Afvalstoffenheffing bij onzelfstandige woonruimte binnenkort opgelegd aan de verhuurder

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om bij onzelfstandige woonruimte de afvalstoffenheffing op te leggen aan de verhuurder. Afvalstoffenheffing wordt door gemeenten geheven voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing kan op dit moment alleen worden geheven van de feitelijke gebruiker – dus de bewoner - van een pand. Dat geldt ook bij onzelfstandige woonruimte. De Hoge Raad heeft in 2008 bepaald dat de afvalstoffenheffing niet kan worden opgelegd aan de verhuurder van die onzelfstandige woonruimte.

Dat brengt met zich mee dat bij bijvoorbeeld studentenhuizen de afvalstoffenheffing alleen kan worden opgelegd aan (één van) de bewoners. Dit levert in de praktijk nogal eens problemen op: de bewoner die de aanslag krijgt opgelegd, kan die dan vaak niet (helemaal) verhalen op zijn medebewoners.

Met het oog daarop is op 10 september 2010 een wetsvoorstel ingediend, dat het voor gemeenten mogelijk moet maken om de afvalstoffenheffing bij onzelfstandige woonruimte op te leggen aan de verhuurder. Volgens het wetsvoorstel wordt de verhuurder overigens wel bevoegd om die heffing dan weer te verhalen op zijn huurders. Hoe de verhuurder dat moet doen, is niet in het wetsvoorstel vastgelegd. Het is dus raadzaam dat de verhuurder daarover heldere afspraken met zijn huurders maakt.

Als de afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de verhuurder, heeft dat trouwens wel tot gevolg dat de huurders geen kwijtschelding meer kunnen vragen van de gemeente of bij de gemeente bezwaar kunnen maken tegen de heffing. De huurders zijn dan namelijk geen belastingplichtige meer.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel in werking treedt per 1 januari 2011 (maar als de regeling na 31 december 2010 in het Staatsblad wordt gepubliceerd, treedt de regeling pas in werking per 1 januari 2012).

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met mr. H.J ter Meulen.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten