Kjenning-cursus: Traditionele bouw - contract volgens voorwaarden UAV/DNR

Corporaties geven er regelmatig de voorkeur aan bepaalde projecten op de traditionele wijze te bouwen. Dit betekent dat de woningcorporatie zorgdraagt voor het ontwerp en daarbij een partij selecteert die dit ontwerp realiseert. De traditionele bouw biedt de opdrachtgever het voordeel dat tot in detail het bouwwerk kan worden voorgeschreven aan de aannemer. Hiermee bepaalt de woningcorporatie zeer specifiek de kwaliteit van het gebouw.

Als het ontwerp voltooid is, kan dit worden aanbesteed en worden gegund aan de partij die de laagste prijs daarvoor biedt. Een voordeel van deze wijze van contracteren is de transparantie.
De traditionele vorm van bouwen is over het algemeen goedkoper, maar kent voor de opdrachtgever de nodige risico’s. Die risico’s liggen zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.
Worden deze risico’s niet goed gemanaged, dan kan deze bouwmethode juist veel duurder zijn voor de opdrachtgever.

In de ontwerpfase heeft de woningcorporatie te maken met algemene voorwaarden van adviseurs, zoals architecten, constructeurs, installatie-adviseurs etc. Deze algemene voorwaarden, de DNR2011, komen uitgebreid aan de orde tijdens deze cursus. Aedes heeft een model opdracht ontwikkeld waarin uitzonderingen zijn opgenomen op de DNR2011. Tijdens de cursus raakt u vertrouwd met dit model en de redenen waarom de uitzonderingen zijn toegevoegd.
Ook wordt aandacht besteed aan de model-bouwteamovereenkomst die Aedes heeft ontwikkeld.

In de uitvoeringsfase krijgt u te maken met de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Dit zijn de meest gebruikte algemene voorwaarden bij de traditionele aannemingsovereenkomst.

Voor de traditionele bouw heeft Aedes een model aannemingsovereenkomst ontwikkeld waarin op verschillende onderdelen wordt afgeweken van de UAV. Tijdens deze cursus raakt u vertrouwd met dit model en de afwijkingen op de UAV. Met deze kennis kunt u hierover in overleg treden met de aannemer. 

Voor wie?

De training Traditionele bouw: contract volgens voorwaarden: UAV/DNR is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders en inkopers.

Programma

 • Contractvormen bij traditionele bouw
 • De UAV 2012
  • Wijzigingen UAV 2012
  • Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
  • Bestekswijzigingen
  • Kortingen verlate oplevering van het werk
  • Aedes modelcontract
 • DNR 2011
  • Wijzigingen DNR 2011
  • Fasering in werk, schriftelijkheid en proces goedkeuring
  • Aansprakelijkheid en proces bij schade
 • Modelcontracten Aedes
  • Kenmerken
  • Aandachtspunten
  • Werken met de modelovereenkomsten
  • Bijlages bij de modelovereenkomsten
 • Ervaringen en tips uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent op de hoogte van algemene voorwaarden bij UAV/DNR
 • U kent de risico’s en valkuilen van de UAV voor u als opdrachtgever
 • U kent de model aannemingsovereenkomst van Aedes en kunt hiermee werken
 • U bent op de hoogte van de afwijkingen op de UAV/DNR2011 binnen de model aannemingsovereenkomst van Aedes en kunt deze duiden
 • U kent de fasering in werk binnen DNR

VBTM Advocaten verzorgt in samenwerking met Kjenning deze cursus.

Voor meer informatie over deze cursus en/of om u hiervoor aan te melden klikt u op het logo.

Inschrijven

kjenning-header-logo.png
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen