308 hennepstekjes, ontbinding of niet?

Op 25 augustus 2015 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich gebogen over een zaak waarin 357 hennepstekjes in een woning waren aangetroffen. Deze stekjes waren in de woning opgeslagen, niet meer en niet minder. Uiteindelijk komt het gerechtshof tot de conclusie dat dit niet de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Het opslaan van hennepstekjes is weliswaar een strafbaar feit (overtreding van de Opiumwet), maar de huurrelatie werd niet geraakt.

shutterstock-205153771.jpg

Onlangs behandelde ik een zaak voor een woningcorporatie waarin 308 hennepstekjes in een woning waren aangetroffen. Ook hier was sprake van opslag. De huurders stelde zich op het standpunt dat ontbinding en ontruiming niet aan de orde konden zijn, gelet op het arrest van het gerechtshof.

De kantonrechter ging niet mee in dat verweer van de huurders en concludeert dat wel degelijk sprake was van een tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt. Belangrijk verschil met de zaak bij het gerechtshof is dat in dit geval in de algemene huurvoorwaarden een bepaling stond, die iedere overtreding van de Opiumwet in de woning verbood.

Bovengenoemde uitspraak van de kantonrechter maakt nogmaals duidelijk hoe sterk een ‘anti-Opiumwetbepaling’ in de algemene huurvoorwaarden is.

Kantonrechter Maastricht 18 oktober 2017 (niet gepubliceerd)

Christian Schellekens

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten