Aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest: een gebrek?

Er wordt vastgesteld dat zich in het gehuurde asbest in de vorm van niet-hechtgebonden amosiet boven het systeemplafond bevindt. De huurder stelt zich op het standpunt dat dit een gebrek vormt. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat de asbest zich boven het plafond bevindt en dus geen aantasting van het huurgenot oplevert.

De ruimte boven het plafond behoort volgens de rechter ook tot het gehuurde en er lagen meerdere rapporten die directe sanering van de asbest adviseerden. De kantonrechter komt tot de conclusie dat het gehuurde niet veilig gebruikt kan worden. Het enkele feit dat niet-hechtgebonden amosiet aanwezig is, staat aan het te verwachten huurgenot in de weg en levert in dit geval dan ook een gebrek op in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW.

Rechtbank Haarlem, sector kanton, 1 maart 2012, LJN: BW4201

Rogier Goeman

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten