraken bewaken
  • Anticiperen op problemen en begeleiding van probleemgevallen
 • Communicatie
  • Interne en externe samenwerking en delen van informatie
  • Collectieve communicatie met bewoners
  • Omgaan met bewonersgroepen
  • Individuele gesprekken en huisbezoeken
  • Herkennen en ombuigen van weerstand
  • Grenzen stellen
 • Het sociaal plan
  • Wat staat er in een sociaal plan?
  • Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
  • Uitbreidingsmogelijkheden
  • Praktische afspraken
  • Leefbaarheid
 • Bespreken eigen casus

Op onderstaande data verzorgt Jacques van Reisen van VBTM Advocaten in samenwerking met Kjenning deze cursus.
woensdag 9 oktober 2019
donderdag 13 februari 2020
donderdag 7 mei 2020
donderdag 8 oktober 2020

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u in te schrijven, kunt u op onderstaand logo klikken.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen