Afspraken bankgarantie

Een aannemer eist in spoedarbitrage te verbieden dat zijn opdrachtgever de bankgarantie inroept die is afgesproken bij wijze van afbouwgarantie. De arbiter stelt vast dat deze bankgarantie dus alleen bedoeld is voor de situatie dat de aannemer zijn verplichtingen uit de aannemings-overeenkomst niet nakomt. De opdrachtgever wil echter de bankgarantie inroepen voor nog openstaande vorderingen op de aannemer, waaronder een opgelegde boete wegens overschrijding van de bouwtijd. De arbiter oordeelt dat de bankgarantie hierop geen betrekking heeft en verbiedt de opdrachtgever deze in te roepen.

Raad van Arbitrage, 26 mei 2010, nr. 31.950

Poppe Merkus

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 20/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten