Arbeidsongeval ZZP-er

De zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemer is in lid 1 van artikel 7:668 BW geregeld. Schiet de werkgever tekort in het nemen van maatregelen dan is hij aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens zijn werk lijdt. Deze zorgplicht is in lid 4 uitgebreid tot uitzendkrachten en ingeleend personeel. De kantonrechter Assen oordeelde onlangs dat deze zorgplicht zich ook uitstrekt tot een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel), ook al verricht deze zijn werkzaamheden niet in dienst van een formele werkgever.

Kantonrechter Assen, 22 maart 2011, LJN BP8948

Poppe Merkus

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 13-14/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten