Belangrijke overwinning in de strijd tegen drugs

Afgelopen dinsdag (15 maart 2016) heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over het buitengerechtelijk ontbinden van een huurovereenkomst, als de woning door de burgemeester is gesloten vanwege aangetroffen drugs.

belangrijke-overwinning-in-de-strijd-tegen-drugs.jpg

In deze zaak, waarin ik de verhuurder als advocaat bijstond, was sprake van een grote hoeveelheid harddrugs in een woning. De burgemeester sloot daarom de woning voor de duur van drie maanden. Namens de verhuurder had ik de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Vervolgens had de voorzieningenrechter in Tilburg geoordeeld dat het maar de vraag was of de verhuurder terecht gebruik had gemaakt van de mogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding. Hij wees daarom een vordering tot ontruiming van de woning af. De verhuurder ging in hoger beroep.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft nu een streep gezet door die uitspraak van de voorzieningenrechter. De verhuurder heeft wél de mogelijkheid om buitengerechtelijk de huurovereenkomst te ontbinden. Dat vloeit nu eenmaal voort uit de wet. De rechter hoeft vervolgens alleen te beoordelen of de verhuurder de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding niet misbruikt. Maar daarvan is – zeker nu drugsgerelateerde activiteiten in huurwoningen lijken toe te nemen – niet snel sprake, aldus het gerechtshof.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bevestigt met deze uitspraak dat de sluiting van een woning door de burgemeester vanwege drugs een gedegen basis vormt om door buitengerechtelijke ontbinding definitief afscheid te nemen van een huurder.

Mocht u vragen hebben over dit artikel, of over de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding, neem dan contact op met onze specialist mr. Christian Schellekens.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:944

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten