8 dagen te laat opgezegd

Wat is de uitspraak?
Voor de verhuur van een winkelruimte is in 2001 een huurovereenkomst gesloten voor de duur van 10 jaar. In de huurovereenkomst staat opgenomen dat wanneer deze huurovereenkomst niet wordt opgezegd, de huurovereenkomst verlengd wordt met een termijn van 5 jaar. In de huurovereenkomst is een opzegtermijn van 12 maanden opgenomen.

In casu zegt de huurder de huurovereenkomst 8 dagen te laat op. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat als gevolg hiervan de huurovereenkomst met 5 jaar verlengd is. De huurovereenkomst kan volgens de verhuurder hierdoor pas in 2016 komen te eindigen. De kantonrechter oordeelt uiteindelijk, in een zeer uitgebreid vonnis, dat de huurovereenkomst toch zal komen te eindigen na afloop van de eerste termijn van 10 jaar. Naar de mening van de kantonrechter zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn wanneer de huurovereenkomst als gevolg van de geringe overschrijding van de opzegtermijn niet zou komen te eindigen.

Wat zijn de praktische gevolgen?
De uitspraak op zichzelf lijkt niet opzienbarend. De meeste mensen zullen bij het lezen van deze casus van mening zijn dat het terecht is dat de huurovereenkomst komt te eindigen, en dat het onredelijk zou zijn wanneer de huurder het gehuurde nog 5 jaar zou moeten huren als gevolg van een overschrijding van de opzegtermijn met 8 dagen. Toch blijkt uit de zeer uitgebreide motivering van de kantonrechter dat in beginsel de opzegtermijn een harde termijn is, waar slechts in bijzondere gevallen van kan worden afgeweken.

Deze uitspraak onderstreept nog maar eens het belang van het voldoen aan de juiste formaliteiten bij de opzegging van een huurovereenkomst. In onze praktijk maken wij regelmatig mee dat een verhuurder vergeet de juiste formaliteiten in acht te nemen, waardoor een huurovereenkomst niet kan worden beëindigd. Dit kan voor een verhuurder vooral nadelige gevolgen hebben in het geval hij de huurovereenkomst wenste te beëindigen.

Rechtbank Zwolle, sector kanton, 20 december 2011, LJN BV0203

Floris Mollema

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten